checklist31-1024x768

Achizitie servicii organizare evenimente

Anunț de participare simplificat

 

Prin prezenta se aduce la cunoştinţă faptul că, Asociația ACCEPT în vederea implementării proiectului”Parteneriat pentru egalitatea persoanelor LGBTI” dorește să achiziționeze ”Serviciul de reuniuni și conferințe organizate la hotel” prin aplicarea procedurii simplificate, în conformitate cu art. 7 alin. 2 din Legea nr. 98/2016 .

 

Valoarea estimată pentru achiziția serviciilor este de 26 595.68 lei fară TVA, respectiv 29 113.89 lei cu TVA.

 

Valabilitatea ofertei: 30 de zile de la data limită stabilită pentru depunerea ofertelor.

 

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

 

Criterii de calificare:

 

 1. Declarație privind neîncadrarea în prevederile 164 din Legea nr. 98/2016 (cerința este valabilă și pentru eventualii subcontractanți/terți, în temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
 2. Declaratie pe propria raspundere privind plata impozitelor, taxelor si contribuțiilor către bugetul general consolidat, în conformitate cu prevederile 165 din Legea nr. 98/2016. Acestea trebuie să certifice inexistența datoriilor în luna anterioară celei de depunere a ofertelor (cerința este valabilă și pentru eventualii subcontractanți/terți, în temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
 3. Declarație privind neîncadrarea în prevederile 167 din Legea nr. 98/2016 (cerința este valabilă și pentru eventualii subcontractanți/terți, în temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
 4. Declarație pe propria răspundere a ofertantului/ subcontractantului/ terțului susținător privind evitarea conflictului de interese în temeiul art. 58-63 din Legea 98/2016;
 5. Certificat constatator emis de ONRC sau documente relevante care să dovedească forma de înregistrare și, după caz, de apartenență din punct de vedere profesional. Datele înscrise în acesta trebuie să fie reale/actuale la data limită de depunere a ofertelor.
 6. Declaraţia privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare (Formularul nr. 2)
 7. Lista serviciilor prestate;
 8. Contracte încheiate în ultimii 3 ani

Persoanele care dețin functii de decizie în cadrul Entitati contractante sunt:

 • Florin Buhuceanu – Presedinte Executiv
 • Carolina Marin – Vicepresedinte
 • Teodora Roseti Ion Rotaru – Coordonatoare de proiect
 • Andreea Nastasa –Manager financiar

Caietul de sarcini, care conține specificațiile tehnice, minime și obligatorii, pe care operatorul economic are obligația de a le respecta, în întocmirea ofertei precum si alte documente necesare pentru achizitia în cauză, sunt publicate pe site-ul Asociatia Accept – www.acceptromania.ro

 

Oferta se va transmite la sediul autoritatii contractante din str Lirei nr 10 Sector 2, București, cod poștal 021422, Secretariat /Registratura

 

Termenul limită de depunere a ofertelor va fi 26.11.2018 ora 16:00, data înregistrări la registratura Asociaţiei Accept

 

Ședința de deschidere o ofertelor va avea loc la sediul Entitați contractante din str Lirei nr. 10 Sector 2, București, în data de 27.11.2018, ora 11:00.

 

 Oferta va fi prezentată în plic închis, pe care se va menţiona numele procedurii de achiziţie și titlul proiectului.

Descarcati aici:

Documentatie atribuire completă

GRAFICUL PRIVIND DERULAREA SERVICIILOR

Formulare (capitolul 3 al documentatiei de atribuire)

Dăm jos ura!

Dacă observaţi în oraşul dumneavoastră materiale electorale cu privire la referendumul din data de 6 si 7 octombrie, prin care se incită la ură împotriva persoanelor LGBT, prin care acestea sunt discriminate sau prin care se fac afirmații mincinoase, de exemplu că Asociaţia ACCEPT ar susţine referendumul puteţi:

 1. Să faceţi fotografii clare ale materialelor electorale respective. Recomandăm ca fotografiile realizate să cuprindă şi ansamblul pe care acestea sunt amplasate pentru a putea fi identificate. Spre exemplu pe magazinul Y, pe clădirea firmei X, adresa exactă.
 2. Să descărcaţi AICI formularul tip pentru a cere primarului în circumscripţia în care au fost găsite materialele electorale înlaturarea acestora
 3. Fotografiile împerună cu formularul le depuneţi fie la sediul Primariei, fie la adresa de e-mail furnizată pe site-ul acesteia. Dacă le depuneți personal, mergeți la registratură cu 2 exemplare și cereți un număr de înregistrare. Dacă, trimiteți formularul pe e-mail, nu uitați să sunați la primărie și să cereți un număr de înregistrare pentru a putea urmări răspunsul autorităților.

Solicitare afisaj electoral – descarcați și completați plângerea.

cover-fundraising

Fă o donație pentru ACCEPT!

Avem nevoie de sprijinul vostru! Pentru a realiza tot ce ne propunem în 2017 sunt necesari cel puțin 15.000 de euro din donații individuale. Donațiile individuale pot fi realizate prin PayPal sau direct în contul Asociației ACCEPT la Banca ING Bank (Bank SWIFT Code INGBROBU):

 •  lei (ROL): RO19INGB0001000129678915;
 •  dolari americani (USD): RO65INGB0001000129674013;
 •  euro (EUR): RO11INGB0001000129670717.

Cei care plătesc taxe în Statele Unite ale Americii pot dona prin intermediul CAF America, pentru a putea deduce suma donată din venitul impozabil (ACCEPT este deja evaluata de CAF America).

Donează pentru ACCEPT până la 15 ianuarie 2017 și contribuția ta se va tripla! De exemplu, donezi 10 lei, iar ACCEPT primește alți 20 lei, prin generozitatea altor donatori, care doresc să rămână anonimi.

Mulțumim pentru sprijin. Trimiteți acest mesaj tuturor persoanelor interesate de promovarea drepturilor persoanelor LGBT în România.


 

ACCEPT în 2016

Începutul anului ne-a pus în fața celei de-a patra încercări de redefinire a familiei în Constituția României, prin limitarea definiției ei la cuplul heterosexual căsătorit cu copii. Nu ați rămas indiferenți, ba din contră, ati rămas alături de comunitatea LGBT, atât în fața Curții Constituționale, cât și în fața Parlamentului României, întrucât peste 70 de organizații ale societății civile au semnat, alături de Asociația ACCEPT, opinii juridice adresate CCR și Parlamentului. Clasa politică a decis să decupleze un potențial referendum privind redefinirea familiei de alegerile parlamentare, întrucât politizarea dezbaterii în campania electorală ar fi dus la stigmatizarea persoanelor LGBT, la încurajarea unui discurs populist și instigator la ură și ar fi transformat persoanele LGBT în țapul ispășitor pentru problemele tuturor românilor.

În primăvara lui 2016 am relevat pentru prima dată gradul ridicat de discriminare și hărțuire cu care se confruntă tinerii LGBT în învățământul preuniversitar din România. Conform studiului Un liceu sigur pentru toți: Percepții și atitudini față de persoanele LGBT în mediul educațional românesc, 7 din 10 elevi LGBT ce au răspuns chestionarului consideră că tinerii din comunitate nu sunt în siguranță la școală, mai ales din punct de vedere emoțional, în timp ce 6 din 10 au fost martorii sau victimele unei agresiuni. Situația a fost agravata de colectarea ilegală de semnături în licee, organizata de Coaliția pentru familie, astfel elevii fiind presați de anumite cadre didactice să susțină un demers politic. ACCEPT a furnizat aceste informații autorităților din educație, alături de recomandări concrete, precum formarea cadrelor didactice în domeniul egalității și nediscriminării, și predarea în liceu a unor lecții despre diversitate.

Luna aprilie ne-a adus cea mai importantă victorie juridică a anului pentru drepturile persoanelor LGBT, dar și pentru toate victimele infracțiunilor motivate de ură în România. La 10 ani după violențele de la Gay Fest 2006, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a amendat România pentru ineficiența organelor de cercetare penală în investigarea unui atac homofob împotriva a șase tineri români și străini, bătuți de extremiști în metroul bucureștean. CEDO a hotărât că România a încălcat dreptul petenților de a nu fi supuși la tratamente degradante, cât și dreptul acestora de a nu fi discriminați de autorități, indiferent de orientare sexuală și identitate de gen. CEDO consideră că autoritățile române nu au cercetat rolul motivației din spatele agresiunii – ura față de persoanele LGBT; organele de cercetare penală trebuie să arate mai multă rigoare în investigația incidentului și mobilului infracțiunii. În caz contrar, statul devine complice atacatorilor, acceptând tacit violența împotriva persoanelor LGBT. În urma acestei hotărâri CEDO, România trebuie să propună un plan de măsuri pentru îmbunătățirea pregătirii polițiștilor, a procurorilor, dar și serviciile de consiliere psihologică și juridică acordată victimelor infracțiunilor motivate de ură. ACCEPT a propus deja Ministerului Afacerilor Externe un plan de măsuri generale.

Bucharest PRIDE, la cea de-a 11 ediție, s-a desfășurat sub sloganul „Vino la PRIDE în familie!” La Marșul Diversității ni s-au alăturat 2500 de persoane, printre care  Violeta Alexandru, Ministru pentru Consultare publică și dialog civic, și Andreea Bălan.

Vara lui 2016 ne-a adus pentru prima dată în fața Curții Constituționale a României, unde i-am reprezentat pe Adrian Coman și Clai Hamilton, prima familie gay care a solicitat statului să fie tratată ca atare. Cei doi așteaptă din 2012 ca România să acorde fără discriminare lui Clai permisiunea să locuiască în țară, în baza exercitării dreptului la liberă circulație pentru Adrian, în calitatea sa de cetățean european. După 3 amânări și doua audieri la CCR, judecătorii constituționali au decis la finele acestui an să consulte Curtea de Justiție a Uniunii Europene privind interpretarea termenului de „soți” din legislația europeană privind libera circulație. Întrebarea adresată CJUE este o premieră istorică pentru CCR și sistemul constituțional din România: pentru prima dată, judecătorii constituționali consultă magistrații europeni în privința interpretării drepturilor fundamentale în România. Decizia CJUE va fi prima pe acest subiect si va fi obligatorie in toate statele membre UE. Aceste demersuri au adus o mare vizibilitate in media a nevoii de protecție prin lege a familiilor LGBT.

În tot acest răstimp, Asociația ACCEPT a continuat să ofere consiliere juridică și psihologică, să asiste victimele discriminării și pe cele ale infracțiunilor motivate de ură. În total, peste 120 de persoane au primit asistență.

 

Provocări în 2017

Anul care urmează va fi unul cel puțin la fel de dificil, cu provocări din ce în ce mai mari. ACCEPT va continua să se opună redefinirii restrictive a familiei în Constituție prin metode tradiționale de advocacy, dar și printr-o campanie care va arăta diversitatea reală a familiilor și problemele concrete cu care se confruntă în România. Mai mult, ne pregătim să reprezentăm familia lui Adrian și Clai la Curtea de Justiție a Uniunii Europene și să monitorizăm reforma politicilor publice în domeniul infracțiunilor motivate de ură, în baza deciziei CEDO, ce creează această obligație pentru statul român. Dorim să co-organizăm cel mai mare PRIDE de până acum.

cover predecizie 22

Adrian Coman, de la dezincriminarea orientării sexuale la recunoașterea familiilor bazate pe cupluri de același sex

Astăzi se împlinesc 15 ani de la votul final din Senatul României asupra abrogării articolului 200 din Codul Penal, care incrimina relațiile între persoane de același sex. Dezincriminarea s-a produs prin Ordonanța de Guvern nr. 89 din 22 iunie 2001, sub guvernul Năstase.

Atunci, Adrian Coman, Directorul ACCEPT, se lupta pentru dreptul tuturor persoanelor din comunitatea LGBT de a nu fi trimise la închisoare cu pedepse între 1 și 5 ani pentru simpla lor orientare sexuală. Acum, Adrian Coman așteaptă decizia Curții Constituționale a României (CCR) privind recunoașterea juridică a familiei sale, decizie care trebuie luată pe 20 septembrie. Cazul lui a fost audiat de CCR pe 20 iulie 2016, în aceeași zi în care aceasta a dat un aviz pozitiv inițiativei Coaliției pentru familiei, care dorește să scoată în afara protecției Constituției toate familie care nu se bazează pe căsătoria heterosexuală cu scop procreativ.

Ce a făcut ACCEPT pentru dezincriminarea homosexualității și pentru construirea unei identități publice gay? Adrian Coman, primul său director, face o retrospectivă a acelor ani și amintește că dispariţia legislaţiei antigay nu s-a produs „de la sine”:

„Practic, pentru că exista o referința explicită la propaganda și asocierea cu privire la relații între persoane de același sex, însăși activitatea Asociației ACCEPT era ilegală conform acelui text de lege. Să ne amintim că astfel de legi împotriva propagandei gay au fost adoptate, cu nu mult timp în urmă, în ţări ca Uganda, Nigeria și Rusia. Iată că România a avut o asemenea prevedere până la sfârșitul anilor 90.

Ce însemnă totuși acest articol 200? Un senator PNȚCD, îmi amintesc, spunea în jurul anilor ‘97-’98, că articolul 200 trebuie menținut ca un text de gardă, practic recunoscând că statul voia să mențină o cultură a fricii şi discriminării prin lege. Un exemplu al consecințelor acestei legislații era persecuția din partea poliției, chiar dacă nu ajungeai finalmente la închisoare. În anul 2001 de exemplu, un membru al asociației ACCEPT, Adrian Georgescu, a fost interogat, amprentat, fotografiat și umilit la sediul Poliției Capitalei, cerându-i-se să furnizeze numele altor persoane de orientare homosexuală pe care le cunoștea. ACCEPT a organizat atunci o conferință de presă în care Adrian Georgescu a expus abuzul Poliției, iar apoi Poliția a trebui să își explice public poziția.

În 1998, am trimis tuturor membrilor Parlamentului un proiect de lege pentru abrogarea articolului 200. Proiectul a fost scris la acea vreme de avocatul de drepturile omului Monica Macovei și susținut de alte organizații ale societății civile, nu foarte multe la acea vreme – Comitetul Helsinki, salutar, era printre ele. Singurii politicieni care ne-a răspuns și ne-a susținut cu adevărat la acel moment au fost Mona Muscă, din partea Partidului Național Liberal la acea vreme, și Peter Ekstein Kovacs, parlamentar UDMR. Ministrul Justiției, Rodica Stănoiu, în anul 2000, încă spunea că, în opinia ei, această chestiune trebuia supusă unui referendum având în vedere poziția Bisericii Ortodoxe Române. Articolul 200 a fost abrogat în iunie 2001 la presiuni externe, în principal ale Uniunii Europene, iar ACCEPT și organizații din străinătate – cum ar fi ILGA Europe, IGLHRC, Human Rights Watch au contribuit semnificativ la acest lobby. Îmi amintesc că împreună cu alți colegi de la ACCEPT în acei ani am fost cam de 30 de ori la Bruxelles la întâlniri cu Comisia Europeană si Parlamentul European descriind situația din Romania care era prezentată diferit de politicieni. Acolo vorbeau de abrogarea articolului 200, reveneau însă la tradițiile creștine pe teritoriul românesc.

Cu privire la legislație, aș vrea să menționez de asemenea că în august 2000 a fost adoptată o ordonanța a Guvernului împotriva discriminării. Iată situația ironică în care timp de aproape un an, între august 2000 și iunie 2001, când a fost abrogat articolul 200, practic persoanele gay eram protejate împotriva discriminării (…) și în același timp pasibili de închisoare pentru că articolul 200 încă exista. Nu vorbeam la acea vreme de căsătorie între persoane de același sex, nu vorbeam nici de Marşul Diversității, acestea erau însă argumentele conservatoare pentru menținerea art. 200 în Codul Penal.

Discuția publică era practic concentrată pe moralitatea relațiilor între persoanele de același sex. Vizibilitatea era foarte mică, eram puțini cei care puteam apărea în presă în acea vreme. Îmi amintesc prima dată când am spus că sunt gay în fața unui microfon al ProTV în ianuarie 1998, cred că am fost primul care a făcut-o fără să i se acopere fața… O treime practic din munca mea la ACCEPT în acele vremuri era activitatea cu presa. Erau puțini alți colegi, afiliați sau nu cu ACCEPT, inclusiv câteva persoane transgender, care erau vizibile în presă. Era un cerc vicios în care, pentru că erau puțini cei care apăreau în presă din cauza discriminării în societate și a legii penale care încă exista, presa nu avea acces la poveștile noastre, la informații corecte, si prin urmare promova stereotipii ca asocierea homosexualității cu pedofilia. Opinia publică a început însă să se schimbe, nu în ultimul rând mulțumită deschiderii presei. O dovadă sunt sondajele de opinie. Vă amintiți de întrebarea câți români nu își doresc homosexuali între vecini…în anul 2000, 86% răspundeau că nu își doreau homosexuali între vecini, procentul acesta a scăzut la 64% în 2014. La schimbarea modului cum gândește o societate cu privire la relațiile între persoanele de același sex, contribuim toți, contribuiți toți cei care nu vă ascundeți, care sunteți onești cu voi înșivă, cu părinții , prietenii voștri și alții din mediul în care trăiți. Schimbarea e lentă, dar are loc.”

Pentru implicarea sa decisivă în apărarea drepturilor persoanelor LGBT, Asociația ACCEPT primește în anul 1999 premiul Égalité al funcționarilor instituțiilor europene de la Brussels și este nominalizată în același an la premiul Saharov al Uniunii Europene.

Interviul lui Adrian Coman este un extras din Homoistorii – ieșirea din invizibilitate, un volum scris de Florin Buhuceanu și publicat de Asociația ACCEPT.

ambasade 17 mai 2016

Mesaj de sprijin pentru Ziua Internațională Împotriva Homofobiei

ambasade 17 mai 2016

 

București, 17 mai 2016 – Cu ocazia Zilei Internaționale Împotriva Homofobiei, ne exprimăm solidaritatea și sprijinul pentru comunitatea LGBTI (lesbian, gay, bisexual, transgender și intersex) din România. Având în vedere faptul că Bucharest Pride Festival 2016 va avea loc luna viitoare, susținem dreptul legal al acestor comunități de a folosi această ocazie tradițională pentru a se manifesta într-un mod pașnic cu scopul de a atrage atenția cu privire la problemele specifice cu care se confruntă.

Drepturile omului – inclusiv justiția, egalitatea, umanitatea, respectul și libertatea de expresie – și statul de drept alcătuiesc fundația pe care se sprijină țările democratice. Legislația internațională în domeniul drepturilor omului pornește de la premisa că toți indivizii trebuie să se bucure de aceleași drepturi și libertăți, așa cum prevede Declarația Universală a Drepturilor Omului. Tocmai respectul pentru aceste valori fundamentale obligă guvernele să-și protejeze cetățenii împotriva violenței și discriminării și să se asigure că toți se bucură de șanse egale.

Unele persoane se confruntă în continuare cu acte de discriminare, direct sau indirect, din cauza orientării și identității lor sexuale. Guvernele noastre încearcă să combată astfel de acte prin promovarea drepturilor omului. Oricine, inclusiv persoanele din comunitatea LGBTI, trebuie să se poată bucura de drepturile și libertățile prevăzute pentru cetățenii tuturor națiunilor.

* Declarația de mai sus este semnată de următoarele ambasade și reprezentanțe ale unor instituții internaționale: Argentina, Australia, Austria, Canada, Cehia, Estonia, Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Ungaria, Italia, Irlanda, Israel, Muntenegru, Norvegia, Olanda, Noua Zeelandă, Portugalia, Spania, Slovenia, Suedia, Elveția, Marea Britanie, Uruguay, SUA și Reprezentanța Comisiei Europene în România.

 

 

 

 

Joint Statement Expressing Support for the International Day Against Homophobia

Bucharest, 17 May 2016 – On the occasion of the International Day Against Homophobia we express our support for, and solidarity with, the lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex communities in Romania. We note that next month the 2016 Bucharest Pride Festival is due to take place and we support the lawful right of these communities to use this traditional occasion to march together in order to peacefully raise awareness of the specific issues that affect them.

Human rights – including justice, equality, humanity, respect and freedom of expression – and the rule of law are the foundations upon which democratic states are built. Indeed, international human rights law is grounded on the premise that all individuals are entitled to the same rights and freedoms, as set out in the Universal Declaration of Human Rights. It is this respect for fundamental human values that obliges governments to protect all citizens from violence and discrimination and to ensure that all people enjoy equal opportunities.

Some individuals still face discrimination, both systemic and overt, based on their sexual orientation and gender identity. Our governments seek to combat such discrimination by promoting the human rights of all people. Everyone, including gay, lesbian, bisexual, transgender and intersex people should be free to enjoy the rights and freedoms to which people of all nations are entitled.

*   The joint statement is issued by the embassies of Argentina, Australia, Austria, Canada, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Hungary, Italy, Ireland, Israel, Montenegro, Norway, Netherlands, New Zealand, Portugal, Spain, Slovenia, Sweden, Switzerland, United Kingdom, Uruguay, USA and the European Commission Representation.

o-GAY-CATHOLIC-SCHOOL-FIRED-facebook

Formare pentru profesori de liceu: E timpul pentru combaterea discriminării LGBT în liceele din România!

 

Formare pentru profesori de liceu: E timpul pentru combaterea discriminării LGBT în liceele din România!

Asociația ACCEPT vă invită să faceți parte din Rețeaua de Profesori pentru diversitate, în cadrul proiectului ”E timpul pentru combaterea discriminării LGBT în liceele din România!”

Dorim să identificăm 24 profesori de liceu dedicați combaterii disciminării în mediul liceal și educației pentru drepturile omului. Cele 24 de persoane selectate vor participa la un training de o zi în data de 9 aprilie 2016, unde vor fi formați de experții educaționali din proiect pentru a lucra cu subiecte ce țin de norme, discriminare și identități LGBT la clasă.

Obiectivele training-ului sunt:

 • Familiarizarea cu identitățile și problemele elevilor LGBT din mediul educațional românesc
 • Familiarizarea cu metode de abordare a tematicii LGBT la clasă
 • Consolidarea unei comunități de specialiști educaționali în promovarea egalității și incluziunii LGBT la școală

După participarea la training profesorii selectați vor pilota o curricula educațională adresată unei mai bune înțelegeri de către liceeni a realităților și drepturilor persoanelor LGBT la clasele unde predau ca opțional/ în ora de dirigenție;

Participarea în acest proiect vă dă posibilitatea să:

 • Faceți parte dintr-un proiect unic, ce își dorește să inoveze domeniul educațional
 • Faceți parte din Rețeaua de Profesori pentru diversitate, alături de oameni care au valori și viziuni similare pentru schimbarea sistemului educațional, precum și la oportunitățile viitoare derulate de către/pentru Rețea: cursuri, mobilități europene, cercetări, etc.
 • Accesați gratuit Centrul de Informare și Documentare ACCEPT, a cărei fond bibliografic urmează să fie extins și va conține multiple titluri din domeniul drepturilor omului, educație, diversitate etc.

Training-ul este gratuit pentru cele 24 persoane selectate pe baza informaţiilor furnizate de candidaţi în formularul de înscriere (criterii: motivaţia prezentată, posibilitatea de a aplica la clasa curicula, distribuţie geografică). ACCEPT acoperă cheltuielile de transport, seminarul fiind organizat în cadrul proiectului ”E timpul pentru combaterea discriminării LGBT în liceele din România!”, finanțat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România.

Program de lucru: Sâmbătă, 9 aprilie 2016 între orele 10.00 – 18:00.

Proiectul ”E timpul pentru combaterea discriminării LGBT în liceele din România!” vine în întâmpinarea unei creșteri a fenomenului homofobiei în rândul elevilor de liceu:

 • 1 din 4 elevi de liceu consideră că homosexualii și lesbienele sunt niște ființe inferioare
 • 2 din 5 liceeni cred că bărbații homosexuali ori femeile lesbiene nu ar trebui să predea în școli.
 • 1 din 2 ar fi deranjați să aibă un coleg homosexual iar 1 din 3 dintre elevi nu ar fi de acord să aibă o colegă lesbiană.
 • 2 din 5 elevi consideră că bărbații cu un comportament mai feminin ar trebui să se simtă rușinați de felul în care se poartă.
 • 3 din 10 elevi evită să vorbească cu colegi despre care se spune că ar fi lesbiene sau homosexuali.
 • Mai mult de 1 din 2 consideră că operațiile de schimbare de sex sunt condamnabile din punct de vedere moral.
 • 3 din 5 dintre liceeni declară că ar face orice ca să depășească o situație în care s-ar simți atrași de persoane de același sex.
 • Doar 5% dintre elevi ar cere ajutorul unui profesor sau al directorului în cazul în care ar fi martorul unei situații în care un coleg ar fi batjocorit sau agresat de colegi pe motiv că ar avea altă orientare sexuală.
 • Aproape 20% dintre respondenți nu ar interveni în situații violente sau- și mai grav- chiar ar participa la violențe împotriva colegilor săi considerați LGBT.
 • contactul direct cu o persoană LGBT corelează pozitiv cu atitudinea tolerantă față de toate grupurile de persoane – lesbiene, homosexuali, bisexuali și transgender.
 • Băieții sunt într-o măsură mai mare dispuși să manifeste o atitudine agresivă față de toate grupurile de persoane – lesbiene, homosexuali, bisexuali și transgender.
 • 1 din 2 dintre elevi au declarant că nu sunt elevi LGBT la ei în licee.

Pentru orice întrebări privind proiectul ”E timpul pentru combaterea discriminării LGBT în liceele din România!” sau procesul de înscriere la Rețeaua de Profesori ACCEPT vă rugăm contactaţi Asociația ACCEPT, la adresa mihnea@acceptromania.ro.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a granturilor SEE 2009-2014.  

Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesați www.eeagrants.org.

 În vederea înscrierii la Rețeaua de Profesori pentru diversitate, sunteți rugați să completați formularul de înscriere până cel târziu la data de 05.04.2016.

la liceu 2

Construiește alături de noi spații sigure #laLiceu!

Liceeni LGBT (lesbiene, gay, bisexuali, transgender) se confruntă cu un grad ridicat de bullying, violență și hărțuire, conform studiului Un liceu sigur pentru toți: Percepții și atitudini față de persoanele LGBT în mediul educațional românesc, lansat de Asociația ACCEPT în februarie 2016. 7 din 10 elevi LGBT care au răspuns chestionarului consideră că tinerii din comunitate nu sunt în siguranță la școală, mai ales din punct de vedere emoțional, în timp ce 6 din 10 au fost martorii sau victima unei agresiuni. Mai mult, 96% dintre aceștia cred că termenii de „homosexual” și „lesbiană” sunt folosiți preponderent cu sens negativ și, în consecință, evită să își asume identitatea în spațiul școlar, din cauza temerilor pentru siguranța lor personală.

Tinerii LGBT au dreptul, la fel ca orice alt elev din România, la educație de calitate. Ei nu pot participa la procesul educațional atât timp cât sunt marginalizați de colegi sau profesori, de cele mai multe ori din cauza lipsei totale de informație. Orientarea sexuală și identitatea de gen, simple caracterisitici ale ființei umane, sunt parte a intimității fiecărui elev, care trebuie respectate de profesori și colevitvul de elevi în egală măsură.

Cu toate acestea, tinerii LGBT sunt priviți altfel la liceu. Ștefan, un elev trans în vârstă de 17 ani, spune că de la începutul liceului au început problemele. „Colegii mei mă privesc cu ostilitate și nu s-au dat niciodată înapoi când a fost vorba de jigniri: poponar, gay și handicapat sunt la ordinea zilei. Imaginea mea în liceu, a fost și rămâne, una de persoană cu handicap. Am fost mereu unul suferind de vreo boală mentală. Zi de zi, m-am confruntat cu tot felul de incidente – de la jigniri, la piedici și îmbrânceli, bărfe,capace, priviri ostile și asta deși nu mi-am asumat niciodată identitatea în public. Tot ce pot să spun e că ideilor lor despre mine și despre comunitatea trans sau gay sunt complet false .”

Dacă situația e la fel la tine #laLiceu, ajută-ne să schimbăm aceste idei preconcepute. #laLiceu este prima competiție din România care implică elevi de liceu, profesori și ONG-uri în crearea de spații sigure și în combaterea bullying-ului și a discriminării LGBT în liceele din România! Dacă știi că la tine #laLiceu tinerii LGBT se confruntă cu prejudecățile colegilor sau ale profesorilor, poți să îi ajuți să înțeleagă ce înseamnă cu adevărat diversitatea și incluziunea.

Înscrierile sunt deschise pentru activități derulate cu și pentru tinerii de liceu din toată țara, fiind structurate trei categorii distincte de competiție:

 1. Activități individuale ale tinerilor – acestea pot să fie coordonate de doar o persoană care studiază în prezent la liceu sau o formă echivalentă de studiu
 2. Activități profesor-elev – aceste activități sunt desfășurate în cadrul liceului și sunt coordonate atât de un cadru didactic cât și de o persoană care studiază în prezent la liceu sau o formă echivalentă de studiu
 3. Activități ONG-elev – aceste activități sunt coordonate atât de un reprezentant al unui ONG cât și de o persoană care studiază în prezent la liceu sau o formă echivalentă de studiu

Activitățile se pot desfășura în perioada 10 martie – 22 aprilie 2016. După implementarea activităților, vei completa un scurt raport pe baza căruia echipa ACCEPT va evalua impactul acțiunii voastre, în functie de numărul de participanți și modul de utilizare a pachetului de informații #laLiceu. Premii totale în valoare de 4200 RON.

Pentru a te înscrie, completează următorul formular. Dacă vrei să începi să combați bullying-ul imediat, poți alege tu o activitate proprie sau să selectezi una dintre cele 6 propuse de echipa noastră! Află care sunt acestea în sectiunea Activități a site-ului http://laliceu.acceptromania.ro!

Fiecare echipă înscrisă va primi un pachet de materiale privind spații sigure educaționale, combaterea bullying-ului și a discriminării în liceele din România. Acest pachet conține, pentru fiecare clasă/grupă cu care veți lucra:

 • Un poster A3 – Infografic  #laLiceu – elev LGBT în liceele din România
 • Patru postere A4 – Mesaje anti bullying
 • Patru stikere A5 – Spațiu Sigur
 • Treizeci de stickere 5 cm x 5 cm – LGBT Learning

Vezi toate materialele în secțiunea Media a site-ului http://laliceu.acceptromania.ro!

Proiectul „E timpul pentru combaterea discriminării LGBT in liceele din Romania!”, cu un buget total de 88,790 euro, este finanțat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România, www.fondong.fdsc.ro. Perioada de implementare este martie 2015 – aprilie 2016. Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesați www.eeagrants.org. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a granturilor SEE 2009-2014.

IMG_20160209_143030

David St Vincent și începuturile ACCEPT

Începând cu 1990, din ce în ce mai multe persoane s-au mutat în Romania din țări ale Europei de Vest, dar și din Statele Unite ale Americii, Canada, Australia și Noua Zeelandă, atrași de fascinația oportunităților aflate în calea unei țări din nou libere – o țară atât de apropiată, dar și extreme de îndepărtată de vecinii ei europeni.

Încotro urma să o apuce România? Înainte, urmând calea spre libertate, sau înapoi, revenind la o formă de guvernământ opresiv, în care diversitatea naturală a românilor ar fi fost reprimată, în loc să fie acceptată și sărbătorită? Oameni de afaceri, diplomați, jurnaliști și activiști s-au strâns în București, nu numai pentru a observa cum va progresa această națiune, dar și ca să influențeze direcția în care o va lua România în anii ce aveau să urmeze.

Unul dintre subiectele care au dominat trecerea de la un stil de viață specific epocii comuniste, deși improbabil, a fost chiar homosexualitatea și atitudinea oamenilor față de orientare sexuală.  Numeroase țări din vest făcuseră deja pași importanți în decriminalizarea homosexualității și se aflau într-un punct de cotitură – aceștia urmau să introducă prevederi legislative cu scopul asigurării egalității persoanelor LGBT, care, mai târziu, au dus la implementarea parteneriatului civil și a căsătoriei între persoanele de același sex. România post comunistă a făcut după revoluție câțiva pași timizi și mărunți în direcția implementării unui sistem democratic, însă acceptarea și egalitatea juridică erau încă aspirații distante pentru românii din comunitatea LGBT, care putea fi încă încarcerați în baza orientării lor sexuale.

Prezența unor persoane din afara țării, care nu se temeau să fie deschise în legătură cu sexualitatea lor, alături de aliați heterosexuali care susțineau drepturile persoanelor LGBT, a fost un catalist pentru a coaliza o mișcare LGBT. În 1994 s-a format un grup de persoane ce au construit prima mișcare activistă pentru schimbare, pentru acceptarea deplină a persoanelor LGBT în România. Primele întâlniri au avut loc în casa unui diplomat britanic, unde participanții și-au început lupta pentru egalitate sub numele Bucharest Acceptance Group. David St. Vincent a făcut parte din aceste prime întâlniri, alături de aliați din Marea Britanie, Olanda, Japonia și un mic număr de români. Susținută de ambasadele Regatului Unit, Olandei și Norvegiei, o întâlnire a fost organizată pentru a arăta suportul internațional oferit acestui nou grup. Din cauza temerii unor proteste violente, grupul a fost nevoit să modifice locația primei întâlniri formale, ajungând să nu o țină în București, ci într-un hotel din Sinaia. În urma acestei întâlniri, organizații din afara țării au decis să susțină grupul din București pentru a schimba atitudinile românilor față de homosexualitate.

Organizația Națiunilor Unite a decis ca 1995 să fie Anul Toleranței, cu suportul UNESCO. Pentru a marca acest an, Bucharest Acceptance Group a organizat un simpozion intitulat „Homosexualitatea – un drept al omului?” găzduit de UNESCO la Palatul Crețulescu din București. Discuția a fost moderată de Pastorul Chris Newlands din partea Ambasadei Britanice, care a fost și primul lider al Bucharest Acceptance Group. Simpozionul a adus laolaltă, pentru prima dată, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Interne din România și ai Bisericii Ortodoxe Române într-o discuție cu activiști pentru drepturi LGBT. La simpozion au participat și reprezentanți ai Olandei, care a decis să susțină din punct de vedere financiar grupul de la București imediat ce avea să se constituie într-o organizație de sine stătătoare, numită ACCEPT. Pentru prima dată un tânăr bărbat român a putut vorbi despre sexualitatea sa într-un spațiu public,  și, deși oficialii din partea Statului și ai Bisericii și-au reiterat viziunea lor anacronică, de parcă nimic nu s-ar putea schimba în România, momentul a fost unul crucial în munca pentru schimbare atitudinilor publice și private față de homosexualitate.

Curând, a fost posibil ca demersuri pentru acceptarea și egalitatea persoanelor LGBT să se facă deschis și public: români au continuat ceea ce a fost început de o mână de oameni din afara țării și prima organizație românească pentru drepturi LGBT a devenit o realitate sub numele ACCEPT, înregistrată în 1996 ca o organizație neguvernamentală de drepturile omului. ACCEPT a luptat cu succes pentru abrogarea articolului 200 din Codul Penal care criminaliza homosexualitatea și a câștigat prestigiosul premiu EGALITE pentru campaniile sale de advocacy, cât și o nominalizare pentru premiul Sakharov al Parlamentului European. Scopul ACCEPT a fost îndeplinit, în sfârșit, în ianuarie 2002, când infamul articol de lege a fost anulat.

Trebuie recunoscute eforturile numeroșilor români care, prin curaj și abilitate, au condus campania pentru această realizare semnificativă în drumul României către integrarea în Uniunea Europeană și transformarea într-o societate cu un grad mai mare de acceptare a diversității, deși mai este mult de muncă pentru a schimba cu adevărat atitudinile oamenilor în fața unei Biserici Ortodoxe extrem de conservatoare care menține o poziție homofobă fără să își pună problema unui compromis în vederea unor schimbări legislative către egalitate. Cu toate acestea, contribuția lui David St. Vincent și a altor activiști străini, care au făcut primii pași alături de prietenii și aliații lor români în lupta pentru egalitate nu trebuie uitată, întrucât aceștia au refuzat cu încăpățânare să primească doar toleranță, ci au cerut acceptare și egalitate pentru comunitatea LGBT din România. Acești călători din comunitate au găsit prietenie și dragoste în colaborarea cu partenerii lor români atunci când au pus bazele ACCEPT – o organizație care continuă lupta pentru drepturi LGBT în România și în acest moment.

Articol scris de Pastorul Chris Newlands.

 

____

David St Vincent and the beginnings of ACCEPT

From 1990 onwards, more and more people moved to Romania from the countries of Western Europe, as well as the USA and Canada, Australia and New Zealand, drawn by the fascination of the opportunity facing the newly liberated country which was so close – yet so far, from her European near neighbours.

Which way would Romania go? Forward to an increasing liberalisation – or would it revert to an oppressive form of government in which the natural diversity of the country was repressed, rather than celebrated. Businessmen, diplomats, journalists, and activists converged on Bucharest, not only to observe how the nation would progress, but to influence the direction in which it would travel in the coming years.

One issue was to dominate the change from the communist-era way of life, and – unlikely though this was, it was homosexuality, and people’s attitudes towards it. Many countries of the West had taken giant strides in decriminalising homosexuality, and were on the verge of bringing in equality legislation which would lead to civil partnerships and same-sex marriage. Post-communist Romania took some tentative steps towards a more democratic model of government, but the legal acceptance of homosexuality was still a distant aspiration for members of Romania’s LGBT community, who were still subject to imprisonment for their sexuality.

The presence of some foreigners who were not afraid to be open about their sexuality, as well as straight supporters of LGBT rights, proved to be a catalyst for bringing together in 1994 a group of people who formed the first movement for change, working for the full acceptance of LGBT people in Romania. Meeting in the home of a British diplomat they chose the ‘working title’ of the ‘Bucharest Acceptance Group’ to begin their work. David St Vincent was a part of these first meetings which included British, Dutch, and Japanese allies as well as a small number of Romanians. Supported by foreign embassies (UK, Netherlands, & Norway) a meeting was planned to demonstrate international support for the work of this new group. The venue for this first formal meeting had to be changed because of the fear of violent protest, and was eventually held in a hotel in Sinaia. Following this meeting, a number of overseas organisations committed to working with this group to bring about a significant change to Romania’s attitudes to homosexuality.

The UN declared 1995 to be the Year of Tolerance, sponsored by UNESCO. As part of this year, the group organised a Symposium entitled “Homosexuality – A Human Right” which was hosted in UNESCO’s headquarters in the Creţulescu Palace in Bucharest. Chaired by The Revd Chris Newlands from the British Embassy (and the first Chairman of the Bucharest Acceptance Group), this symposium brought together representatives of the Romanian Ministry of the Interior and the Romanian Orthodox Church in the first encounter with advocates of LGBT rights, including Dutch representatives who were to assist with funding of the new group which was soon to change its name to ACCEPT. For the first time a young Romanian man was able to be open about his sexuality in a public space, and though the officials from State and Church reiterated their long-held views as if they thought that change would never come to Romania, this was to be a crucial moment in the work for change in Romania’s public and private attitudes to homosexuality.

It was soon possible to work more openly for full acceptance of LGBT people, and it was soon time for Romanians themselves to take the lead which had been begun by foreign nationals, and the truly Romanian organisation of ACCEPT began to be a reality, which was confirmed in October 1996 when it was officially registered as a Human Rights Non-Governmental Organisation. This organisation fought successfully for the repeal of Article 200 of the Constitution which criminalised homosexuality, and won the prestigious EGALITE prize for its campaigning work for Romania’s LGBT community, as well as a nomination for the achieved European Parliament’s Sakharov Prize. Their goal was finally achieved in January 2002 when the infamous law was repealed.

Credit is due to the many Romanians whose courage and gifts led the campaign for this significant achievement in Romania’s journey to EU membership and becoming a more ACCEPTing society, though much work remains to be done in changing public attitudes in the face of an extremely conservative national church, the Romanian Orthodox Church which maintains an uncompromising homophobic position in the light of the changes in the law. However, the contribution of David St Vincent and other foreign activists who took some of the first steps alongside their Romanian friends and allies in the fight for equality should not be forgotten, as they resolutely refused to settle for mere “toleration” but insisted on demanding ACCEPTance and equality for Romania’s LGBT community, and those LGBT travellers who found friendship and love in their collaboration with their Romanian partners in the founding of ACCEPT – an organisation which still does exceptional work in continuing to campaign for equal rights in Romania.

 Article by Reverend Chris Newlands.

comunicare

Schimb de tineri în Olanda

Asociatia ACCEPT selecteaza 4 participanti pentru schimbul de tineri Active Rainbow ce va avea loc in Ommen, Olanda.
Acest schimb de tineri are ca scop crearea unui spatiu sigur pentru participanti in descoperirea de sine dar si a unor tactici si unelte necesare pentru a produce schimbare la nivel social pentru comunitatea LGBTQI la nivel local. Dupa schimbul de tineri, participantii impreuna cu Asociatia ACCEPT vor organiza activitati pentru a transmite mai departe informatiile dobandite catre comunitatea locala.
 • Data desfasurarii: 14-25 Februarie 2016 (incluzand datele de sosire si plecare)
 • Locatia desfasurarii: Ommen, Olanda
 • Numar de participanti: 4 tineri cu varstele cuprinse intre 18 si 25 de ani
 • Termen limita inscrieri: 15 ianuarie, ora 12:00
 • Tari paricipante: Romania, Grecia, Italia, Lituania, Spania, Letonia, Macedonia.

Cerinte:

 • Abilitatea de a comunica in engleza
 • Cunostinte cu privire la comunitatea LGBTQI din Romania
 • Atitudine nediscriminatorie si incluziva fata de drepturile omului in general
 • Motivatie de participare pe tot parcursul schimbului de tineri
 • Capacitate de implicare dupa schimbul de tineri in realizarea de activitati pentru comunitatea LGBTQI

Costuri:

 • Este necesar sa va puteti plati transportul dus-intors in avans, urmand ca acesta sa fie rambursat in limita a 170 euro la sosirea in Ommen.
 • Pe langa aceasta, Fundatia Olde Vechte, coordonatoarea trainingului, mai solicita 50 euro taxa de participare fiecarei persoane care participa (nu se pot face exceptii).
 • Cazarea si masa sunt integral acoperite pe toata durata intalnirii.

Pentru mai multe detalii, va invitam sa cititi Infopack-ul schimbului de tineri (in limba engleza).

Pentru a va inscrie va rugam sa trimiteti documentul la daniela@acceptromania.ro pana la data de 15 ianuarie, ora 12:00) impreuna cu o confirmare ca puteti indeplini cerintele solicitate in anunt atat cu privire la costuri, cat si cu privire la motivatia si capacitatea de a implementa activitati dupa schimbul de tineri.

Participantii selectati vor fi anuntati in data de 17 ianuarie.

o-GAY-CATHOLIC-SCHOOL-FIRED-facebook

Formare pentru profesori de liceu: E timpul pentru combaterea discriminării LGBT în liceele din România!

Asociația ACCEPT vă invită să faceți parte din Rețeaua de Profesori pentru diversitate, în cadrul proiectului ”E timpul pentru combaterea discriminării LGBT în liceele din România!”

Dorim să identificăm 20  profesori de liceu din București și județele limitrofe dedicați combaterii disciminării în mediul liceal și educației pentru drepturile omului. Cele 20 de persoane selectate vor participa la un training de 1 zi desfășurat în București pe data de 24 octombrie, unde vor fi formați de experții educaționali din proiect pentru a lucra cu subiecte ce țin de norme, discriminare și identități LGBT la clasă.

Obiectivele training-ului sunt:

 • Familiarizarea cu identitățile și problemele elevilor LGBT din mediul educațional românesc
 • Familiarizarea cu metode de abordare a tematicii LGBT la clasă
 • Consolidarea unei comunități de specialiști educaționali în promovarea egalității și incluziunii LGBT la școală

După participarea la training profesorii selectați vor:

 • Participa la prima cercetarea națională privind gradul de înțelegere a problematicii LGBT, derulată împreună cu profesori, psihologi, lucrători de tineret și liceeni
 • Pilota o curricula educațională adresată unei mai bune înțelegeri de către liceeni a realităților și drepturilor persoanelor LGBT la clasele unde predau ca opțional/ în ora de dirigenție;
 • Încheia un parteneriat între instituția de învățământ și ACCEPT
 • Susține cel puțin o inițiativă locală ”Tineri contra discriminării”, ca parte a evenimentelor derulate în cadrul Luna Istoriei LGBT în februarie 2016;

Participarea în acest proiect vă dă posibilitatea să:

 • Faceți parte dintr-un proiect unic, ce își dorește să inoveze domeniul educațional
 • Faceți parte din Rețeaua de Profesori pentru diversitate, alături de oameni care au valori și viziuni similare pentru schimbarea sistemului educațional, precum și la oportunitățile viitoare derulate de către/pentru Rețea: cursuri, mobilități europene, cercetări, etc.
 • Accesați gratuit Centrul de Informare și Documentare ACCEPT, al cărei fond bibliografic urmează să fie extins și va conține multiple titluri din domeniul drepturilor omului, educație, diversitate etc.

Training-ul este gratuit pentru cele 20 persoane selectate pe baza informaţiilor furnizate de candidaţi în formularul de înscriere (criterii: motivaţia prezentată, posibilitatea de a aplica la clasa curicula, distribuţie geografică). ACCEPT acoperă cheltuielile de instruire, cazare şi masă, seminarul fiind organizat în cadrul proiectului ”E timpul pentru combaterea discriminării LGBT în liceele din România!”, finanțat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România.

Seminarul va avea loc la sediul ACCEPT din Str. Lirei nr. 10. Transportul participanților din localitatea de reședință până în București este decontat. Pe parcursul trainingului, ACCEPT asigură prânzul și două pauze de cafea.

Din pacate, exista un buget extrem de limitat alocat acoperirii costurilor de transport. Prin urmare, in cazul in care alegeti sa calatoriti cu autoturismul, va incurajam sa calatoriti impreuna cu alti colegi din localitate (dacă este cazul) si sa impartiti cu aceştia costurile de transport care vor fi decontate.

În caz contrar, există riscul să putem acoperi aceste costuri în funcție de ordinea înscrierii, doar pentru un număr limitat de participanți care vor folosi mijloace de transport în comun.

 

Program de lucru: Sâmbătă, 24 octombrie, 10:00 – 16:00.

Proiectul ”E timpul pentru combaterea discriminării LGBT în liceele din România!” vine în întâmpinarea unei creșteri a fenomenului homofobiei în rândul elevilor de liceu: în 2014, 60% dintre tinerii Români nu și-ar dori să aibă ca vecin o persoană LGBT, cu 15% mai mult decât în 2012, conform Barometrului de Opinie Publică pentru Tineret, 2012 și 2014 – pe segmentul de vârstă 14-35 de ani. Pentru orice întrebări privind proiectul ”E timpul pentru combaterea discriminării LGBT în liceele din România!” sau procesul de înscriere la Rețeaua de Profesori ACCEPT vă rugăm contactaţi Asociația ACCEPT, la adresa mihnea@acceptromania.ro.

Proiectul „E timpul pentru combaterea discriminarii LGBT in liceele din Romania!” este finanțat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România, www.fondong.fdsc.ro. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a granturilor SEE 2009-2014.  Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesați www.eeagrants.org.

 În vederea înscrierii la Rețeaua de Profesori pentru diversitate, sunteți rugați să completați formularul de înscriere până cel târziu la data de 14.10.2015.