Activism pentru drepturi LGBT în Europa

When:
09/02/2017 @ 7:00 pm – 9:00 pm
2017-02-09T19:00:00+02:00
2017-02-09T21:00:00+02:00
Where:
Centrul Ceh
Strada Ion Ghica 11
București 030167
România
Activism pentru drepturi LGBT în Europa @ Centrul Ceh | București | Municipiul București | România

Asociația ACCEPT și ILGA-Europe vă invită la o discuție în limba engleză despre modul în care Uniunea Europeană poate contribui la apărarea drepturilor persoanelor LGBT.

Chiar dacă anumite domenii ce țin de politicile unui stat nu sunt de competența Uniunii Europene, în ultimii 20 de ani instituțiile europene și-au asumat, din ce în ce mai vocal, lupta pentru egalitate în Europa. Parlamentul European chiar a solicitat, în decembrie 2016, recunoașterea și protejarea reală a tuturor familiilor bazate pe cupluri de același sex, indiferent de statul membru în cauză.

România, ca stat membru UE, s-a angajat în urmă cu 10 ani să respecte un set clar de valori europene:

Art. 2 TUE Uniunea se întemeiază pe valorile respectării demnității umane, libertății, democrației, egalității, statului de drept, precum și pe respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care aparțin minorităților. Aceste valori sunt comune statelor membre într-o societate caracterizată prin pluralism, nediscriminare, toleranță, justiție, solidaritate și egalitate între femei și bărbați.

Cu toate acestea, progresul României către atingerea reală a acestor valori pare să fie extrem de lent, atât în domeniul protecției minorităților, cât și în privința respectului atătat statului de drept. Ce poate face Uniunea Europeană pentru persoane LGBT și promovarea drepturilor lor? Cum putem cere înpreună recunășterea și protecția familiei pentru toți? Cine coordonează aceste demersuri și cine se opune lor?

Într-un dialog cu activiști români, Katrin Hugendubel, Directoare de Advocacy a ILGA-Europe, ne va prezenta evoluția din ultimii 20 de ani, dar și noile oportunități sau pericole care se vor afla în drumul nostru în viitorul apropiat.

ILGA-Europe coordonează la nivel european acțiunile de advocacy pentru drepturile persoanelor LGBT+, în domenii precum educația, viața de familie, migrația sau accesul la servicii de sănătate. Detalii pe http://ilga-europe.org/

Evenimentul este organizat în cadrul #LunaIstorieiLGBT2017, cu sprijinul Centrului Ceh.
_____

ACCEPT Association and ILGA-Europe invite you to a discussion in English about how the European Union can contribute to defending the rights of LGBTI people.

Although some policy areas do not fall under the competence of the European Union, during the last 20 years European institutions have assumed an increasingly vocal role struggle for equality in Europe. The European Parliament even underlined in December 2016 the need for protection and recognition for rainbow families.

Romania, as an EU member state, took a commitment 10 years ago to meet a clear set of European values:

Art. 2 TEU The Union is founded on the values of respect for human dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law and respect for human rights, including the rights of persons belonging to minorities. These values are common to the Member States in a society in which pluralism, non-discrimination, tolerance, justice, solidarity and equality between women and men prevail.

However, Romania’s progress towards achieving these values ​​seems to be extremely slow, both in protecting minority rights, and in terms of respect for the rule of law. What can the EU do to promote the rights of LGBTI people? How can we ask for the recognition and protection of all families? Who coordinates these efforts and who opposes them?

In a dialogue with Romanian activists, Katrin Hugendubel, Advocacy Director of ILGA-Europe, will present the evolution of the last 20 years, but also new opportunities or dangers that will be in our way in the near future.

ILGA-Europe coordinate actions at European level advocacy for LGBT + rights, such as education, family life, migration and access to health Services in it. Details on http://ilga-europe.org/

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

©2018 KLEO Template a premium and multipurpose theme from Seventh Queen

close

Log in with your credentials

Forgot your details?

Sari la bara de unelte