cover decizie

Justiția mai așteaptă – România se pregătește de un referendum care o va scoate din spațiul valorilor europene

Curtea Constituțională a decis astăzi că inițiativa de revizuire a definiției familiei din Constituție își poate urma cursul. Tot astăzi Curtea a decis amânarea unei decizii in cazul excepției de neconstituționalitate ridicate de ACCEPT și Coaliția anti-discriminare în cazul familiei Coman-Hamilton.

Asociația ACCEPT respectă decizia Curții, ca parte a instituțiilor statului de drept. „Regretam că prejudecățile societății au determinat Curtea să se dezică de standardele internaționale de drepturile omului în materie de familie și respect pentru demnitate umană.  Hotărârile Curții Europene a Drepturilor Omului, care stabilesc normele în materie de drepturi fundamentale, arată clar și consecvent că  dreptul la viață intimă, privată și de familie al persoanelor LGBT trebuie recunoscut și respectat printr-o formă de protecție oferită de statele membre ale Consiliului Europei,” a declarat Romanița Iordache, Vicepreședintă, Asociația ACCEPT.

Facem apel la clasa politică să acționeze cu responsabilitate față de comunitatea persoanelor lesbiene, gay, bisexuale și transgender (LGBT). În primul rând, solicităm Parlamentului să clarifice întrebarea care va fi pusă românilor la referendum, pentru a evita confuzia indusă dintre instituția familiei și instituția căsătoriei. Clasa politică nu trebuie să uite că familia este o instituție incluzivă, bazată pe iubire și respect, care include atât cupluri homosexuale, cât și familii monoparentale sau cupluri necăsătorite heterosexuale.  Toate aceste familii există în fapt și sunt parte din societate. Într-o democrație reprezentativă, toate aceste familii au dreptul la o protecție egală în fața Constituției.

Membrii Parlamentului României au pe masă de trei ani de zile un proiect de revizuire a Constituției. Solicităm Parlamentului să nu organizeze un referendum dedicat unui singur articol pe banii contribuabililor, și așa puțini și insuficienți pentru sănătate, educație sau cultură. Parlamentul are datoria să includă solicitarea Coaliției pentru Familie în demersul deja existent de revizuire a Constituției, pentru a arăta că au responsabilitatea cheltuirii banului public și că își doresc un text constituțional coerent.

Organizarea alegerilor parlamentare  în același timp cu un referendum țintit clar împotriva  persoanelor homosexuale reprezintă un pericol social. Sentimentele homofobe, care oricum domină societatea, vor fi neîndoielnic ridicate la rang de discurs politic și electoral. Perioada electorală nu poate fi deturnată de aceste mesaje, care vor transforma persoanele LGBT în țapul ispășitor pentru toate problemele românilor.

În cazul familiei Coman-Hamilton, CCR a decis amânarea deciziei sale pentru luna septembrie. Cei doi au așteptat deja doi ani ca instanțele din România să decidă cine e competent să judece cazul lor. Curtea confirmă modul în care Justiția din țara noastră înțelege să facă dreptate: altă dată. Cu toate acestea, cei doi rămân o familie peste tot, mai puțin acasă.

________________________________________________

Justice Awaits

Romania Prepares for a Referendum which would Remove the Country from European Values

Press Release, July 20, 2016

The Romanian Constitutional Court has decided today that the initiative to modify the Constitutional definition of family can move forward to parliamentary hearings. Also today, the Court has decided to postpone its decision regarding the constitutionality of the Romanian Civil Code provisions prohibiting the recognition of same sex marriages registered abroad. This latter question was raised before the Constitutional Court by ACCEPT and the Anti-discrimination Coalition in the case of the Coman-Hamilton family.

ACCEPT respects the decision of the Court, within the context of the rule of law. “We regret that societal prejudice have made the Court deny international human rights standards on family and the respect for human dignity. The European Court of Human Rights judgments, which establish the standards of fundamental rights, have shown in a clear and consistent way that the rights to private and family life of LGBT people must be recognized and respected through some form of protection in the Member States of the Council of Europe,” said Romanita Iordache, vice-president, ACCEPT.

We call upon politicians to act responsibly as regards the lesbian, gay, bisexual, and trans community (LGBT). First, we ask the Parliament to clarify the question which will be posed in the referendum in order to avoid the confusion between family and marriage. Politicians must not forget that family is an inclusive legal concept, based on love and respect. It includes homosexual and single-parent families, as well as unmarried heterosexual couples. All these families exist as a matter of fact and are part of society. In a representative democracy, all these families have the right to equal protection in the Constitution.

For three years now, the members of the Romanian Parliament have had on their agenda a draft law regarding a revision of the Constitution. We ask the Parliament not to use tax payers’ money to organize a referendum focused on a single article of the Constitution, whereas there is insufficient public funding for health, education and culture. The Parliament has to include the request of the Coalition for family in the debates on the existing draft law to amend the constitution, in order to show responsibility regarding public spending and to reach a coherent constitutional amendment.

Organizing referendum which clearly targets gay people at the same time parliamentary elections is a social threat. Homophobic sentiments, which dominate society anyway, would be elevated for sure to the level of political and electoral statements. The upcoming parliamentary elections by the end of 2016 cannot be hijacked by such messages, with LGBT people becoming the scape goat for all problems of Romanians.

In the Coman-Hamilton case, the Constitutional Court has decided to postpone its decision to September. The two plaintiffs have already waited for two years so to see which court had jurisdiction over the case. The Court confirms the way in which Justice in Romania works: at a later time. Nevertheless, the two continue to be a family everywhere, except in their home country of Romania.

Tags: No tags

Comments are closed.