Primul caz romanesc de discriminare pe criteriul orientarii sexuale analizat de CJUE

Asociatia ACCEPT, prima organizatie de drepturile omului din Romania care pledeaza in fata Curtii Justitie a Uniunii Europene cu sediul la Luxemburg (CJUE), a fost invitata sa isi expuna miercuri, 23 ianuarie, punctul de vedere pentru clarificarea legislatiei romanesti anti-discriminare din perspectiva Directivei 78/2000 privind egalitatea de tratament la incadrarea in munca si relatiile de munca.

Aceasta clarificare este necesara in contextul declaratiilor facute de George Becali in 2010, cand acesta a afirmat ca “Nici daca se desfiinteaza Steaua nu iau un homosexual in echipa.” La acel moment, Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii, sesizat de ACCEPT, a constatat discriminarea sub forma hartuirii si a incalcarii dreptului la demnitate si l-a sanctionat cu avertisment pe domnul Becali. In acelasi timp insa, CNCD a apreciat ca nu a fost vorba de o situatie care sa implice Clubul Steaua ca potential angajator sau care sa aiba impact asupra relatiilor de munca. CNCD nu a identificat legatura dintre domnul Becali si Clubul Steaua in ciuda notorietatii pe care George Becali o are ca patron al Clubului Steaua si a faptului ca nu a existat nici o delimitare a Clubului de declaratiile facute public de patronul sau. Decizia CNCD a fost una ingrijoratoare cu atat mai mult cu cat chiar studiile realizate de Consiliu dovedesc faptul ca homosexualii sunt grupul vulnerabil cel mai expus discriminarii in Romania.

ACCEPT, considerand ca faptele de discriminare sesizate tin de domeniul muncii si ca sanctiunea cu avertisment nu este una adecvata, a contestat hotararea CNCD. Pe parcursul procedurilor, ACCEPT a cerut Curtii de Apel Bucuresti sa solicite clarificari de la Curtea Europeana de Justitie in legatura cu felul in care ar trebui interpretate standardele UE in domeniul discriminarii pe criteriul orientarii sexuale in domeniul muncii.

Av Iustina Ionescu va reprezenta ACCEPT la CJEU:
Acesta este primul caz de discriminare pe criteriul orientarii sexuale in relatiile de munca examinat de CJUE si din acest punct de vedere este un caz important la nivel comunitar.
Noi insa am ajuns la Curtea de la Luxemburg pentru ca in contextul romanesc, in ultimii trei ani, din 18 plangeri referitoare la fapte de discriminare pe criteriul orientarii sexuale, numai una a fost sanctionata cu amenda si doua cu avertisment- ceea ce nu constituie un remediu efectiv si proportional data fiind gravitatea faptelor reclamate.

Potrivit Irinei Nita, directoarea Asociatiei ACCEPT: “Sportul este direct asociat cu ideea de fair play. Sa aduci in discutie orientarea sexuala, drept criteriu, atunci cand evaluezi performantele unui sportiv este ridicol si nedrept la adresa sportivilor in general, indiferent de orientarea sexuala a fiecaruia.

Declaratiile publice referitoare la excluderea de la angajare in baza orientarii sexuale au un impact nociv in societate si sunt sanctionate atat de dreptul comunitar cat si de legislatia romaneasca pentru combaterea discriminarii, gravitatea acestora urmand sa fie analizata si de Curtea de la Luxemburg.

O decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene este asteptata in cateva luni.

//

Pentru mai multe informatii: Irina Nita, Directoare Executiva, Asociatia ACCEPT, 0723 253 441 sau la irina@acceptromania.ro.

Cererea de pronuntare a unei hotarari preliminare introdusa de Curtea de Apel Bucuresti (Romania) la data de 14 februarie 2012 – Asociatia ACCEPT/Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (Cauza C-81/12) poate fi consultata online.

ACCEPT Association, the first human rights organization in Romania to plead before the European Court of Justice based in Luxemburg (ECJ), has been invited on Wednesday, January 23rd, to state its case for the clarification of the Romanian anti-discrimination law, taking into account the Council Directive 2000/78/EC of November 27, 2000 regarding equal treatment in employment and occupation.

This clarification is necessary, considering the allegations made by George Becali in 2010, when he stated that “Not even if I had to close down the Steaua Club would I accept a homosexual on the team”. At that time, the National Council for Combating Discrimination (CNCD), notified by ACCEPT, interpreted the discrimination implied in this statement as harassment and violation of the right to dignity, sanctioning Mr. Becali with a warning. At the same time, though, CNCD considered that this was not a situation involving Steaua Club as a potential employer or one to have any impact on employment. CNCD did not identify the connexion between Mr. Becali and the Steaua Club, in spite of Mr. Becali’s notoriety as head of Steaua Club and the fact that the Club has never dissociated itself from the public statements of its owner. The CNCD decision has been an alarming one, especially that the studies made by the Council itself prove that homosexuals are the vulnerable group which is the most exposed to discrimination in Romania.

ACCEPT, considering that the discrimination facts of this complaint were employment related and that the warning penalty was not an adequate one, has contested the CNCD decision. During the proceedings, ACCEPT asked the Bucharest Court of Appeal to request further clarifications from the European Court of Justice regarding the way in which the EU standards on discrimination based on sexual orientation in employment should be interpreted.

Lawyer Iustina Ionescu will represent ACCEPT at ECJ:
“This is the first case of sexual orientation discrimination in employment analyzed by the ECJ and from that point of view it is an important case at European level.
In our case, we turned to the Luxemburg Court because in Romania, in the last 3 years, out of 18 complaints regarding discrimination based on sexual orientation, only one has been sanctioned with a fine and two of them with a warning, which does not constitute an efficient and proportional remedy, taking into account the gravity of the denounced facts.”

According to Irina Nita, executive director of ACCEPT Association: “Sports are directly associated with the idea of fair play. To bring sexual orientation into discussion, as a criterion, when evaluating the performance of an athlete, is ridiculous and unfair towards athletes in general, irrespective of their sexual orientation.”

Public statements regarding employment exclusion based on sexual orientation have a negative impact on society and are sanctioned by both European and Romanian law in combating discrimination. The gravity of such statements is now waiting to be analyzed by the Luxemburg Court.

A decision of the European Court Of Justice is expected in the following months.

//
For more information: Irina Nita, Executive Director, ACCEPT Association, +40723 253 441 or at irina@acceptromania.ro.

Tags: No tags

Comments are closed.