Legea privind interzicerea dezbaterilor despre gen în educație declarată neconstituțională de CCR

Asociația ACCEPT salută decizia luată astăzi de Curtea Constituțională a României (CCR), care a decis că legea prin care se interzice educația despre gen, egalitate de gen și identitate de gen în România este una neconstituțională. Astfel, CCR a oprit un atac grav asupra democrației și a libertăților de gândire, exprimare și autonomie academică. De asemenea, decizia CCR indică faptul că legislativul și executivul trebuie să coopereze pentru consolidarea și apărarea drepturilor femeilor și persoanelor transgender, în contextul implementării Convenției de la Istanbul, și nu să submineze reformele în domeniul combaterii violenței de gen și a discriminării.

 „Hotărârea CCR permite ca inegalitatea de gen și nerespectarea identității de gen – probleme cronice în societatea românească – să fie dezbătute într-un cadru educațional care permite dezbaterile deschise și analizarea acestor subiecte. Pentru persoanele transgender este vital ca identitatea trans să facă parte din discuțiile școlare și universitare, pentru a micșora gradul de discriminare cu care se confruntă elevii și studenții transgender și non-binari. Studenții la drept, medicină, psihologie, sociologie vor putea continua să învețe despre gen, pentru a oferi în cariera lor servicii adecvate femeilor și persoanelor trans. Mai mult, hotărârea CCR anulează atitudini transfobe și misogine din interiorul Parlamentului”, a declarat Patrick Brăila, activist pentru drepturile persoanelor trans și co-președinte al ACCEPT.

„Decizia CCR de astăzi este un pas important – ea recunoaște faptul că genul și, implicit, persoanele transgender există în realitatea juridică și factuală din România. Această realitate, odată recunoscută de CCR, trebuie respectată în măsurile legislativului și executivului – nu numai în educație, dar și în sănătate, în domeniul ordinii publice și în alte servicii publice în care persoanele transgender au dreptul să fie tratate cu acelaşi respect şi profesionalism cu care este tratat orice cetăţean, ţinându-se cont de identitatea lor de gen.” a declarat Iustina Ionescu, avocată de drepturile omului și membră a Asociației ACCEPT.

Decizia CCR a fost luată în urma sesizării de neconstituționalitate venită din partea Președintelui României către CCR. Organizațiile de studenți și elevi, lumea academică, precum și asociațiile pentru drepturile femeilor și pentru drepturile LGBTI din România și Europa au intervenit în fața CCR atât pentru respectarea autonomiei academice și drepturilor studenților și ale elevilor,  cât și pentru ca România să își respecte angajamentele luate prin semnarea Convenției de la Istanbul și la CEDO.

 

 

The law that prohibited gender debates in education declared unconstitutional by the Constitutional Court of Romania

 

ACCEPT welcomes the decision of the Constitutional Court of Romania (CCR) , which ruled that the law prohibiting education about sex, gender and gender identity in Romania is unconstitutional. Thus, the CCR stopped a serious attack on democracy and freedoms of thought, expression and academic autonomy . The CCR decision also indicates that the legislature and the executive must work together to strengthen and defend the rights of women and transgender people in the context of the implementation of the Istanbul Convention, and not to undermine reforms to combat gender-based violence and discrimination.

“The CCR decision allows gender inequality and non-respect for gender identity – chronic problems in the Romanian society – to be debated in an educational framework that allows open debates and analysis of these topics. For transgender people, it is vital that trans identity be part of school and university discussions, in order to reduce the degree of discrimination that transgender and non-binary pupils and students face. Students of law, medicine, psychology and sociology will be able to continue learning about gender, in order to offer in their careers adequate services to women and trans people. Moreover, the CCR ruling nullifies transphobic and misogynistic attitudes within the Romanian Parliament”, declared Patrick Brăila, activist for the trans rights  and co-president of ACCEPT.

„ Today’s CCR decision is an important step – it recognizes that gender and, implicitly, transgender people exist in the legal and factual reality of Romania. This reality, once recognized by the CCR, must be respected in the legislative and executive measures – not only in education,  but also in health, public order and other public services where transgender people have the right to be treated with the same respect and professionalism as any other citizen, taking into account their gender identity “, declared Iustina Ionescu, human rights lawyer and member of ACCEPT.

The decision of the CCR was taken after the President of Romania sent to CCR a notification of unconstitutionality regarding this law. The student and pupil organizations, the academic world, as well as the associations for women’s rights and for LGBTI rights in Romania and Europe welcome this decision made by the Constitutional Court of Romania(CCR) and regard it as a measure with a deeply democratic character. By declaring the unconstitutionality of this law, academic autonomy is respected, as well as the rights of students and pupils, and Romania shows that it respects its commitments made when signing the Istanbul Convention and the ECHR.

Tags: No tags

Comments are closed.