Pentru a deveni membru ACCEPT:

  •  Citeşte cu atenţie statutul asociației, în special cap.4 care se referă la membrii şi beneficiarii organizaţiei;
  •  Conform art. 10 din statut “poate fi membru al asociaţiei orice persoană majoră care a depus o cerere de membru şi care, prin activitatea să, a contribuit activ la promovarea scopului mai sus menţionat timp de cele puţin trei luni înainte de dată depunerii cererii de membru şi, în acelaşi timp, a luat cunoştinţă şi este de acord cu prezentul statut”.
  •  Depune o cerere la sediul asociaţiei în care soliciţi calitatea de membru, însoţită de o scrisoare de motivaţie şi o declaraţie pe propria răspundere că nu ai cazier judiciar.
  •  Conform statutului organizaţiei, cererea de membru va fi depusă cu cel puţin 15 zile înainte de dată Adunării Generale.
  • Cererile primite sunt discutate în Adunarea Generală a organizaţiei care se întruneşte o dată pe an şi care va decide prin vot acceptarea/respingerea tuturor solicitărilor.
  • Documentaţia (cererea semnată, scrisoarea de motivaţie şi declaraţia pe propria răspundere) poate fi depusă direct la sediul organizaţiei, documentele pot fi scanate şi trimise pe e-mail la accept@acceptromania.ro sau prin poştă la adresa: Str. Lirei nr. 10, cod 021422, Bucureşti, sector 2