CHOICE – Raport national

Tinerii LGBT din România se confruntă cu prejudecăți și stigmatizare atât în mediul familial cât și la școală. Opiniile și experiențele tinerilor LGBT sunt de cele mai multe ori invizibile în societate, iar publicațiile și studiile evită de obicei subiectele pe această temă, cu excepția unor apariții episodice în presă.

De cele mai multe ori, profesorii și alți profesioniști din domeniul educației preiau reacțiile homofobe prezente la nivelul întregii societăți și reproduc opiniile și comportamentele homofobe, inclusiv în mediul școlar. Mai mult, în octombrie 2018, când guvernul României a organizat un referendum privind interzicerea prin Constituție a căsătoriilor între persoanele de același sex, profesorii, în special profesorii de religie, și asociațiile de părinți au susținut această inițiativă. În mai multe comunități, profesorii s-au implicat activ în mobilizarea votanților care să participe la scrutin și să susțină măsura promovată de guvern. Din fericire, referendumul nu a avut succes, deși statul român continuă să nu recunoască familiile formate din persoane de același sex. Din păcate, implicarea profesorilor în acest referendum și-a lăsat amprenta în mod negativ asupra tinerilor LGBT din școli.

În anul 2016, Asociația ACCEPT a realizat un studiu la nivel național intitulat „Un liceu sigur pentru toți: Percepții și atitudini față de persoanele LGBT în mediul educațional românesc”[1]. Rezultatele studiului au arătat că liceele din România nu reprezintă sub nicio formă un spațiu sigur pentru elevii LGBT. 8% dintre respondenți, elevi LGBT, au declarat că au fost victimele agresiunilor verbale sau actelor de violență (inclusiv bullying), iar 64% din elevii LGBT au auzit remarci homofobe în școli, termeni precum LGBT, gay, homosexual sau lesbiană fiind folosiți cu conotație negativă atât de adulți cât și de copii în liceele din România. Studiul a mai relevat și faptul că tinerii români își ascund orientarea sexuală sau identitatea de gen până la terminarea liceului, din teama de a nu fi hărțuiți sau batjocoriți.

Având în vedere circumstanțele actuale, proiectul are ca scop abordarea într-un mod mai complex a aspectelor ce țin de instruirea comunităților din mediul școlar într-un număr de 4 țări, pentru conștientizarea existenței bullying-ului motivat orientare sexuală și identitate de gen în școli. Rezultatul urmărit este un mediu educațional cu mai puțină agresiune verbală și violență fizică împotriva elevilor LGBT, dar și îmbunătățirea rezultatelor școlare ale elevilor LGBT și a sentimentului de apartenență la comunitatea școlară.

Proiectul CHOICE intitulat „Promovarea unui mediu școlar incluziv și a diversității din punct de vedere al orientării sexuale și identității de gen”, implementat cu sprijin financiar din partea Programului „Drepturi, egalitate și cetățenie” al Uniunii Europene, a apărut ca urmare a dorinței partenerilor implicați în proiect de a aborda problema bullying-ului cauzat de homofobie, bifobie și transfobie. Proiectul urmărește să contribuie la promovarea unui mediu educațional incluziv, prin prevenirea & combaterea intoleranței pe criterii de identitate de gen, expresie de gen, orientare sexuală și/sau caracteristici sexuale, în Bulgaria, Grecia, Lituania și România.

Activitățile din proiect vor contribui la îmbunătățirea capacității profesioniștilor care activează în învățământul gimnazial și liceal de a susține diversitatea și de a crea medii școlare incluzive; facilitarea raportării actelor de violență & intoleranță pe criterii de orientare sexuală și identitate de gen și accesării serviciilor de suport de către victime și martori (și chiar agresori); precum și la conștientizarea în rândul comunităților școlare și a publicului în general, a discriminării/bullying-ului/violenței motivate de orientare sexuală și identitate de gen din mediul școlar.

[1] („Un-Liceu-Sigur-Pentru-Toți-Rezultate-Cantitative1.Pdf” n.d.)

 

Prezenta cercetare poate fi găsită și studiată aici: CHOICE_National Report_Romania EN and RO

thumbnail-01

Un liceu sigur pentru toți: percepții și atitudini față de persoane LGBT în mediu educațional

Asociaţia ACCEPT, în cadrul proiectului “E timpul pentru combaterea discriminării LGBT în liceele din România!”, îşi propune să identifice percepţiile şi atitudinile tinerilor din ciclul liceal faţă de persoanele LGBT( lesbiene, gay, bisexuale şi transgender). De asemenea, cercetarea îşi propune să descrie mediul şcolar din perspectiva siguranţei personale a elevilor LGBT în România. Chestionarul este aplicat în cadrul acestui demers de cercetare şi nu colectează informaţii cu character personal. Orice informaţii furnizate privind situaţii de discriminare sau violenţă sunt strict confidenţiale, anonime şi vor fi utilizate exclusiv pentru realizarea unei analize generale cu privire la percepţiile şi atitudinilecare există în mediul liceal faţă de persoane LGBT.

Completând acest chestionar ne poţi ajută să înţelegem cum gândesc tinerii de vârstă ta şi cum putem să dezvoltăm programe eficiente pentru a combate discriminarea în liceele din România. Pentru a obţine informaţii cât mai complete te rugăm să răspunzi la toate întrebările noastre. Începând cu pagină 2 a chestionarului vei întâlni o serie de afirmaţii referitoare la persoane LGBT. Te rugăm să selectezi în ce măsură eşti de acord cu afirmaţiile prezentate de noi bifand căsuţa care se apropie cel mai mult de opinia ta din scala aflată sub fiecare afirmaţie.

Atenţie! Aceste afirmaţii nu fac parte dintr-un test iar răspunsurile sunt anonime. Te rugăm deci să răspunzi cât mai sincer.
Paginile 6 -7 din chestionar conţin o serie de întrebări deschise la care te rugăm să ne răspunzi în câteva propoziţii. Răspunsurile tale ne vor ajută să înţelegem mai bine punctultău de vedere şi realitatea din liceele din România.

Îţi mulţumim pentru ajutor!

Accesează chestionarul aici.

checklist31-1024x768

Ghid de bune practici pentru asistenți sociali

Asociația ACCEPT dorește să realizeze un Ghid de bune practici pentru asistenții/ lucrătorii sociali din România care lucrează cu persoane LGBT+ (lesbiene, gay, bisexuali, transgender).

Am creat acest chestionar pentru a afla care sunt nevoile actualilor practicieni din sistemul de asistență socială în contextul interacțiunii cu beneficiari LGBT+.

Vă invităm să participați pentru a ne ajuta să obținem o imagine cât mai apropiată de realitate și pentru ca noi să putem crea resurse adecvate care să vină în întâmpinarea nevoilor voastre în acest domeniu.

Vă asigurăm că informațiile furnizate vor fi folosite în scop statistic și vor respecta principiul confidențialității.