Dignity

Homosexualitatea nu este o boală, ideologie ori opțiune personală și nu se poate “vindeca”

Asociația ACCEPT salută modul în care reprezentanții Universității București (UB), ai Casei de Cultură a Studenților București (CCS București) și ai Ministerului Tineretului și Sportului au reacționat instituțional la inițiativa unei asociații studențești de a organiza o conferință publică sub titlul Tulburarea identității de gen și viitorul omenirii, în mediu academic, afectând dreptul la demnitate al persoanelor LGBT.

Societatea Studenților Universității București (SSUB) a considerat oportună încercarea de a asocia tendențios, chiar din titlul manifestării, orientarea homosexuală cu o tulburare. În cadrul aceleiași conferințe, s-a lansat volumul pseudo-științific intitulat Fața nevăzută a homosexualității, care, printre altele, definește homosexualitatea că boală mintală și o asociază cu pedofilia, încălcând orice standard academic și științific și descalificându-i iremediabil atât pe autori, cât și pe organizatori.

Asocierea comunității LGBT cu incidența HIV/SIDA făcută în cadrul conferinței și volumului lansat este, de asemenea, deliberată și eronată. Institutul Național de Boli Infecțioase Prof. Dr. “Matei Balș”, prin intermediul Compartimentului pentru Monitorizarea și Evaluarea Infecției HIV/SIDA în România, publică bianual informații statistice disponibile publicului larg, care analizează incidența HIV/SIDA și căile de propagare ale infecției. Astfel, conform datelor din 2014, la nivel național marea majoritate a cazurilor noi de HIV/SIDA se regăsesc în rândul populației heterosexuale (58,6%). Totodată, conform aceleiași surse, 21% din noile cazuri de infecție cu HIV/SIDA afectează consumatorii de droguri intravenoase, și doar 15% din infecțiile noi cu HIV/SIDA au fost identificate în rândul BSB (bărbați care fac sex cu bărbați).

În consecință, Universitatea București s-a dezis categoric printr-un comunicat de presă de organizatorii evenimentului, precizând că acesta „nu este organizat în colaborare cu Universitatea din București și nu se desfășoară cu sprijinul sau sub egida Universității din București.” Mai mult, UB „promovează un mediu academic în care drepturile și demnitatea umană ale studenților, ale cadrelor didactice și ale personalului administrativ sunt respectate.” CCS București a decis să nu găzduiască evenimentul, întrucât consideră că „lansarea acestei cărți și promovarea unor astfel de mesaje în cadrul Casei de Cultură a Studenților București contravin principiilor de funcționare ale instituției, activităților desfășurate și Regulamentului Cadru de Organizare și Funcționare al acesteia, precum și politicilor publice în domeniul tineretului adoptate de către Ministerul Tineretului și Sportului, entitate în subordinea căreia se află Casa de Cultură.”

În lumina acestor evenimente, considerăm utilă organizarea unei dezbateri pe tema echilibrului între libertate de exprimare și principiul non-discriminării în context universitar și studențesc, la care să participe atât reprezentanți ai mediului academic, cât și studenți și membri ai societății civile, inclusiv SSUB. Este necesară definirea unor reguli clare care să guverneze spațiul universitar românesc în privința respectului față de demnitatea umană a grupurilor care se confruntă cu discriminarea în contextul respectului libertății de exprimare, cercetării academice și autonomiei universitare.

Tags: No tags

Comments are closed.