Ma?ul Diversit??ii – GayFest 2007

Sîmb?t?, 9 iunie 2007, începând cu ora 17:00 are loc Mar?ul Diversit??ii, organizat de Asocia?ia Accept, eveniment care încheie manifest?rile culturale ?i dezbaterile prilejuite de GayFest 2007.

Punctul de plecare al mar?ului este alveola din apropierea intersec?iei Bd. Decebal cu Strada Nerva Traian (reper Clinica Medical Unirea) ?i se va desf??ura pe traseul Bd. Decebal – Pia?a Unirii – Pia?a Constitu?iei – Bd. Libert??ii – Parcul Izvor. Mar?ul începe la ora 17:00 ?i se încheia la ora 19:00.


La mar? particip? atât persoane din cadrul comunit??ii LGBT din România ?i str?in?tate, cât ?i membri ai familiilor acestora, prieteni ?i sus?in?tori, to?i cei care cred c? orientarea sexual? nu este un criteriu care ar trebui s? condamne oamenii la izolare ?i discriminare.

Mar?ul debuteaz? cu o serie de discursuri pe tema drepturilor persoanelor LGBT ca drepturi ale omului. Discursurile vor fi sus?inute de:

Florin Buhuceanu – vice-pre?edinte, Asocia?ia ACCEPT

Diane Fisher – episcop, Methropolitan Community Churches, Canada

Maxim Anmeghicean – Director de programe, ILGA – Europe, Brussels

Christoph Michl – CSD Stuttgart Gay Pride

Estim?m c? la Mar? vor lua parte în jur de 1000 de persoane.


„Sper?m c? anul acesta nu vor mai exista incidente violente. Participan?ii la mar? se afl? acolo ca s?-?i exprime adeziunea la ni?te principii ?i s? s?rb?toreasc? diversitatea, nu pentru a fi victimele violen?elor. Avem încredere în respectul pe care concet??enii no?tri îl au fa?? de o manifestare civic? ce promoveaz? drepturile omului ?i non-violen?a.” afirm? Florentina Bocioc, directoarea executiv? a Asocia?iei Accept.

Persoan? de contact:

Florentina Bocioc, tel.: 0744 384 631, E-mail: [email protected]

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

©2019 KLEO Template a premium and multipurpose theme from Seventh Queen

Log in with your credentials

Forgot your details?

Sari la bara de unelte