Legea privind interzicerea dezbaterilor despre gen în educație declarată neconstituțională de CCR

Asociația ACCEPT salută decizia luată astăzi de Curtea Constituțională a României (CCR), care a decis că legea prin care se interzice educația despre gen, egalitate de gen și identitate de gen în România este una neconstituțională. Astfel, CCR a oprit un atac grav asupra democrației și a libertăților de gândire, exprimare și autonomie academică. De asemenea, decizia CCR indică faptul că legislativul și executivul trebuie să coopereze pentru consolidarea și apărarea drepturilor femeilor și persoanelor transgender, în contextul implementării Convenției de la Istanbul, și nu să submineze reformele în domeniul combaterii violenței de gen și a discriminării.

 „Hotărârea CCR permite ca inegalitatea de gen și nerespectarea identității de gen – probleme cronice în societatea românească – să fie dezbătute într-un cadru educațional care permite dezbaterile deschise și analizarea acestor subiecte. Pentru persoanele transgender este vital ca identitatea trans să facă parte din discuțiile școlare și universitare, pentru a micșora gradul de discriminare cu care se confruntă elevii și studenții transgender și non-binari. Studenții la drept, medicină, psihologie, sociologie vor putea continua să învețe despre gen, pentru a oferi în cariera lor servicii adecvate femeilor și persoanelor trans. Mai mult, hotărârea CCR anulează atitudini transfobe și misogine din interiorul Parlamentului”, a declarat Patrick Brăila, activist pentru drepturile persoanelor trans și co-președinte al ACCEPT.

„Decizia CCR de astăzi este un pas important – ea recunoaște faptul că genul și, implicit, persoanele transgender există în realitatea juridică și factuală din România. Această realitate, odată recunoscută de CCR, trebuie respectată în măsurile legislativului și executivului – nu numai în educație, dar și în sănătate, în domeniul ordinii publice și în alte servicii publice în care persoanele transgender au dreptul să fie tratate cu acelaşi respect şi profesionalism cu care este tratat orice cetăţean, ţinându-se cont de identitatea lor de gen.” a declarat Iustina Ionescu, avocată de drepturile omului și membră a Asociației ACCEPT.

Decizia CCR a fost luată în urma sesizării de neconstituționalitate venită din partea Președintelui României către CCR. Organizațiile de studenți și elevi, lumea academică, precum și asociațiile pentru drepturile femeilor și pentru drepturile LGBTI din România și Europa au intervenit în fața CCR atât pentru respectarea autonomiei academice și drepturilor studenților și ale elevilor,  cât și pentru ca România să își respecte angajamentele luate prin semnarea Convenției de la Istanbul și la CEDO.

 

 

The law that prohibited gender debates in education declared unconstitutional by the Constitutional Court of Romania

 

ACCEPT welcomes the decision of the Constitutional Court of Romania (CCR) , which ruled that the law prohibiting education about sex, gender and gender identity in Romania is unconstitutional. Thus, the CCR stopped a serious attack on democracy and freedoms of thought, expression and academic autonomy . The CCR decision also indicates that the legislature and the executive must work together to strengthen and defend the rights of women and transgender people in the context of the implementation of the Istanbul Convention, and not to undermine reforms to combat gender-based violence and discrimination.

“The CCR decision allows gender inequality and non-respect for gender identity – chronic problems in the Romanian society – to be debated in an educational framework that allows open debates and analysis of these topics. For transgender people, it is vital that trans identity be part of school and university discussions, in order to reduce the degree of discrimination that transgender and non-binary pupils and students face. Students of law, medicine, psychology and sociology will be able to continue learning about gender, in order to offer in their careers adequate services to women and trans people. Moreover, the CCR ruling nullifies transphobic and misogynistic attitudes within the Romanian Parliament”, declared Patrick Brăila, activist for the trans rights  and co-president of ACCEPT.

„ Today’s CCR decision is an important step – it recognizes that gender and, implicitly, transgender people exist in the legal and factual reality of Romania. This reality, once recognized by the CCR, must be respected in the legislative and executive measures – not only in education,  but also in health, public order and other public services where transgender people have the right to be treated with the same respect and professionalism as any other citizen, taking into account their gender identity “, declared Iustina Ionescu, human rights lawyer and member of ACCEPT.

The decision of the CCR was taken after the President of Romania sent to CCR a notification of unconstitutionality regarding this law. The student and pupil organizations, the academic world, as well as the associations for women’s rights and for LGBTI rights in Romania and Europe welcome this decision made by the Constitutional Court of Romania(CCR) and regard it as a measure with a deeply democratic character. By declaring the unconstitutionality of this law, academic autonomy is respected, as well as the rights of students and pupils, and Romania shows that it respects its commitments made when signing the Istanbul Convention and the ECHR.

Demisia Maria Moța!

Scrisoare deschisă

adresată
Parlamentului României
Conducerii Partidului Național Liberal
Membrilor Colegiului director al  Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării
Doamnei Maria Moța

 

Doamna Maria Moța, membră a Colegiului director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, numită în această poziție de Parlamentul României în vara lui 2020, a avut pe 9 decembrie 2020 o poziție publică de solidarizare cu echipa de arbitrii români din cauza cărora un meci de fotbal în UEFA Champions League a fost întrerupt, atunci când ambele echipe au ieșit de pe teren în semn de protest față de afirmații rasiste făcute la adresa unui antrenor originar din Camerun, Pierre Webo, de către unul dintre arbitri. Postarea publică încărcată de doamna Moța pe pagina de Facebook și în care își justifică așa-zisa expertiză prin calitatea de membră a Colegiului director al CNCD este disponibilă la: https://rebrand.ly/Mota.

Organizațiile semnatare consideră poziționarea doamnei Moța, susținută de Partidul Național Liberal în această funcție de demnitate publică, ca fiind revoltătoare și contrară valorilor și principiilor apărate de CNCD. Doamna Moța ignoră problema de fapt, cea a rasismului structural și implicit prezent în cultura și viața de zi cu zi a românilor, rasism care poate fi combătut exclusiv prin educație, campanii de prevenire și sancțiuni serioase împotriva discriminării.În aplicarea  legislației naționale și europene în domeniu, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a decis în numeroase cazuri ( vezi Muhamaad împotriva Spaniei, B.S împotriva Spaniei, etc.) că identificarea unei persoane în funcție de culoarea pieliii reprezintă discriminare rasială și încalcă articolul 14 al Convenției Europene a Drepturilor Omului. Mai mult decât atât, doamna Moța încearcă să justifice o afirmație rasistă, justificarea propusă fiind la rândul său problematică și indicând eșecul de a înțelege rasismul la nivel internațional și cel cu specific românesc. O instituție ca CNCD are în mandat toate aceste activități, însă are nevoie și de oameni calificați care înțeleg problema rasismului sistemic în conducerea sa pentru a avea o activitate relevantă și consecventă în domeniu. Ne exprimăm stupoarea că politizarea excesivă de către partide a procesului de numire a membrilor CNCD ne-a adus în situația deprofesionalizării instituției, cu astfel de poziții care sunt contrare standardelor internaționale, încalcă flagrant mandatul instituțional și sunt contrare unei strategii minimale de comunicare coerentă din partea instituției.

Solicităm, pe cale de consecință, demisia de onoare a doamnei Moța și formularea de scuze publice și, în cazul în care aceasta nu o oferă, aplicarea art. 23 alin. 5 lit. f) din Ordonanța 137/2000, prin care Colegiul Director al CNCD poate sancționa acest tip de derapaj, eliberând din funcție membri ai Colegiului director prin propunerea fundamentată a 6 din cei 9 membri. Atât doamna Moța, cât și alți decidenți doritori să înțeleagă specificul rasismului și xenofobiei ar fi trebuit minimal să fi absolvit un curs online oferit de Consiliul Europei inclusiv în română Fight against Racism and Xenophobia.Ar fi fost o formă minimală de respect pentru mandatul asumat.

Arbitrul român nu se afla în cadrul unui cenaclu literar discutând colegial despre reprezentări lexicale, nuanțele și efectele folosirii unui termen al limbii române sau altul, despre ”ce a vrut să zică autorul” și intențiile sale. Contextul nu putea fi unul mai clar: arbitrul se afla în exercitarea funcției sale profesionale, cu respectarea tuturor regulilor de comunicare într-o altă limbă decât cea română și a regulilor de conduită impuse de UEFA. Acele reguli nu sunt opționale, ci trebuie respectate ca atare la un meci internațional în care diversitatea rasială și etnică reprezintă o realitate.

Identificarea pe baza culorii pielii constituie rasism. Poate fi rasism structural, unul manifest sau unul neconștientizat ca atare, difuz. Colorismul se manifestă prin reducerea identității unei persoane prin apartenența celui arătat cu degetul la un grup minoritar care a fost victima unui sistem al sclaviei ori robiei de secole. A ignora realitatea în care comunicarea arbitrului român s-a produs și a vorbi despre apelativul la culoarea pielii ca fiind unul neutru într-un asemenea context profesional nu este altceva decât o justificare a rasismului –  fapt cu atât mai grav cu cât este propus de o membră a Colegiului Director al unei instituții a egalității din România și cu cert efect de decredibilizare a întregii instituții.

Doamna Maria Moța avea la dispoziție, prin funcția pe care o deține, un întreg aparat din care fac parte atât colegi pentru care reducerea la culoarea pielii le-a marcat întreaga viață, cât și consilieri juridici cu care avea obligația morală și profesională să se sfătuiască înainte de a opina public în un spațiu cu vizibilitate și cu invocarea așa-zisei sale calități de autoritate pe această tematică. Mandatarea acesteia de către Partidul Național Liberal, în lipsa unor standarde minime de profesionalism în materie de respectarea drepturilor omului, nu poate opera ca o scuză odată ce a primit votul Parlamentului României pentru a soluționa cazuri de discriminare complexe într-o țară care are ce mai mare minoritate roma din întreaga Europa și care nu și-a asumat și nu a răspuns adecvat rasismului structural. Ne întrebăm care poate fi nivelul de încredere al victimelor discriminării într-o instituție al cărei mandat este cel al combaterii rasismului, cu astfel de „judecători”.

Stimată doamnă Moța, vă rugăm să vă cereți scuze, să faceți cursul oferit de Consiliul Europei și să vă dați demisia de onoare dată fiind incompetența și lipsa de empatie și de înțelegere a propriului mandat de care taman ați dat dovadă.

Stimați parlamentari, stimați membrii ai conducerii Partidului Național Liberal, atribuția legală de a selecta și numi membrii Colegiului director al CNCD nu reprezintă un joc politic, capacitarea acestei instituții ține de credibilitatea ei și ține de asigurarea statului de drept.

Stimați membri al Colegiului director aveți posibilitatea legală de a revoca mandatul doamnei Moța sau de a vă încuraja colega să își completeze educația prin participarea într-un curs acreditat asigurat de Consiliul Europei, curs ce acoperă informațiile pe care din păcate doamna Moța a  eșuat să le asimileze deocamdată.

Organizații semnatare:

Coaliția anti-discriminare

Agenția de Dezvoltare Comunitară Împreună

Asociația ACCEPT

Centrul Parteneriat pentru Egalitate

Centrul Euroregional pentru Inițiative Publice

Centrul FILIA

Centrul pentru Inovare Publică

Asociația Centrul pentru Educație și Drepturile Omului

Centrul de Advocacy și Drepturile Omului

Centrul Cultural al Romilor O Del Amenca

Asociația Centrul de Studii Juridice și Drepturile Omului

Uniunea Civică a Tinerilor Romi din România – UNTRR

Centrului Național de Cultură a Romilor -Romano Kher

Asociația E-Romnja

Centrul de Cercetări Culturale şi Sociale ROMANE RODIMATA

Asociația Meşteşugarilor Romi

Centrul pentru Legislație Nonprofit

Asociația MozaiQ LGBT

EU equality

Egalitatea persoanelor LGBTI în UE, obiectiv strategic pentru Comisia Europeană

Comisia Europeană a lansat astăzi, 12 noiembrie, Strategia pentru Egalitatea Persoanelor LGBTIQ 2020-2025: O Uniune a Egalității, primul plan european care implică monitorizarea atentă a protecției legale oferite de statele membre UE pentru persoanele lesbiene, gay, bisexuale, transgender și intersex (LGBTI). Asociația ACCEPT salută acest pas istoric, care reprezintă un angajament ferm al instituțiilor europene pentru protecția comunității LGBTI, în ciuda homofobiei și transfobiei prezente în statele membre post-comuniste.

Comisia Europeană va monitoriza modul în care statele membre asigură recunoașterea familiilor formate din persoane de același sex, mai ales în situații în care acestea își exercită dreptul la liberă circulație pe teritoriul UE. De asemenea, Comisia va analiza modul în care România lupta împotriva discriminării persoanelor LGBTI la locul de muncă, în educație și  sănătate, dar și modul în care țara noastră asigură recunoașterea legală a genului pentru persoane transgender. Mai mult, strategia are în vedere combaterea homofobiei și transfobiei din societate, pentru a micșora gradul de violență fizică și psihică cu care persoanele LGBTI se confruntă în fiecare zi, pe stradă, la muncă, sau în familie.

„Strategia vine într-un moment crucial și istoric, în care state precum Ungaria și Polonia încearcă să scoată în afara legii și societății persoanele LGBTI și diverse aspecte ale vieții lor, fie că vorbim de familii, prezența în spațiul public sau participarea la Pride. Și parlamentarii din România au recurs la asemenea tactici sinistre, mai ales în perioada Referendumului împotriva familiei organizat în 2018.  Astăzi Comisia Europeană, ca gardian al tratatelor și legislației europene, își asumă politic lupta pentru egalitatea persoanelor LGBTI. România trebuie să respecte acest principiu, parte din obligația pentru  asigurarea unui stat de drept, care vine la pachet cu beneficiile din creșterea economică asigurată de aderarea la UE și posibilitatea românilor de a studia și lucra oriunde în Europa,” a declarat Florin Buhuceanu, membru ACCEPT și activist pentru drepturile persoanelor LGBTI în ultimii 20 de ani.

Acest plan strategic se concentrează pe implementarea hotărârii Coman, cauză reprezentată de Asociația ACCEPT la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, prin dialog și, dacă este necesar, acțiuni de infringement împotriva statelor membre care nu respectă libera circulație pentru familii gay. Comisia ia inclusiv în calcul revizuirea directivelor privind libera circulație pentru a se asigura că acestea includ persoane LGBTI și familiile formate din persoane de același sex. De asemenea, va continua procesul de colectare a dovezilor privind problemele cu care se confruntă persoanele LGBTI și familiile lor pentru a se bucura de libertatea de mișcare și se vor explora măsurile de sprijinire a recunoașterii reciproce a parteneriatelor de același sex în situații transfrontaliere.

În plus, va exista un angajament la nivelul Comisiei Europene de a colabora cu statele membre în vederea recunoașterii legale a genului persoanelor transgender pe bază de  autodeterminare, fără a impune avize și proceduri medicale. Un alt punct central al strategiei UE pentru comunitatea LGBTI este legat de asigurarea unei protecții mai bune împotriva infracțiunilor motivate de ură, dar și îmbunătățirea serviciilor menite să sprijine victimele homofobiei și transfobiei.  Strategia acoperă și acțiunile din domeniul nediscriminării, a nediscriminării la locul de muncă, dar și oferirea de protecție socială și servicii sanitare adecvate pentru persoanele LGBTI.

Găsiți aici toate informațiile pe site-ul Comisiei Europene: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_2068

Cover OM

Șase Raportori ONU critică România pentru eliminarea educației sexuale și educației despre gen și identitate de gen

Șase Raportori speciali ai Organizației Națiunilor Unite au solicitat Guvernului României să dea explicații la Geneva despre asigurarea educației pe tema egalității și identității de gen în școli și universități, dar și pe tema accesului elevilor la educație sexuală comprehensivă pentru copii, adolescenți și tineri. Clarificările sunt cerute în contextul în care Parlamentul României a adoptat doua propuneri legislative controversate: prima elimină prevederile privind accesul la educație sexuală din Legea privind protecția și promovarea drepturilor copilului Nr. 272/2004, iar a doua interzice discuțiile despre gen și identitate de gen în școli, licee, universități și programe de formare profesională. La acest moment, prima propunere legislativă a fost transmisă Senatului spre reexaminare de către Președintele României, iar a doua va fi discutată pentru a treia oară într-o ședință închisă a Curții Constituționale în data de 18 noiembrie.

Interpelarea transmisă Guvernului Orban accentuează faptul că ambele propuneri au consecințe extrem de grave în educație, în condițiile în care sarcinile la adolescente, infecțiile cu transmitere sexuală, discriminarea și violența bazată pe gen, dar și stigmatizarea și marginalizarea persoanelor lesbiene, gay, bisexuale și transgender rămâne la un nivel ridicat. Mai mult, poziția Raportorilor ONU demonstrează că aceste prevederi încalcă drepturile femeilor și persoanelor transgender și angajamentele internaționale ale României, inclusiv Convenția de la Istanbul.

„Ne exprimăm îngrijorarea cu privire la faptul că Proiectele de lege propuse sunt incompatibile cu principiul non-discriminării coroborat cu dreptul la educație și dreptul la cel mai înalt standard de sănătate fizică și mentală care poate fi atins, inclusiv sănătatea sexuală și reproductivă, prin refuzul accesului la informare și educație. Mai mult, suntem îngrijorați și de faptul că sancționarea oricărei persoane care predă despre gen, egalitatea de gen și identitatea de gen pare să reprezinte o încălcare nejustificată a drepturilor sale la libertatea de opinie și de exprimare, precum și a libertății sale academice”, scriu Raportorii. „Ne îngrijorează faptul că, dacă ar fi adoptate, proiectele de lege ar încălca nu numai o serie de dispoziții din Constituția României, enumerate mai sus, ci și principiile internaționale ale drepturilor omului.”

Raportorii ONU cer Guvernului Orban să explice măsurile luate pentru a se asigura că toate persoanele și grupurile au acces la educație sexuală comprehensivă, inclusiv informații non-discriminatorii, bazate pe dovezi exacte din punct de vedere științific și adecvate vârstei, cu privire la toate aspectele sănătății sexuale și reproductive, inclusiv diversitatea identităților sau expresiilor de gen. De asemenea, solicită guvernului să furnizeze informații cu privire la măsurile luate pentru a proteja persoanele trans împotriva violenței și discriminării în instituțiile educaționale, inclusiv împotriva bullying-ului, hărțuirii, stigmatizării și ostracizării.

„Comitetul pentru Drepturile Copilului a recunoscut faptul că adolescenții transgender se confruntă cu persecuții, inclusiv abuzuri și violență, stigmatizare, discriminare, agresiune, excludere de la educație și formare, precum și lipsa sprijinului familial și social sau a accesului la serviciile de sănătate sexuală și reproductivă și informații. În cazuri extreme, aceștia se confruntă cu agresiuni sexuale, violuri și chiar decese”, motivează Raportorii ONU intervenția lor.

„Intervenția Raportorilor ONU arată cât de grav este derapajul legislativ al Parlamentului României. Ura față de persoane transgender, femei și accesul la informații corecte, științifice, despre sănătate și sexualitate determină un grup restrâns de parlamentari să facă asemenea propuneri legislative, înghițite pe nemestecate de majoritatea parlamentarilor, dezinteresați de situația femeilor și a persoanelor transgender. Curtea Constituțională, Președintele României și Parlamentul au obligația să respingă ambele propuneri legislative și să repare acest derapaj”, a declarat Teodora Roseti, Directoare Executivă, Asociația ACCEPT.

Semnatarii au solicitat Guvernului să transmită îngrijorările lor la CCR. Aceștia sunt:

• Koumbou Boly Barry, Raportor special pentru dreptul la educație

• Irene Khan, Raportor special privind promovarea și protecția dreptului la libertatea de opinie și de exprimare

• Tlaleng Mofokeng, Raportor special privind dreptul oricărei persoane la accesul la cel mai înalt standard de sănătate fizică și mentală pe care îl poate atinge

• Victor Madrigal-Borloz, Expert independent privind protecția împotriva violenței și discriminării bazate pe orientarea sexuală și identitatea de gen

• Dubravka Simonovic, Raportor special privind violența împotriva femeilor, cauzele și consecințele acesteia

• Elizabeth Broderick, Președinte-raportor al Grupului de Lucru pentru discriminarea femeilor și fetelor

Reamintim faptul că organizațiile de studenți, lumea academică, asociațiile pentru drepturile femeilor și pentru drepturi LGBTI din România, alături de societatea civilă de drepturile omului din țară și din Europa, au intervenit în fața Curții Constituționale pentru a susține sesizarea de neconstituționalitate realizată de Președintele României referitoare la interzicerea educației despre gen, egalitate de gen și identitate de gen în România.

 

Scrisoare în limba engleză a Raportorilor Speciali ONU: https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25554

 

Scrisoare Raportorilor ONU în limba română

24568396 - hand of a judge holding a hammer or gavel

CCR, chemată să împiedice interzicerea educației privind genul în România

Asociația ACCEPT salută decizia Președintelui României Klaus Iohannis de a sesiza Curtea Constituțională a României privind propunerea legislativă inițiată de deputatul PMP Cristian Lungu care interzice educația despre gen, egalitate de gen și identitate de gen. Considerăm că L87/17.02.2020 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 este un text vădit neconstituțional, care încalcă libertatea academică, libertatea de exprimare și dreptul la educație inițială și continuă a tinerilor și profesioniștilor din România. De asemenea, textul de lege contravine obligațiilor internaționale asumate de România privind combaterea violenței împotriva femeilor și promovarea egalității de gen. Cel mai grav, acestă propunere de lege încalcă însăși Constituția României și Convenția Europeană a Drepturilor Omului pentru că împiedică exercitarea obligațiilor pozitive ale statului român de a preveni discriminarea femeilor și persoanelor transgender prin interzicerea formării profesionale în acest domeniu pentru magistrați, polițiști, medici, asistenți sociali și alte profesii cheie în asigurarea egalității în societate și prevenirea violenței de gen.

Asociația ACCEPT, alături de organizațiile societății civile din România și Europa, au solicitat președintelui României să refuse promulgarea acestui text de lege.

“CCR trebuie să constate că această lege este neconstituțională, că încalcă principii fundamentale precum respectarea ordinii de drept și a drepturilor omului, esențiale în orice stat democratic. Legea încalcă un set întreg de angajamente internaționale pe care și le-a luat statul român, iar Curtea Constituțională este acum chemată să prevină în ultimul ceas derapaje serioase care ne-ar aduce în rândul unor state din regiune ca Ungaria și Polonia, unde principiul egalității de gen și identitatea de gen au fost anulare prin astfel de inițiative legislative,” a declarat Iustina Ionescu, avocată de drepturile omului.
„Președintele României a arătat astăzi că nu ar trebui să existe cetățeni de rangul al doilea în România și că drepturile tuturor românilor, inclusiv al cetățenilor LGBTI, trebuie respectate. Așteptăm să vedem aceeași fermitate în decizia judecătorilor constituționali, care au datoria să respecte realitatea socială în interpretarea Constituției: zecile de mii de persoane transgender care trăiesc în România nu reprezintă o ideologie, ci sunt oameni care au nevoie de profesioniști pregătiți. Avem nevoie de sprijinul medicilor, avocaților, magistraților pentru realizarea tranziției medicale și juridice, avem nevoie de angajatori care nu exclud persoanele trans, avem nevoie de polițiști care investighează eficient infracțiunile motivate de ură împotriva noastră. Serviciile publice nu pot fi accesibile persoanelor trans fără formarea profesională a personalului, și de multe ori supraviețuirea noastră depinde de educația celor din jurul nostru,” a declara Patrick Brăila, co-președinte ACCEPT.

Printre organizațiile internaționale care au adresat scrisori Președintelui României solicitând acestuia să nu promulge legea lui Lungu se numără Human Rights Watch, ILGA-Europe – the European Region of the International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association, International Planned Parenthood Federation Europe (IPPF), Center for Reproductive Rights, Transgender Europe (TGEU), Human Rights Without Frontiers, End FGM European Network, International Federation for Human Rights (FIDH), Civil Rights Defenders. Acestea au evidențiat modul în care legea lui Lungu distanțează România de valorile europene asumate de țara noastră prin aderarea la Uniunea Europeană și alte acorduri internaționale.

„Prin această lege, România ar încălca legislația anti-discriminare și egalitatea de gen și ar fi legitimată discriminarea împotriva persoanelor LGBTI. Mai mult, România ar încălca drepturile fundamentale, astfel cum sunt prevăzute în Carta Drepturilor Fundamentale a UE și principiul nediscriminării prevăzut în tratatele UE. În cele din urmă, România și-ar încălca obligațiile asumate în temeiul Convenției ONU privind Drepturile Copilului, Convenția privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor (CEDAW) sau Convenția de la Istanbul pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și violenței domestice,” a declarant Katrin Hugendubel, directoarea de advocacy a ILGA-Europe.

Cover OM

Optzeci de organizații ale societății civile susțin educația privind identitatea de gen

Optzeci de organizații ale societății civile solicită Președintelui României Klaus Iohannis să intervină în baza mandatului său constituţional pentru a opri derapajul grav la adresa principiilor constituţionale, autonomiei universitare şi drepturilor fundamentale ale omului înregistrat prin adoptarea de către Parlamentul României a unui amendament la Legea educației pentru interzicerea educației despre gen, egalitate de gen și identitate de gen. Asociația ACCEPT și ceilalți semnatari solicită ca legea inițiată de PMP și susținută de ALDE și PSD să  nu fie promulgată, ci trimisă  în procedură de reexaminare în Parlament. Scrisoarea societății civile este susținută și de persoane publice, precum artistul Emil Rengle și regizorul Alexandru Solomon.  De asemenea, o petiție online lansată de MozaiQ a adunat în doar două zile peste 40.000 de semnatari.

Demersuri similare au fost inițiate și susținute de întreaga societate civilă. Organizațiile pentru drepturile femeilor, membre ale Coaliției pentru Egalitate de Gen, organizațiile studenților și elevilor, dar și mediul academic, s-au solidarizat și au cerut într-o singură voce oprirea acestei grave ingerințe asupra mediului universitar și a libertății de gândire.  Consiliul Național al Rectorilor, Școala Națională de Studii Politice și Administrative, Universitatea Babeș-Bolyai, Universitatea din București, Universitatea de Vest din Timișoara și Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu se numără printre vocile care se opun excluderii educației despre gen și identitate de gen din mediul universitar.

„Legea adoptată de Parlament are vicii profunde de constituționalitate și scoate în afara legii toate cadrele didactice, consilierii școlari, cadrele universitare, medicii, asistenții sociali, organizațiile neguvernamentale, formatorii profesionali din cadrul instituțiilor de stat care discută despre identitate de gen și persoane transgender.  Președintele are responsabilitatea să apere integritatea spațiului educațional, libertatea de gândire și exprimare academică, care asigură elevilor, studenților și profesioniștilor acces la informații corecte bazate pe știință, nu pe prejudecăți. De asemenea, oportunitatea unei asemenea inițiative legislative trebuie examinată și prin prisma impactului său social asupra persoanelor transgender, care se confruntă cu rate alarmante de hărțuire, violență și ideație suicidală provocate de contextul social discriminatoriu și absența educației pe tema identității de gen și a egalității de gen în general.  Totodată, organizațiile semnatare atrag atenția asupra pericolului pe care promulgarea acestei legi l-ar avea în demersul pentru promovarea egalității de gen, demers pe care România și l-a asumat în fața forurilor europene și internaționale. Distincția sex-gen este una larg acceptată de către comunitatea academică internațională și a stat la baza luptei pentru egalitate de gen și împotriva stereotipurilor de gen încă din anii ’70,” a declarat Teodora Roseti, directoarea executivă a Asociației ACCEPT.

Textul memoriului este aici: Memoriu AP

Astăzi are loc la ora 18:00 un flashmob în fața Palatului Cotroceni, ca să-i cerem președintelui Klaus Iohannis să nu promulge amendamentul la Legea Educației Naționale prin care se interzic referințele la identitatea de gen și teoria de gen în școli, universități și alte spații destinate educației și formării profesionale.

Parlamentul-Romaniei

Parlamentul României cenzurează informațiile științifice în spațiul educațional

Astăzi Senatul României a adoptat o modificare la Legea Educației Naționale care interzice informaţiile publice despre identitate de gen în spațiul educaţional școlar, universitar și profesional. Această modificare, propusă de PMP, susținută de 81 de senatori ai PSD și ALDE, scoate în afara legii toate cadrele didactice, consilierii școlari, cadrele universitare, medicii, asistenții sociali, organizațiile neguvernamentale, formatorii profesionali din cadrul instituțiilor de stat care discută despre identitate de gen și persoane transgender. Asociația ACCEPT solicită Președintelui României să refuze promulgarea acestei legi și să o retrimită la dezbatere în Parlament.  Președintele trebuie să apere integritatea spațiului educațional, libertatea de gândire și exprimare academică, care asigură elevilor, studenților și profesioniștilor acces la informații corecte bazate pe știință, nu prejudecată și bigotism religios.

Asociația ACCEPT condamnă ferm această modificare legislativă, care ignoră o realitate de fapt –  estimăm că în România trăiesc în jur de 120 000 de persoane transgender. De asemenea, modificarea adoptată contravine obligațiilor internaționale ale României asumate prin ratificarea Convenției de la Istanbul, și jurisprudenței CEDO sau CJUE care recunosc consecvent existența persoanelor transgender și consensului științific în domeniu. Organizația Mondială a Sănătății specifică faptul că identitatea de gen este o simplă trăsătură a ființei umane, nu o patologie, și că situațiile în care sexul atribuit la naștere nu este același cu identitatea de gen și expresia de gen a persoanei constituie o situație banală de sănătate sexuală și reproductivă.

„Parlamentarii României, care au votat această lege, au votat împotriva unui segment al populației României pe care ar trebui să îl reprezinte și protejeze. Sunt, astfel, direct responsabili pentru toate persoanele transgender discriminate, umilite, abuzate, respinse din mediul educațional, a căror existență este pusă la grea încercare în fiecare zi în România,” a declarat Patrick Brăila, Co-Președinte al ACCEPT.

Absența educației referitoare la identitate de gen în spațiul educațional are consecințe extrem de grave pentru persoanele transgender și pentru toate profesiile din România. Persoanele transgender au nevoie de servicii medicale specifice, care să asigure tranziția medicală, prin activitatea profesională a  unor chirurgi, endocrinologi, ginecologi sau medici de familie, specialiști care trebuie să beneficieze de informație în acest sens. Mai mult, persoanele transgender interacționează zilnic cu reprezentanții autorităților statului, care trebuie instruiți astfel încât să asigure un acces nediscriminatoriu la servicii publice.

Legea adoptată astăzi de parlament reprezintă o gravă ingerință a autorităților asupra libertății academice, a libertăţii de exprimare şi de informare, asupra drepturilor omului și asupra drepturilor copiilor la o educație echilibrată, bazată pe știință și nu pe ideologiile ultraconservatoare promovate în Parlamentul României.  Legea nu contribuie la educația copiilor, nici la asigurarea acesteia în contextul pandemiei care pune în pericol derularea proceselor educaționale, a examenelor naționale, bacalaureatului sau admiterii. Din contră, această lege vizează intimidarea cadrelor didactice din sistemul preuniversitar, universitar și care furnizează formare continuă respectând principiul nediscriminării persoanelor transgender și adevărul științific.

 

bottom-1024x659

România, repetentă în clasamentul UE privind egalitatea persoanelor LGBTI

România continuă să fie una din cele mai ostile țări pentru persoanele LGBTI (lesbiene, gay, bisexuale, transgender și intersex) din Uniunea Europeană.  Conform datelor publicate astăzi de Agenția pentru Drepturi Fundamentale (FRA) a Uniunii Europene (UE), persoanele LGBTI din România sunt printre cele mai afectate de agresiuni homofobe și transfobe, având în același timp printre cele mai mici rate de raportare a acestor incidente din cauza neîncrederii în poliție. Mai mult, aceste agresiuni afectează în mod disproporționat persoanele transgender: 1 din 5 persoane trans care au luat parte la studiu raportează cel puțin un atac fizic sau sexual în ultimii 5 ani.

FRA a lansat astăzi studiul Uniunii Europene Un drum lung până la egalitatea LGBTI. Studiul colectează experiențele persoanelor LGBTI din toate statele membre ale Uniunii Europene și analizează gradul de discriminare resimțit de acestea în domenii precum muncă și educație, dar și percepța acestora privind acceptarea în societate și situațiile de hărțuire și violență pe care le-au resimțit. În România, chestionarul a fost completat de 3214 persoane LGBTI, datele fiind reprezentative din punct de vedere statistic și comparabile între statele Uniunii Europene.

Conform datelor publicate, 43% dintre persoanele LGBTI din România declară că au fost hărțuite în ultimul an, în timp ce 15% au fost atacate în ultimii 5 ani. Cu toate acestea, numai 4% au fost la poliție să raporteze o infracțiune motivată de ură, față de media de 14% pe întreg teritoriul UE. 44% dintre persoanele LGBTI evită conștient anumite locuri, de teamă să nu fie atacate din cauza orientării lor sexuale sau identității de gen.

Situația în domeniul muncii arată un grad ridicat de discriminare. 23% dintre respondenți declară că s-au simțit discriminați la locul de muncă în ultimul an, cifră peste media europeană.  Asta se întâmplă în contextul în care doar 25% dintre persoanele LGBTI sunt deschise privind orientarea lor sexuală sau identitatea de gen cu cei din cercul lor imediat, față de o medie UE de 47%.

Absența încrederii în semeni are legătură fără îndoială cu modul în care se discută în mediul școlar despre orientare sexuală și identitate de gen. 44% dintre adolescenții LGBTI ascund faptul că fac parte din comunitate la școală, comparativ cu 30% în Uniunea Europeană. Mai mult, doar 12% dintre adolescenți declară că aceste subiecte au fost adresate corect și echilibrat în spațiul educational.

În ciuda gradului ridicat de hărțuire, violență și discriminare, persoanele LGBTI din România rămân optimiste și cred în schimbare. 50% dintre respondenți cred că prejudecățile și intoleranța au scăzut în România în ultimii 5 ani, comparativ cu o medie UE de 40%. Această evoluție nu este însă atribuită statului român: doar 12% cred că autoritățile combat efectiv prejudecățile și intoleranța, în timp ce 33% dintre persoanele LGBTI din UE au încredere că guvernul national își face treaba în acest domeniu.

„Datele publicate astăzi arată o realitate pe care ACCEPT o cunoaște de mulți ani. Persoanele LGBTI din România sunt afectate de discriminare, hărțuire și violență, în timp ce statul rămâne indolent în implementarea unor politici publice care să combată efectiv aceste fenomene și, mai ales, să le prevină. România rămâne una dintre puținele state UE care nu au un pachet real de măsuri pentru gestionarea infracțiunilor motivate de ură, în ciuda deciziilor CEDO împotriva României și a abuzurilor repetate ale poliției asupra minorităților,” a declarat Florin Buhuceanu, Director de Advocacy al Asociației ACCEPT. „Conform Consiliului Europei, care supraveghează modul în care România implementează hotărârile CEDO în care a fost sancționată pentru încălcarea drepturilor fundamentale, este imperios necesar să avem un program național de formare al polițiștilor și procurorilor în domeniul infracțiunilor motivate de ură și tratamentului victimelor care fac parte din diverse minorități. Este necesar să avem o procedură clară de investigare, un sistem national de colectare de date și servicii pentru victimele acestor infracțiuni, precum asistența juridică, adăpost în situații de urgență și consiliere psihologică,” a adăugat acesta.

Rainbow Europe, indexul egalității LGBTI în Europa, plasează România la coada clasamentului, pe ante penultimul loc în UE și pe locul 39 în Europa. România are un scor de 19%, adică are doar o cincime dintre măsurile necesare la nivel legislativ care ar asigura respectarea demnității umane a persoanelor LGBTI. Acest index analizează politicile publice în domeniul nedisciminării persoanelor LGBTI și realizat de ILGA-Europe, organizația care reunește peste 600 de organizații din 49 de state europene.

prevenire hiv

Societatea civilă solicită adoptarea, bugetarea și implementarea planului Național HIV/SIDA

Stimată Doamnă Viceprim-ministru Raluca TURCAN,

Stimate Domnule Ministru al Sănătății Victor Sebastian COSTACHE

 

În ultimii 14 ani, România a eșuat în a răspunde nevoilor grupurilor vulnerabile prin Programul Național HIV/SIDA, adăugând noi dificultăți realității deja triste a discriminării și stigmatizării cu care acestea se confruntă. Absența pentru mai mult de un deceniu a unei Strategii Naționale HIV/SIDA și a Strategiei Naționale privind Sănătatea și Drepturile sexuale și reproductive indică clar că obiectivul 90-90-90 al Națiunilor Unite de a ajuta la eliminarea epidemiei de HIV/SIDA nu poate fi îndeplinit până la termenul limită din anul 2020 .

Toate persoanele care trăiesc cu HIV în România, inclusiv cele infectate în spitalele și orfelinatele românești pe când erau copii – cel mai mare astfel de grup din orice țară europeană, se confruntă în fiecare an cu blocaje și întreruperi ale medicamentelor vitale, compromițând astfel suprimarea virală pe termen lung și beneficiile sale.

Intervențiile și testarea în cadrul populațiilor-cheie devin din ce în ce mai problematice pentru autoritățile medicale în absența măsurilor de prevenție la scară națională, la aceasta adăugându-se o întârziere clară la îngrijire și începerea imediată a tratamentului antiretroviral pentru cei diagnosticați pozitiv. Numărul alarmant de noi cazuri de HIV din grupurile vulnerabile evidențiază eșecul acțiunilor Guvernului de a sprijini accesul la prevenire, testare și îngrijiri medicale și de a combate discriminarea întâlnită de aceste populații. Deși noile cazuri de HIV în multe state membre ale UE sunt în scădere, România se confruntă, dimpotrivă, cu o creștere a cazurilor raportate în rândul bărbaților care fac sex cu bărbați și a consumatorilor de droguri intravenoase. Programele de reducere a riscului de infectare nu sunt puse în aplicare (și nici finanțate) la scară națională sau regională. Noile abordări ale prevenirii HIV (PREP, PEP, testare și tratament și tratament ca prevenție) lipsesc complet.

În calitate de organizații ale societății civile care reprezintă populații-cheie și sunt active în prevenirea și combaterea HIV/SIDA, vă rugăm ca în rolurile dumneavoastră de Vicepremier și Ministru al Sănătății să preluați activ conducerea și coordonarea eforturile interministeriale (cu participarea societății civile) pentru prevenirea și extinderea HIV/SIDA. În plus, solicităm Guvernului român să își respecte angajamentele internaționale și obligațiile legale naționale de a controla răspândirea HIV/SIDA prin votarea, bugetarea și implementarea Planului Național HIV/SIDA 2020-2022. Redactat în urmă cu mai bine de 3 ani și amânat nedeterminat de guvernele anterioare, adoptarea acestui Plan Național reprezintă o necesitate urgentă.

 

Semnatari:

EATG-European AIDS Treatment Group

IPPF European Network-International Planned Parenthood Federation

ILGA Europe-International Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Association

Asociația ACCEPT

ARAS-Asociația Română Anti-SIDA

ECPI-Centrul Euroregional pentru Inițiative Publice

Asociația Sens Pozitiv

Asociația Eu sunt! Tu?

Centrul FILIA

Fundația Tineri pentru Tineri

Fundația Romanian Angel Appeal

SECS-Societatea de Educație Contraceptivă și Sexuală

UNOPA-Uniunea Națională a Persoanelor Afectate de HIV/SIDA

Groupe SIDA Genève

Asociația RHRN-Romanian Harm Reduction Network

AIDES, France

GAT-Grupo de Ativistas em Tratamento, Portugal

 

florin si victor pride1

România audiată de CEDO pentru că nu are legislaţie privind parteneriatul civil

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a deschis în timp record cazul în care 21 de familii gay reprezentate de Asociația ACCEPT cer României reglementarea parteneriatului civil pentru a asigura recunoașterea și protejarea prin lege a vieții lor private și de familie, conform articolului 8 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Cele 21 de familii reclamă și faptul că ele sunt în acest moment discriminate de statul român, pentru că în mod repetat Parlamentul și Guvernul României au refuzat în ultimii 13 ani reglementarea parteneriatului civil, interzicând în același timp accesul cuplurilor de același sex la căsătoria în România sau recunoașterea căsătoriilor și parteneriatelor civile încheiate de acestea în alte state, inclusiv în state membre ale Uniunii Europene.

 

Cauza, intitulată Buhuceanu și Ciobotaru împotriva României, pune laolaltă 21 de familii reprezentate de Iustina Ionescu, avocată de drepturile omului. Acest caz este unul istoric și aduce în fața celei mai importante instanțe de drepturile omului la nivel european situația familiilor bazate pe cupluri de același sex din România. Mai mult, acest caz reunește 42 de petenţi, cel mai mare număr de persoane gay şi lesbiene care au solicitat vreodată protecția vieții lor de familie într-un caz la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

„Am început acest demers pentru că dorim ca familia noastră să fie recunoscută de stat prin lege. Victor și cu mine formăm o familie de mai bine de 6 ani și merităm același respect și aceleași drepturi ca celelalte familii din România. De la dezincriminarea relațiilor între persoane de același sex în 2001, Parlamentul României nu a mai făcut nimic pentru a asigura protecția familiilor din comunitatea noastră, ba din contră, a căutat să interzică orice formă de recunoaştere, în ciuda realității sociale din România. Numărul mare de familii pe care ACCEPT le reprezintă arată tocmai cât de mare este nevoia reglementării parteneriatului civil în țara noastră,” a declarat Florin Buhuceanu, membru ACCEPT și unul dintre reclamanți.

„Prin refuzurile repetate și constante de a reglementa parteneriatului civil, statul român  încalcă în mod flagrant atât Convenția Europeană a Drepturilor Omului, cât și însăși Constituția României. Din 2015, hotărârea CEDO în cauza Oliari împotriva Italiei obligă toate statele membre ale Consiliului Europei să recunoască viața de familie pentru cuplurile gay printr-o lege care conferă drepturi substanțiale, similare căsătoriei,” a declarat Iustina Ionescu, avocată de drepturile omului. „În iulie 2018 și CCR a statuat în cauza Coman, Hamilton și Asociația ACCEPT că în România, conform Constituției, cuplurile gay au același drept la familie ca și cuplurile heterosexuale. Noi cerem la CEDO reglementarea parteneriatului civil în România, drepturi egale pentru familii egale și compensație morală proporțională cu suferința produsă. Unele cupluri pe care le reprezentăm formează o familie de peste 15 ani și au înfruntat probleme numeroase, de la recunoașterea bunurilor comune, obținerea unor credite bancare ca familie, recunoașterea statutului de aparținător în sistemul medical sau de co-asigurat în sistemul public de asigurări de sănătate,” a adăugat aceasta.

Cele 42 de persoane reprezentate în acest caz de ACCEPT vin din 19 județe ale României și se împart în 13 cupluri de femei lesbiene şi 8 cupluri de bărbați gay. Cele 21 de familii sunt reprezentative și pentru diversitatea etnică a României, cea mai tânără persoană reprezentată are 21 de ani, cea mai matură 53 de ani, iar media de vârstă a petenţilor este de 35 de ani.  Cel mai longeviv cuplu reprezentat de ACCEPT formează o familie de 20 de ani.

România este una din cele 6 state membre UE care nu oferă nicio formă de protecție legală pentru familiile bazate pe cupluri de același sex. Pe aceeași listă se mai regăsesc Polonia, Lituania, Letonia, Slovacia și Bulgaria.

Pentru informații suplimentare, o puteți contacta pe Teodora Roseti-Ion-Rotaru, Directoare Executivă a Asociației ACCEPT, la 0723503162 și teodora@acceptromania.ro