Comunitatea LGBT este una diversă. În timp ce literele L, G, B şi T sunt de obicei reunite că şi acronim sugerând omogenitatea, fiecare litera reprezintă un grup variat de persoane de rase, etnii, vârste, statut socio-economic şi identităţi diferite. Acestea pot avea în comun însă experienţe de stigmatizare şi discriminare, eforturi sporite de a se integra în diverse contexte socio-culturale şi – în mod specific legat de tema accesului la servicii de sănătate – o lungă istorie de discriminare şi chiar lipsa de informaţii ori neconstientizarea nevoilor lor de către profesionişti din domeniu. Prin urmare, persoanele LGBT întâmpina un set comun de provocări în accesarea unor servicii de sănătate compentente din punct de vedere cultural şi în a primi servicii la cele mai înalte standarde. Ghidul de faţă cuprinde informaţii despre terminologia LGBT (lesbiene, gay, bisexuali şi transgender), particularităţile nevoilor de sănătate ale pacienţilor LGBT şi o serie de recomandări care ar putea creşte nivelul de adecvare a serviciilor medicale la nevoile acestor pacienţi.

În continuare veţi găsi enumerate acele aspecte identificate, în România şi în ţările unde cercetările în acest domeniu sunt deja extinse, drept problemele mai des întâlnite sau, alteori, mai des neglijate când vine vorba de pacienţi LGBT. Principalele dificultăţi care intervin în demersul terapeutic sunt însă, în primul rând, cele care ţin de atitudini şi de convingerile personale:
• personalul medical (şi nu numai) pleacă automat de la premiza heterosexualităţii pacientului;
• pacienţii LGBT se aşteaptă mai degrabă la o atitudine negativă a personalului medical faţă de homosexualitate sau transgeneritate şi atunci preferă să treacă sub tăcere sau chiar să-şi ascundă orientarea sexuală/identitatea de gen.

Medicii, consilierii HIV/SIDA, asistenţii medicali, dar şi psihologii, sunt cei care pot face o breşă în acest cerc vicios; uneori un simplu pliant editat de o organizaţie LGBT expus în sala de aşteptare poate determina pacientul LGBT să ofere informaţii esenţiale pentru evaluarea stării sale de sănătate.

Asociaţia ACCEPT a desfăşurat, în anul 2014, cu sprijinul ILGA, proiectul ‘Documentarea situaţiilor de discriminare în domeniul accesului persoanelor LGBT la servicii de sănătate ’, cu scopul de a:
• Creşte nivelul de conştientizare asupra modului în care discriminarea împiedică accesul persoanelor LGBT la servicii adecvate şi accesibile de sănătate;
• Colecta date privind eventuale bune practici, dar şi provocări în domeniul sănătăţii LGBT din România;
• Elabora şi disemina linii de îndrumare / recomandări cu privire la modul în care pot fi oferite servicii prietenoase, accesibilie şi adecvate de sănătate pentru persoanele LGBT.
Componentă de cercetare a proiectului, realizată prin intermediul consultării unor resurse de specialitate, efectuării unui sondaj on-line, a unor focus grupuri şi interviuri, dar şi prin transmiterea de solicitări de informaţii scrise la diferite instituţii relevante, a contribuit şi la elaborarea prezentelor concuzii.

 

Succesul entităţilor care oferă servicii de sănătate – de la centre şi instiutii medicale universitare, spitale publice, clinici private, cabinet medicale, centre comunitare, etc.depinde de oferirea unor servicii de calitate înalta şi eficiente. Calitatea serviciilor pentru pacienţi LGBT este influenţată şi de capacitatea furnizorilor de a pune capăt‘invizibilităţii’ persoanelor din această comunitate, prin identificarea corectă a orientării sexuale şi identităţii de gen a pacienţilor lor şi prin folosirea acestei informaţiipentru a adresa aspectele mult mai complexe de sănătate într-o manieră bine-documentată şi cu atitudinea potrivită. Aceste aspecte vizează, printre altele, promovarea unui comportament sănătos, prevenirea infectărilor cu HIV şi alte boli cu transmitere sexuală, precum şi servicii pentru persoane trans.

Este bine conştientizăm barierele întâmpinate de persoanele LGBT în accesarea serviciilor de sănătate se concentrează în jurul câtorva aspecte:
Reţinerea unor pacienţi de a-şi dezvălui orientarea sexuală sau identitatea de gen atunci când accesează servicii de sănătate (pacienţii LGBT având o multitudine de motive pentru a nu-şi dezvălui orientarea sexuală / identitatea de gen, printre care se numără teamă de reacţii homofobe, îngrijorările legate de confidenţialitatea informaţiei, experienţeleanterioare negative cu alţi furnizori);
Numărul insuficient al furnizorilor de Servicii cu comeptente culturale adecvate (din păcate, programele de pregătire pentru profesioniştii de domeniul sănătăţii nu se concentreazăpe a furniza informaţia necesară îmbunătăţirii atitudinilor şi aptitudinilor acestora de a asista persoane LGBT);
 Bariere structurale care împiedică accesul la asigurare medicală sau limitează dreptul de a decide pentru persoanele LGBT şi partenerii acestora (lipsa unor drepturi pentru partenerii din cupluri LGBT – precum coasigurarea – dar şi imposibilitatea de a lua decizii pentru partener în momentele de criză /urgenţă medicală);
Lipsa servicilor de prevenţie compentente din punct de vedere cultural.
Multe dintre variabilele asociate cu riscuri de sănătate în rândul populaţiilor LGBT pot fi unice/specifice pentru aceste populaţii şi, prin urmare, necesită servicii de prevenire adaptate. Din păcate, nu există servicii de prevenire specifice LGBT pentru a face faţă victimizării, violenţei, abuzului de substanţe şi altor nevoi de îngrijire a sănătăţii etc.Există şi extrem de puţine servicii specializate de prevenire HIV care se concentreze asupra MSM, cu toate există modele de prevenire inovatoare pentru a aborda cele maiimportante epidemii cu care se confruntă populaţiile LGBT. Îmbunătăţirea accesului la asistenţă medicală şi servicii eficiente de prevenire pentru pacienţi LGBT ar putea îmbunătăţiconcomitent furnizarea unor servicii de îngrijire a sănătăţii pentru alte populaţii specifice.

Din multe puncte de vedere însă, a oferi servicii adecvate pentru persoane LGBT nu diferă de a oferi servicii centrate pe nevoile altui grup particular. La fel cum se întâmplă încazul tuturor populaţiilor de pacienţi, asistarea adecvată a pacienţilor LGBT prespune furnizorul de servicii de sănătate înţeleagă contextul cultural în care trăiesc aceştia, îşi adapteze practică şi mediul pentru a fi mai incluzive, preia istoricul pacienţilor într-un mod lipsit de prejudecăţi, se autoeduce referitor la aspectele de sănătateimportante pentru pacienţii săi şi reflecte asupra propriilor atitudini care ar putea afecta capacitatea de a adresa corespunzător nevoile persoanelor LGBT.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

sixteen + 17 =