24568396 - hand of a judge holding a hammer or gavel

Prevederile OUG 13/2017 care diluează cadrul legislativ anti-discriminare nu trebuie preluate în următoarele propuneri de modificare ale Codului Penal

Asociația ACCEPT consideră că prevederile Ordonanței de Urgență 13/2017, prin care abuzul în serviciu cu consecințe discriminatorii este sancționat superficial și legiferarea cu intenția de a discrimina este dezincriminată, sunt un pericol la adresa statului de drept și protecției oferită minorităților. ACCEPT a transmis Curții Constituționale a României (CCR) un punct de vedere amicus curiae asupra neconstituționalității articolul 297, alineatele 2 și 3, al OUG 13[1], prin care  este afectat în mod grav regimul de sancționare al unor infracțiuni care au motivații discriminatorii, încălcând atât principiul egalității și nediscriminării garantat constituțional, cât și obligațiile pe care România le are în baza angajamentelor internaționale de drepturile omului și a prevederilor din dreptul european.

Articolul art. 297(2)  reduce drastic a durata pedepsei pentru infracțiunea de abuz în serviciu motivat de discriminare, de la închisoare de la 2 la 7 ani cum prevede Codul Penal în vigoare, la închisoare de la o lună la un an sau amendă. Abuzul în serviciu motivat de discriminare este fapta funcționarului public care, în îndeplinirea atribuțiilor sale de serviciu, îngrădește drepturile cetățenilor sau îi plasează într-o situație de inferioritate din cauza rasei, etniei, apartenenței religioase, orientării sexuale sau a unui alt criteriu protejat prin actuala legislație anti-discriminare. Mai mult, prevederile articolului 297(3) permit Parlamentului, autorităților regionale și locale să legifereze într-un mod discriminatoriu, fără să fie supuși unei sancțiuni penale. Practic, autoritățile centrale și locale ar putea emite decizii și hotărâri care să legifereze segregarea  în educație, sau să interzică amplasarea unui cimitir al unei minorități religioase în localitate, fără să se mai teamă de consecințe legale. Rezultat concret al acestor prevederi este că  drepturile și libertățile fundamentale ale minorităților, oricum fragile și deseori încălcate în România, devin teoretice și iluzorii în lipsa unor remedii eficiente, proporționale și disuasive.

„Punctul de vedere al Asociației ACCEPT se referă exclusiv la modificarea Art. 297(2) și introducerea Art. 297(3) care încalcă garanțiile constituționale, standardele de drepturile omului și normele de drept comunitar elaborate în vederea contracarării rasismului, xenofobiei, discriminării și diluează actuala politică pentru combaterea discriminării adoptată de stat.  Documentul transmis către CCR se bazează pe experiența ACCEPT din ultimii 20 de ani: o parte semnificativă a cazurilor pe care le-am reprezentat în instanță au avut o componentă în care am denunțat abuzul în serviciu sau comportamentul abuziv al autorităților, care a dus la încălcarea drepturilor persoanelor LGBT.  Încălcarea unor drepturi din motive ce țin de rasă, naționalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, orientare sexuală, vârstă, dizabilitate, etc. sunt încălcări directe ale principiilor egalității și nediscriminării, ale respectării drepturilor omului și libertăților fundamentale și ale statului de drept. Statul are o obligație pozitivă de a sancționa în mod real asemenea fapte,” a declarat Romanița Iordache, membră a consiliului de conducere al Asociației ACCEPT.

 

Cu toate că OUG 13/2017 a fost abrogată ieri, 05.02.2017, solicităm Guvernului să elimine aceste  prevederi din viitoare propuneri de modificare ale Codului Penal, întrucât menținerea articolelor în forma propusă pune sub semnul întrebării politica anti-discriminare a statului. Sancționarea unor forme ale rasismului, xenofobiei, sexismului, homofobiei, a discriminării în general, inclusiv prin intermediul dreptului penal, indică angajamentul statului de a asigura egalitatea în drepturi, respectiv asumarea unei obligații afirmative de a asigura o protecție reală victimelor discriminării, cu atât mai mult atunci când făptuitorul se află în exercitarea unei funcții publice.

_______

[1] In forma introdusă prin OUG 13/2017, Art. 297 este modificat în mod semnificativ:

(2) Fapta funcţionarului public care, în exercitarea serviciului, îngrădeşte exercitarea unui drept al unei persoane ori creează pentru aceasta o situaţie de inferioritate pe temei de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, orientare sexuală, apartenenţă politică, avere, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecţie HIV/SIDA se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă. 

(3) Dispoziţiile alin. (1) şi (2) nu se aplică în cazul emiterii, aprobării sau adoptării actelor normative.”

Documentul transmis poate fi descărcat aici: Amicus Curiae ACCEPT OUG 13 din 2017.

Tags: No tags

Comments are closed.