o-GAY-CATHOLIC-SCHOOL-FIRED-facebook

Formare pentru profesori de liceu: E timpul pentru combaterea discriminării LGBT în liceele din România!

 

Formare pentru profesori de liceu: E timpul pentru combaterea discriminării LGBT în liceele din România!

Asociația ACCEPT vă invită să faceți parte din Rețeaua de Profesori pentru diversitate, în cadrul proiectului ”E timpul pentru combaterea discriminării LGBT în liceele din România!”

Dorim să identificăm 24 profesori de liceu dedicați combaterii disciminării în mediul liceal și educației pentru drepturile omului. Cele 24 de persoane selectate vor participa la un training de o zi în data de 9 aprilie 2016, unde vor fi formați de experții educaționali din proiect pentru a lucra cu subiecte ce țin de norme, discriminare și identități LGBT la clasă.

Obiectivele training-ului sunt:

 • Familiarizarea cu identitățile și problemele elevilor LGBT din mediul educațional românesc
 • Familiarizarea cu metode de abordare a tematicii LGBT la clasă
 • Consolidarea unei comunități de specialiști educaționali în promovarea egalității și incluziunii LGBT la școală

După participarea la training profesorii selectați vor pilota o curricula educațională adresată unei mai bune înțelegeri de către liceeni a realităților și drepturilor persoanelor LGBT la clasele unde predau ca opțional/ în ora de dirigenție;

Participarea în acest proiect vă dă posibilitatea să:

 • Faceți parte dintr-un proiect unic, ce își dorește să inoveze domeniul educațional
 • Faceți parte din Rețeaua de Profesori pentru diversitate, alături de oameni care au valori și viziuni similare pentru schimbarea sistemului educațional, precum și la oportunitățile viitoare derulate de către/pentru Rețea: cursuri, mobilități europene, cercetări, etc.
 • Accesați gratuit Centrul de Informare și Documentare ACCEPT, a cărei fond bibliografic urmează să fie extins și va conține multiple titluri din domeniul drepturilor omului, educație, diversitate etc.

Training-ul este gratuit pentru cele 24 persoane selectate pe baza informaţiilor furnizate de candidaţi în formularul de înscriere (criterii: motivaţia prezentată, posibilitatea de a aplica la clasa curicula, distribuţie geografică). ACCEPT acoperă cheltuielile de transport, seminarul fiind organizat în cadrul proiectului ”E timpul pentru combaterea discriminării LGBT în liceele din România!”, finanțat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România.

Program de lucru: Sâmbătă, 9 aprilie 2016 între orele 10.00 – 18:00.

Proiectul ”E timpul pentru combaterea discriminării LGBT în liceele din România!” vine în întâmpinarea unei creșteri a fenomenului homofobiei în rândul elevilor de liceu:

 • 1 din 4 elevi de liceu consideră că homosexualii și lesbienele sunt niște ființe inferioare
 • 2 din 5 liceeni cred că bărbații homosexuali ori femeile lesbiene nu ar trebui să predea în școli.
 • 1 din 2 ar fi deranjați să aibă un coleg homosexual iar 1 din 3 dintre elevi nu ar fi de acord să aibă o colegă lesbiană.
 • 2 din 5 elevi consideră că bărbații cu un comportament mai feminin ar trebui să se simtă rușinați de felul în care se poartă.
 • 3 din 10 elevi evită să vorbească cu colegi despre care se spune că ar fi lesbiene sau homosexuali.
 • Mai mult de 1 din 2 consideră că operațiile de schimbare de sex sunt condamnabile din punct de vedere moral.
 • 3 din 5 dintre liceeni declară că ar face orice ca să depășească o situație în care s-ar simți atrași de persoane de același sex.
 • Doar 5% dintre elevi ar cere ajutorul unui profesor sau al directorului în cazul în care ar fi martorul unei situații în care un coleg ar fi batjocorit sau agresat de colegi pe motiv că ar avea altă orientare sexuală.
 • Aproape 20% dintre respondenți nu ar interveni în situații violente sau- și mai grav- chiar ar participa la violențe împotriva colegilor săi considerați LGBT.
 • contactul direct cu o persoană LGBT corelează pozitiv cu atitudinea tolerantă față de toate grupurile de persoane – lesbiene, homosexuali, bisexuali și transgender.
 • Băieții sunt într-o măsură mai mare dispuși să manifeste o atitudine agresivă față de toate grupurile de persoane – lesbiene, homosexuali, bisexuali și transgender.
 • 1 din 2 dintre elevi au declarant că nu sunt elevi LGBT la ei în licee.

Pentru orice întrebări privind proiectul ”E timpul pentru combaterea discriminării LGBT în liceele din România!” sau procesul de înscriere la Rețeaua de Profesori ACCEPT vă rugăm contactaţi Asociația ACCEPT, la adresa mihnea@acceptromania.ro.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a granturilor SEE 2009-2014.  

Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesați www.eeagrants.org.

 În vederea înscrierii la Rețeaua de Profesori pentru diversitate, sunteți rugați să completați formularul de înscriere până cel târziu la data de 05.04.2016.

Doctorii, polițiștii, cadrele didactice și personalul din administrație publică au o atitudine greșită și anacronică față persoanelor LGBT, punându-le drepturile fundamentale în pericol

Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) a lansat pe 16 martie un studiu calitativ asupra percepțiilor și atitudinilor față de persoane LGBT (lesbiene, gay, bisexuali, persoane transgender) în rândul funcționarilor publici și specialiștilor din domeniul sănătății, educației și poliției. FRA constată că doctorii, polițiștii, cadrele didactice și personalul din administrație publică au foarte multe prejudecăți față de persoane LGBT, în special din cauza lipsei de informații, dar și lipsei unei formări profesionale antidiscriminare. Studiul identifică și absența unor mecanisme adecvate de investigare a criminalității motivate de ură împotriva persoanelor LGBT, ceea ce duce la invizibilitatea acestor incidente și reticența persoanelor LGBT de a le raporta. O atenție deosebită este acordată sistemului de educație publică, unde lipsa informării obiective face ca tinerii LGBT să fie ținta bullying-ului școlar. În consecință, FRA identifică nevoia imediată ca statele membre să lucreze cu autoritățile din educație pentru a asigura un mediu sigur, lipsit de violență și discriminare, liceenilor LGBT. FRA mai recomandă statelor membre UE organizarea de campanii publice de informare asupra problematicii LGBT și formarea profesională a medicilor, forțelor de ordine și cadrelor didactice în acest domeniu, în cooperare cu societatea civilă.

Studiul FRA Discuții profesionale: provocări în asigurarea egalității pentru persoanele LGBT – se bazează pe 1039 de interviuri cu specialiști din domeniul educației, sănătății, administrației publice și asigurării ordinii și siguranței publice. Aceste interviuri s-au derulat în 19 state membre UE.

Datele calitative despre România arată un nivel ridicat de prejudecăți în rândul categoriilor profesionale menționate, ceea ce duce la un acces scăzut la servicii medicale, educaționale și publice de calitate.

În domeniul educației spre exemplu, Studiul face următoarele observații:

 • Informații obiective despre orientare sexuală, identitate de gen și drepturile fundamentale ale persoanelor LGBT nu apar în programa școlară. Jumătate dintre specialiștii din educație intervievați în România declară că aceste subiecte nu sunt discutate la școală, homosexualitatea fiind menționată doar prin prisma unor remarci homofobe sau prin vehicularea unor percepții de sorginte religioasă;
 • abuzul verbal homofob este curent îndreptat împotriva tinerilor LGBT. Cuvinte care se referă la homosexualitate sunt folosite preponderent ca insulte (p.34);
 • 0 barieră majoră în implementarea unor măsuri de susținere a egalității și nediscriminării LGBT în sistemul de educație este reticența părinților care au prejudecăți sau informații insuficiente despre orientare sexuală și identitate de gen. În fapt, prejudecățile persistă atât în rândul cadrelor didactice, cât și al elevilor (p.42);
 • O altă problemă fundamentală este absența unei politici specifice de prevenire a violenței și hărțuirii tinerilor LGBT în mediul educațional românesc (p.43);
 • FRA menționează un incident în care Ministerul Educației Naționale a deschis o investigație împotriva unui profesor de liceu din București din cauza reclamației unui părinte în legătură cu activitățile de promovare a egalității LGBT într-un curs de drepturile omului (p.43).

Aceste date referitoare la sistemul de educație întăresc  rezultatele studiului ACCEPT Un liceu sigur pentru toți: Percepții și atitudini față de persoanele LGBT în mediul educațional românesc, lansat pe 29 februarie.  7 din 10 elevi LGBT care au răspuns chestionarului consideră că tinerii din comunitate nu sunt în siguranță la școală, mai ales din punct de vedere emoțional, în timp ce 6 din 10 au fost martorii sau victima unei agresiuni. Tinerii LGBT care au răspuns chestionarului online consideră în proporție de 96% că termenii de „homosexual” și „lesbiană” sunt folosiți preponderent cu sens negativ și, în consecință, evită să își asume identitatea în spațiul școlar, din cauza temerilor pentru siguranța lor personală.

Medicii români intervievați spun că homosexualitatea este considerată în continuare ca fiind o patologie, informație care încă este diseminată în cadrul universităților de medicină sau psihologie (p.63, 69). De asemenea, nu există servicii specifice de sănătate adresate persoanelor LGBT (p.70, 71). O problemă majoră identificată de FRA este faptul că personalul medical nu beneficiază de instruire specifică pentru a asigura servicii de sănătate adecvate persoanelor trans (p.80), care se tem de încălcarea confidențialității actului medical (p.79).

Studiul menționează și faptul că în România nu există măsuri legale specifice care iau în considerare homofobia și transfobia din spatele infracțiunilor motivate de ură. Mai mult, polițiștii și funcționarii intervievați nu consideră că persoanele LGBT au nevoi sau probleme specific (p.49). FRA constată că nu există programe de pregătire axate pe prevenirea și gestionarea criminalității motivate de ură împotriva persoanelor LGBT (p.53), acestea nefiind oricum văzute ca necesare (p.54). O altă problemă identificată este absența unor politici sau instrumente de combatere a infracțiunilor motivare de homofobie și transfobie (p.57).

Personalul din administrația publică intervievat consideră că atitudinile sociale din România sunt o bariera majoră care împiedică dezvoltarea și implementarea unor politici publice bazate pe egalitatea în drepturi a persoanelor LGBT (p.21). De asemenea, FRA notează în cadrul studiului faptul că Biserica Ortodoxă Română se împotrivește demersurilor pentru asigurarea unor drepturi egale persoanelor LGBT (p.31).

la liceu 2

Construiește alături de noi spații sigure #laLiceu!

Liceeni LGBT (lesbiene, gay, bisexuali, transgender) se confruntă cu un grad ridicat de bullying, violență și hărțuire, conform studiului Un liceu sigur pentru toți: Percepții și atitudini față de persoanele LGBT în mediul educațional românesc, lansat de Asociația ACCEPT în februarie 2016. 7 din 10 elevi LGBT care au răspuns chestionarului consideră că tinerii din comunitate nu sunt în siguranță la școală, mai ales din punct de vedere emoțional, în timp ce 6 din 10 au fost martorii sau victima unei agresiuni. Mai mult, 96% dintre aceștia cred că termenii de „homosexual” și „lesbiană” sunt folosiți preponderent cu sens negativ și, în consecință, evită să își asume identitatea în spațiul școlar, din cauza temerilor pentru siguranța lor personală.

Tinerii LGBT au dreptul, la fel ca orice alt elev din România, la educație de calitate. Ei nu pot participa la procesul educațional atât timp cât sunt marginalizați de colegi sau profesori, de cele mai multe ori din cauza lipsei totale de informație. Orientarea sexuală și identitatea de gen, simple caracterisitici ale ființei umane, sunt parte a intimității fiecărui elev, care trebuie respectate de profesori și colevitvul de elevi în egală măsură.

Cu toate acestea, tinerii LGBT sunt priviți altfel la liceu. Ștefan, un elev trans în vârstă de 17 ani, spune că de la începutul liceului au început problemele. „Colegii mei mă privesc cu ostilitate și nu s-au dat niciodată înapoi când a fost vorba de jigniri: poponar, gay și handicapat sunt la ordinea zilei. Imaginea mea în liceu, a fost și rămâne, una de persoană cu handicap. Am fost mereu unul suferind de vreo boală mentală. Zi de zi, m-am confruntat cu tot felul de incidente – de la jigniri, la piedici și îmbrânceli, bărfe,capace, priviri ostile și asta deși nu mi-am asumat niciodată identitatea în public. Tot ce pot să spun e că ideilor lor despre mine și despre comunitatea trans sau gay sunt complet false .”

Dacă situația e la fel la tine #laLiceu, ajută-ne să schimbăm aceste idei preconcepute. #laLiceu este prima competiție din România care implică elevi de liceu, profesori și ONG-uri în crearea de spații sigure și în combaterea bullying-ului și a discriminării LGBT în liceele din România! Dacă știi că la tine #laLiceu tinerii LGBT se confruntă cu prejudecățile colegilor sau ale profesorilor, poți să îi ajuți să înțeleagă ce înseamnă cu adevărat diversitatea și incluziunea.

Înscrierile sunt deschise pentru activități derulate cu și pentru tinerii de liceu din toată țara, fiind structurate trei categorii distincte de competiție:

 1. Activități individuale ale tinerilor – acestea pot să fie coordonate de doar o persoană care studiază în prezent la liceu sau o formă echivalentă de studiu
 2. Activități profesor-elev – aceste activități sunt desfășurate în cadrul liceului și sunt coordonate atât de un cadru didactic cât și de o persoană care studiază în prezent la liceu sau o formă echivalentă de studiu
 3. Activități ONG-elev – aceste activități sunt coordonate atât de un reprezentant al unui ONG cât și de o persoană care studiază în prezent la liceu sau o formă echivalentă de studiu

Activitățile se pot desfășura în perioada 10 martie – 22 aprilie 2016. După implementarea activităților, vei completa un scurt raport pe baza căruia echipa ACCEPT va evalua impactul acțiunii voastre, în functie de numărul de participanți și modul de utilizare a pachetului de informații #laLiceu. Premii totale în valoare de 4200 RON.

Pentru a te înscrie, completează următorul formular. Dacă vrei să începi să combați bullying-ul imediat, poți alege tu o activitate proprie sau să selectezi una dintre cele 6 propuse de echipa noastră! Află care sunt acestea în sectiunea Activități a site-ului http://laliceu.acceptromania.ro!

Fiecare echipă înscrisă va primi un pachet de materiale privind spații sigure educaționale, combaterea bullying-ului și a discriminării în liceele din România. Acest pachet conține, pentru fiecare clasă/grupă cu care veți lucra:

 • Un poster A3 – Infografic  #laLiceu – elev LGBT în liceele din România
 • Patru postere A4 – Mesaje anti bullying
 • Patru stikere A5 – Spațiu Sigur
 • Treizeci de stickere 5 cm x 5 cm – LGBT Learning

Vezi toate materialele în secțiunea Media a site-ului http://laliceu.acceptromania.ro!

Proiectul „E timpul pentru combaterea discriminării LGBT in liceele din Romania!”, cu un buget total de 88,790 euro, este finanțat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România, www.fondong.fdsc.ro. Perioada de implementare este martie 2015 – aprilie 2016. Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesați www.eeagrants.org. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a granturilor SEE 2009-2014.

poza mica site-01

Tinerii LGBT – victime ale violenței și hărțuirii la liceu

Liceeni LGBT (lesbiene, gay, bisexuali, transgender) se confruntă cu un grad ridicat de bullying, violență și hărțuire, conform studiului Un liceu sigur pentru toți: Percepții și atitudini față de persoanele LGBT în mediul educațional românesc, lansat de Asociația ACCEPT pe 29 februarie. 7 din 10 elevi LGBT consideră că tinerii din comunitate nu sunt în siguranță la școală, mai ales din punct de vedere emoțional, în timp ce 6 din 10 au fost martorii sau victima unei agresiuni. Lansarea a avut loc în cadrul mesei rotunde Un liceu sigur pentru toți,  la care au participat reprezentanții Administrației Prezidențiale, Ministerului Educației Națioanle, Ministerului Tineretului și Sportului, ai Agenției Naționale pentru Asigurarea Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP) și ai Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării.

Cercetarea s-a realizat pe un eșantion de 613 de elevi ai unui număr de 10 licee din 8 județe diferite, reprezentative pentru 6 regiuni de dezvoltare. Liceeni care au răspuns chestionarului au vârste cuprinse între 14 și 21 de ani și urmează atât licee teoretice, profil uman și real, cât și licee tehnologice sau vocaționale. Studiul a avut și o componentă online, prin care au fost chestionați 324 de elevi LGBT și persoane apropiate comunității. Cercetarea include, de asemenea, o component calitativă, reprezentată de 9 interviuri cu liceeni LGBT care vorbesc despre violență și hărțuire în spațiul școlar.

Chestionarul completat la clasă relevă informații importante privind gradul ridicat de homofobie și transfobie întâlit în rândul liceenilor care au participat la studiu, dar mai ales faptul că violența împotriva tinerilor LGBT nu ar fi sesizată unui cadru didactic:

 • 1 din 4 elevi de liceu consideră că homosexualii și lesbienele sunt niște ființe inferioare
 • 2 din 5 liceeni cred că bărbații homosexuali ori femeile lesbiene nu ar trebui să predea în școli.
 • 1 din 2 tineri ar fi deranjați să aibă un coleg homosexual iar 1 din 3 dintre elevi nu ar fi de acord să aibă o colegă lesbiană.
 • 2 din 5 elevi consideră că bărbații cu un comportament mai feminin ar trebui să se simtă rușinați de felul în care se poartă.
 • Mai mult de 50% dintre cei chestionaţi consideră că operațiile de reatribuire de gen sunt condamnabile din punct de vedere moral.
 • 3 din 5 liceeni declară că ar face orice ca să depășească o situație în care s-ar simți atrași de persoane de același sex.
 • Doar 5% dintre elevi ar cere ajutorul unui profesor sau al directorului unităţii de învăţământ în cazul în care ar fi martori ai unei situații în care un coleg ar fi batjocorit sau agresat de colegi pe motiv că ar avea altă orientare sexuală.

 

Tinerii LGBT care au răspuns chestionarului online consideră în proporție de 96% că termenii de „homosexual” și „lesbiană” sunt folosiți preponderent cu sens negativ și, în consecință, evită să își asume identitatea în spațiul școlar, din cauza temerilor pentru siguranța lor personală. Ștefan, un elev trans în vârstă de 17 ani, spune că de la începutul liceului au debutat și problemele. „Colegii mei mă privesc cu ostilitate și nu s-au dat niciodată înapoi când a fost vorba de jigniri: poponar, gay și handicapat sunt la ordinea zilei. Imaginea mea în liceu, a fost și rămâne, una de persoană cu handicap. Am fost mereu unul suferind de vreo boală mentală. Zi de zi, m-am confruntat cu tot felul de incidente – de la jigniri, la piedici și îmbrânceli, bărfe,capace, priviri ostile și asta deși nu mi-am asumat niciodată identitatea în public. Tot ce pot să spun e că ideilor lor despre mine și despre comunitatea trans sau gay sunt complet false .”

Matei, tot de 17 ani, spune că a discutat despre orientarea lui sexuală cu câteva prietene de care se simțea mai apropiat, însă îi este frică  de implicaţii în cazul în care situaţia sa ar fi cunoscută în liceu. „Mă aștept la orice –  să primesc mesaje de amenințare, să mă îmbrâncească, să mă scuipe, poate chiar să mă lovească. Nimic nu e exclus. De fapt în clasa a IX-a s-a și întâmplat să primesc un pumn în burtă. A venit un tip mai mare din a XII-a, m-a scos pe hol și m-a întrebat dacă sunt gay, iar eu am negat. Eram pe hol cu mai mulți colegi în jur și tipul mi-a dat un pumn în burtă. N-am avut ce să fac. M-a întrebat un prof dacă s-a întâmplat ceva dar n-am vrut să-i spun. Eram la începutul liceului și mi-era teama că o să se afle că sunt gay și printre profi.”

liceu-infographic- cu mods

La masa rotundă Un liceu sigur pentru toți, au participat Ligia Deca, Consilierul Președintelui Klaus Iohanis în probleme de educație, Andrei Crăciun, Consilierul Ministrului Educației Naționale Adrian Curaj, Șerban Iosifescu, Președinte ARACIP și Florin Manole, Membru al Colegiului Director al CNCD. Aceștia au dezbătut alături de Asociația ACCEPT, organizații ale societății civile și 9 elevi LGBT metodele prin care se poate asigura un spațiu sigur în licee și accesul acestora la o educație de calitate. Principalele elemente identificate au fost informarea continuă a elevilor și profesorilor asupra nediscriminării, orientării sexuale și identității de gen, dar și asigurarea formării inițiale și continue a cadrelor didactice pe aceste subiecte. De asemenea, elevii au atras atenția asupra nevoii de suport din partea cadrelor didactice, cât și a necesității sancționării persoanelor care agresează sau hărțuiesc tineri LGBT, indiferent că este vorba de alți elevi sau profesori.

„Orice forma de discriminare trebuie analizată și trebuie adus în atenția tuturor că discriminarea nu își are locul nici în societate, nici într-un spațiu educațional care formează caracterele viitorului,” a declarat Andrei Crăciun, Consilierul Ministrului Educației Naționale.

„Conform vechiului dicton <pe cine nu știe îl învățăm, pe cine nu poate – în ajutăm, pe cine nu vrea – îl obligăm>, autoritățile trebuie să își realizeze funcțiile (de prevenire și combatere a discriminării), să informeze părțile interesate, să îi ajute pe profesori, părinți și autorități locale să dezvolte politici publice la diferite niveluri pe partea de incluziune și nediscriminare. Deseori, se încearcă minimizarea unei probleme, (pornind de la ideea) că societatea are alte probleme decât cele ale minorității LGBT. Nicio problemă nu e mică atunci când vorbim de discriminare, drepturile omului și drepturile copilului,” a declarat Șerban Iosifescu, Președintele ARACIP.

Proiectul „E timpul pentru combaterea discriminării LGBT in liceele din Romania!”, cu un buget total de 88,790 euro, este finanțat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România, www.fondong.fdsc.ro. Perioada de implementare este martie 2015 – aprilie 2016. Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesați www.eeagrants.org. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a granturilor SEE 2009-2014

 

Studiu poate fi descărcat aici:

Un liceu sigur pentru toți – Sumarul cercetarii

Un liceu sigur pentru toți – rezultate cantitative

Un liceu sigur pentru toți – rezultate calitative