Library-Books

ACCEPT caută un intern bibliotecar

Asociaţia ACCEPT, organizaţie neguvernamentală de drepturile omului, care apară şi promovează drepturile persoanelor LGBT (lesbiene, gay, bisexuali, persoane transgender), caută un intern bibliotecar.
Pentru această poziţie, ACCEPT caută o persoană cu studii universitare de specialitate, interesată câştige experienţă într-o organizaţie care promovează drepturile persoanelor LGBT ca drepturi ale omului.

Persoană care se va alătură echipei noastre va contribui la:
asigurarea funcţionarii bibliotecii ACCEPT;
• completarea şi actualizarea bazei de date a bibliotecii, realizarea inventarului
• completarea catalogului online cu informaţii despre noile volume
• realizarea de bibliografii la cerere.

Cerinţe:
• studii superioare cu specializarea bibliologie, biblioteconomie sau ştiinţă informării (finalizate sau în curs de finalizare);
cunoaşterea limbii engleze;
cunoştinţe de operare pe calculator;
• familiaritatea cu wordpress sau alt CMS reprezintă un avantaj.

Obiectivele internshipului la ACCEPT:
ofere unei persoane aflate la început de carieră oportunitatea de a capătă experienţă practică în domeniul sau de specialitate
ofere unei persoane aflate la început de carieră şansă unei experienţe relevante de lucru în domeniul drepturilor omului
ofere Asociaţiei ACCEPT sprijin în organizarea bibliotecii pentru o mai bune informare a publicului larg şi a abonaților asupra temelor de interes pentru comunitatea LGBT.

Poziţia nu este plătită. Stagiu va dura minim trei luni şi va începe de la 1 martie 2015. Programul de lucru este flexibil şi va fi de 4 ore pe zi. ACCEPT va oferă un contract de voluntariat, prin care este recunoscută experienţă acumulată în cadrul asociaţiei, alături de o adeverinţă eliberată la finalul internship-ului, care va atestă contribuţia la realizarea activităţilor noastre.

 rugăm trimiteţi un CV şi o scrisoare de intenţie sau o recomandare (în română sau engleză) la teodora@acceptromania.ro până la dată de 15 februarie 2015, cu menţiuneabiblioteca”.

Tags: No tags

Comments are closed.