UN

Stoparea violenței și discriminării împotriva persoanelor LGBTI

Astăzi 12 agenții ale Organizației Națiunilor Unite au solicitat statelor member, inclusiv României, să ia măsuri pentru a stopa violența și discriminarea împotriva persoanelor LGBTI.

„Entități ale Organizației Națiunilor Unite solicită statelor să acționeze urgent pentru a pune capăt violenței și discriminării împotriva persoanelor lesbiene, gay, bisexuale, transgender și intersex (LGBTI) – adulți, adolescenți și copii.

Toate persoanele au dreptul egal de a trăi fără violență, persecuții, discriminare și stigmatizare. Dreptul internațional în privința drepturilor omului stabilește obligații legale pentru state, care trebuie să se asigure că fiecare persoană, fără deosebire, se pote bucura de aceste drepturi. Deși salutăm eforturile în creștere în numeroase țări pentru a proteja drepturile persoanelor LGBTI, ramanem serios îngrijorați de faptul că în întreaga lume milioane de persoane LGBTI, cele percepute ca LGBTI și familiile lor se confruntă cu încălcări ale drepturilor omului larg răspândite. Acest lucru este un motiv de alarmă și acțiune.

Inabilitatea statelor de a susține drepturile persoanelor LGBTI ca drepturi ale omului si a le proteja pe acestea împotriva abuzurilor, cum ar fi violența, legile și practicile discriminatorii, constituie încălcări grave ale legislației internaționale privind drepturile omului și au un impact amplu asupra societății – contribuind la o vulnerabilitate crescută la înrăutățirea stării de sănătate (inclusiv infectarea cu HIV) excluziunea socială și economică, punând presiune pe familiile și comunități, și creând un impact negativ asupra creșterii economice, condițiilor de muncă decente și progresului către realizarea viitoarelor Obiective de Dezvoltare Surabilă. Statele poartă obligația principală în conformitate cu dreptul internațional pentru a proteja toată lumea de la discriminare și violență. Prin urmare, aceste încălcări necesită un răspuns urgent de partea guvernelor, parlamentelor, justiției și instituțiilor naționale de drepturile omului. Comunități, lideri religioși și politici, sindicatele, sectorul privat, furnizorii de servicii de sănătate, organizațiile societății civile și mass-media au, de asemenea, un rol important. Drepturile omului sunt universale – practicile și credințele culturale, religioase și morale și atitudini sociale nu pot fi invocat pentru a justifica încălcările drepturilor omului împotriva oricărui grup, inclusiv persoanele LGBT.

Protejarea persoanelor de violență

Statele ar trebui să protejeze persoanele LGBT de violență, tortură și rele tratamente, inclusiv prin:

 • Cercetarea, urmărirea penală și furnizarea de remediu juridic pentru acte de violență, tortură și rele tratamente împotriva adulților LGBT, adolescenților și copiilor, dar și împotriva celor care apara drepturile persoanelor LGBT;
 • Consolidarea eforturilor de prevenire, monitorizare și raportare a acestui tip de violență;
 • Integrarea homofobiei și transfobiei ca factori agravanți în legi împotriva infracțiunilor motivate de ură și discursui care intigă la ură;
 • Recunoașterea faptului că persecuția persoanelor pentru că sunt (sau sunt percepute ca fiind) LGBTI poate constitui un motiv valabil pentru azil, și prin a nu returna astfel refugiați într-un loc în care viața sau libertatea lor ar putea fi amenințată.

Organizația Națiunilor Unite et alt. au documentat violență fizică și psihică pe scară largă  împotriva persoanelor LGBT în față toate regiunile – inclusiv crime, atacuri, răpiri, violuri, violență sexuală, precum și tortură și relel tratamente în cadru instituțional și alte medii. Tineret LGBTI și femeile lesbiene, bisexuale și transgender au un risc deosebit de a se confrunta cu violență fizică, psihologică și sexuală în familie și comunitate. Persoanele LGBT se confruntă adesea cu violență și discriminare atunci când caută refugiu în fața persecuției și în situații de urgență umanitare. Ele pot confrunta, de asemenea, cu abuz in domeniul sănătății, inclusiv  în cadrul așa-numitelor “terapii” imorale și dăunătoare pentru a schimba orientarea sexuală, sterilizarea forțată sau constânsă de împrejurări, examinări genitale și anale forțate, și interventii chirurgicale inutile si tratamente asupra copiilor intersex fără consimțământul lor. În multe țări, răspunsul la aceste încălcări este inadecvat, ele sunt slab raportate și , deseori,  nu sunt investigate și cercetate în mod corespunzător, ceea ce duce la impunitate pe scară largă și absența justiție, remediilor si suportului pentru victime. Apărătorii drepturilor omului care combat aceste încălcări sunt în mod frecvent persecutați și se confruntă cu restricții discriminatorii cu privire la activitățile lor.

Abrogarea legilor discriminatorii

Statele ar trebui să respecte standardele internaționale privind drepturile omului, inclusiv prin revizuirea, abrogare și instituirea unui moratoriu privind aplicarea:

 • Legilor care incriminează relațiile consensuale între adulți de același sex;
 • Legile care incriminează persoanelor transgender pe baza expresiei lor de gen;
 • Alte legi folosit pentru a aresta, pedepsi sau discriminea persoanele pe motive de orientare sexuală, identitatea de gen sau expresie de gen.

În 76 de țări există legi care încă incrimineze relațiile consensuale între adulți de același sex, expunând persoanele LGB la riscul de arestare arbitrară, de urmărire penală, închisoarea – chiar pedeapsa cu moartea, în cel puțin cinci țări. Legile care incriminează travestiul sunt utilizate pentru a aresta și a pedepsi persoanele transgender. Alte legi sunt utilizate pentru a hărțui, reține, discriminar sau restricționa libertatea de exprimare, de asociere și de întrunire pașnică a persoanelor LGBT.  Aceste legi discriminatorii contribuie la perpetuarea stigmatizării și discriminării, precum și infracțiunilor motivate de ură, abuzurile poliției, torturii și relelor tratamente, violentei în familie si comunitate, și afectează negativ sănătatea publică prin împiedicarea accesului la serviciile de sănătate și prevenire HIV.

Protejarea persoanelor împotriva discriminării

Statele ar trebui să respecte standardele internaționale ale drepturilor omului privind nediscriminarea, inclusiv prin:

 • Interzicerea discriminării împotriva adulților LGBT, adolescenților și copiilor în toate contextele – inclusiv în domeniul educației, ocupării forței de muncă, asistenței medicale, locuirii, protecției sociale, justiției penale și în cazuri de azil și de detenție;
 • Asigurarea recunoașterea legală a identității de gen a persoanelor transgender, fără cerințe abuzive;
 • Combaterea prejudecăților societății împotriva persoanelor LGBTI prin dialog, educație publică și formare profesională;
 • Asigurarea că persoanele LGBTI sunt consultate și participă la inițierea, implementarea și monitorizarea legilor, politicilor și programelor care îi afectează, inclusiv Dezvoltare și Inițiative umanitare.

Persoanele LGBTI se confruntă cu discriminare larg răspândită și excludere în toate contextele – inclusiv mai multe forme de discriminare bazate pe alți factori, cum ar fi sex, rasă, etnie, vârstă, religie, sărăcie, migrație, dizabilitate și stare de sănătate. Copiii se confruntă cu hărțuirea, discriminarea sau expulzarea din școli pe baza orientării lor sexuale și identiății lor de gen reale sau percepute sau, sau ale părinților lor. În rândul tinerilor LGBTI respinși de familiile se observă niveluri disproporționate de sinucidere, un număr mare de persoane fără adăpost și insecurității alimentare. Deși discriminarea și violența contribuie la marginalizarea persoanelor LGBTI și crește vulnerabilitatea lor la o înrăutățire a stării de sănătate, inclusiv infectarea cu HIV, acestea se confruntă refuzul în accesul la servicii de sănătate, atitudini discriminatorii și patologizarea identiții lor în sistemul medical si nu numai.  Persoanelor transgender le este refuzată frecvent recunoașterea legală a genului sau se confruntă cu cerințe abusive pentru a o obține, cum ar fi sterilizarea forțată, tratament medical sau divorț. Excluderea persoanelor LGBTI din inițierea, implementarea și monitorizarea legilor și politicilor care îi afectează perpetuează marginalizarea lor socială și economică.

Sportul Națiunilor Unite
Organizațiile noastre sunt gata să sprijine și să asiste statele membre și alte părți interesate în timp ce lucrează pentru a aborda provocările evidențiate în această declarație – inclusiv prin modificări constituționale, legislative și politice, consolidarea instituțiilor naționale, și de educație, formare și alte inițiative de a respecta, proteja , de a promova și de a îndeplini drepturile omului ale tuturor persoanelor LGBTI.”

Sursa: http://unhcr.org/56092fcc6.html

Tags: No tags

Comments are closed.