Intoleranta este din ce în ce mai …

Îndemnurile la violen?? rasist?, xenofob?, antisemit? sau sexist? sunt din ce în ce mai frecvente pe forumuri ?i bloguri. Spa?iul virtual a devenit loc de manifestare a discrimin?rii ?i violen?ei. În numele libert??ii de exprimare, poate fi sanc?ionat? o persoan? care îndeamn? la m?cel?rirea unei minorit??i? Teoretic, da. Practic, identificarea ?i urm?rirea lor sunt dificile, multe site-uri fiind administrate pe teritorii str?ine.

Pentru a citi articolul, click aici.

Tags: No tags

Comments are closed.