Agresarea a doua persoane care participau la un eveniment organizat în cadrul GayFest 2007

Ieri sear?, în jurul orei 21:30, la ie?irea din cinematograful unde se desf??oar? Festivalul de Film din cadrul GayFest 2007, doi b?rba?i au fost agresa?i de un grup de huligani. Grupul de huligani (în jur de 8 persoane) au urm?rit cele dou? persoane care au p?r?sit sala de cinematograf, i-au pus piedic? ?i l-au lovit cu picioarele pe unul dintre ei. Jandarmeria a intervenit la scurt timp, f?când arest?ri. Cei doi b?rba?i agresa?i au depus plângere la Poli?ie.

Asocia?ia Accept (organiza?ie neguvernamental? care ap?r? ?i promoveaz? drepturile persoanelor LGBT – lesbiene, gay, bisexuali, transgender – ca drepturi ale omului) condamn? violen?ele fizice ?i verbale la care sunt supuse persoanele care sunt asociate cu evenimentele organizate cu prilejul GayFest-ului ?i cere autorit??ilor (poli?iei ?i jandarmeriei) s? asigure în continuare siguran?a ?i securitatea acestora.

Tolerarea agresiunilor legate de apartenen?a sau presupusa apartenen?? la o anumit? minoritate (fie ea etnic?, rasial? sau bazat? pe orientare sexual?) este un semnal negativ pentru toate persoanele care fac parte dintr-un grup vulnerabil la discriminare. În acela?i timp constituie un semnal pozitiv pentru persoanele ?i grupurile care apeleaz? la violen?? ca mijloc de exprimare a opiniilor.

Facem apel la presa din România ca, în abordarea acestui subiect, s? dea în continuare dovad? de profesionalism ?i s? respecte via?a privat? a persoanelor agresate, precum ?i dreptul lor la imagine.

Persoan? de contact:

Florentina Bocioc, tel.: 0744 384 631, E-mail: florentina@accept-mail.ro

Tags: No tags

Comments are closed.