eu flag_yellow_low

Persoanele LGBTI primesc protecție suplimentară ca solicitanți de azil în România

Pe 21 decembrie 2015, Legea 331/2015 care modifică câteva acte ce privesc regimul străinilor în România a fost publicată în Monitorul Oficial. LEgea modifică substanțial prevederile legii nr. 122.2006 privind azilul, cu modificările și completările ulterioare, pentru a asigura transpunerea modificărilor apărute în legislația europeană.

Actul amendat definește solicitanții de azil care au nevoie de garanții procedurale suplimentare ca „persoane a căror posibilitate de a beneficia de drepturile și de a respecta obligațiile prevăzute de lege ca fiind limitate din cauza circumstanțelor individuale care pot rezulta, inter alia, din vârstă, gen, orientare sexuală, identitate de gen, dizabilitate, o boală serioasă, boli mintale sau ca o consecință a torturii, violului sau a unei alte forme grave de violență fizică, psihologică sau sexuală.” Această prevedere nou introdusă, care respectă textul Directivei 2013/32 a Parlamentului și Consiliului European din 26 iunie 2013 privind proceduri comune pentru oferirea și retragerea protecției internaționale (recast), reprezintă o recunoaștere clară a nevoilor procedurale specifice pe care solicitanți LGBTI le au pe parcursul procedurii de azil.

 

________

On 21 December 2015, Law 331/2015 modifying several acts regarding the regime of aliens in Romania was published in the Official Gazette.

The Law brings considerable modifications to Law no. 122/2006 on asylum, as subsequently amended and supplemented, with a purpose to ensure transposition of the recast EU asylum acquis.

The amended act defines asylum applicants “in need of special procedural guarantees” as “an applicant whose ability to benefit from the rights and comply with the obligations provided for in this Law is limited due to individual circumstances which may result, inter alia, from age, gender, sexual orientation, gender identity, a disability, a serious illness, mental disorders or as a consequence of torture, rape or other serious forms of psychological, physical or sexual violence, etc.”. This newly introduced provision, which is in line with the text of Directive 2013/32 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on common procedures for granting and withdrawing international protection (recast), is a clear acknowledgement of the specific procedural needs that LGBTI applicants may have during the asylum process.

Tags: No tags

Comments are closed.