eu flag_yellow_low

Persoanele LGBTI primesc protecție suplimentară ca solicitanți de azil în România

Pe 21 decembrie 2015, Legea 331/2015 care modifică câteva acte ce privesc regimul străinilor în România a fost publicată în Monitorul Oficial. LEgea modifică substanțial prevederile legii nr. 122.2006 privind azilul, cu modificările și completările ulterioare, pentru a asigura transpunerea modificărilor apărute în legislația europeană.

Actul amendat definește solicitanții de azil care au nevoie de garanții procedurale suplimentare ca „persoane a căror posibilitate de a beneficia de drepturile și de a respecta obligațiile prevăzute de lege ca fiind limitate din cauza circumstanțelor individuale care pot rezulta, inter alia, din vârstă, gen, orientare sexuală, identitate de gen, dizabilitate, o boală serioasă, boli mintale sau ca o consecință a torturii, violului sau a unei alte forme grave de violență fizică, psihologică sau sexuală.” Această prevedere nou introdusă, care respectă textul Directivei 2013/32 a Parlamentului și Consiliului European din 26 iunie 2013 privind proceduri comune pentru oferirea și retragerea protecției internaționale (recast), reprezintă o recunoaștere clară a nevoilor procedurale specifice pe care solicitanți LGBTI le au pe parcursul procedurii de azil.

 

________

On 21 December 2015, Law 331/2015 modifying several acts regarding the regime of aliens in Romania was published in the Official Gazette.

The Law brings considerable modifications to Law no. 122/2006 on asylum, as subsequently amended and supplemented, with a purpose to ensure transposition of the recast EU asylum acquis.

The amended act defines asylum applicants “in need of special procedural guarantees” as “an applicant whose ability to benefit from the rights and comply with the obligations provided for in this Law is limited due to individual circumstances which may result, inter alia, from age, gender, sexual orientation, gender identity, a disability, a serious illness, mental disorders or as a consequence of torture, rape or other serious forms of psychological, physical or sexual violence, etc.”. This newly introduced provision, which is in line with the text of Directive 2013/32 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on common procedures for granting and withdrawing international protection (recast), is a clear acknowledgement of the specific procedural needs that LGBTI applicants may have during the asylum process.

UN

Stoparea violenței și discriminării împotriva persoanelor LGBTI

Astăzi 12 agenții ale Organizației Națiunilor Unite au solicitat statelor member, inclusiv României, să ia măsuri pentru a stopa violența și discriminarea împotriva persoanelor LGBTI.

„Entități ale Organizației Națiunilor Unite solicită statelor să acționeze urgent pentru a pune capăt violenței și discriminării împotriva persoanelor lesbiene, gay, bisexuale, transgender și intersex (LGBTI) – adulți, adolescenți și copii.

Toate persoanele au dreptul egal de a trăi fără violență, persecuții, discriminare și stigmatizare. Dreptul internațional în privința drepturilor omului stabilește obligații legale pentru state, care trebuie să se asigure că fiecare persoană, fără deosebire, se pote bucura de aceste drepturi. Deși salutăm eforturile în creștere în numeroase țări pentru a proteja drepturile persoanelor LGBTI, ramanem serios îngrijorați de faptul că în întreaga lume milioane de persoane LGBTI, cele percepute ca LGBTI și familiile lor se confruntă cu încălcări ale drepturilor omului larg răspândite. Acest lucru este un motiv de alarmă și acțiune.

Inabilitatea statelor de a susține drepturile persoanelor LGBTI ca drepturi ale omului si a le proteja pe acestea împotriva abuzurilor, cum ar fi violența, legile și practicile discriminatorii, constituie încălcări grave ale legislației internaționale privind drepturile omului și au un impact amplu asupra societății – contribuind la o vulnerabilitate crescută la înrăutățirea stării de sănătate (inclusiv infectarea cu HIV) excluziunea socială și economică, punând presiune pe familiile și comunități, și creând un impact negativ asupra creșterii economice, condițiilor de muncă decente și progresului către realizarea viitoarelor Obiective de Dezvoltare Surabilă. Statele poartă obligația principală în conformitate cu dreptul internațional pentru a proteja toată lumea de la discriminare și violență. Prin urmare, aceste încălcări necesită un răspuns urgent de partea guvernelor, parlamentelor, justiției și instituțiilor naționale de drepturile omului. Comunități, lideri religioși și politici, sindicatele, sectorul privat, furnizorii de servicii de sănătate, organizațiile societății civile și mass-media au, de asemenea, un rol important. Drepturile omului sunt universale – practicile și credințele culturale, religioase și morale și atitudini sociale nu pot fi invocat pentru a justifica încălcările drepturilor omului împotriva oricărui grup, inclusiv persoanele LGBT.

Protejarea persoanelor de violență

Statele ar trebui să protejeze persoanele LGBT de violență, tortură și rele tratamente, inclusiv prin:

 • Cercetarea, urmărirea penală și furnizarea de remediu juridic pentru acte de violență, tortură și rele tratamente împotriva adulților LGBT, adolescenților și copiilor, dar și împotriva celor care apara drepturile persoanelor LGBT;
 • Consolidarea eforturilor de prevenire, monitorizare și raportare a acestui tip de violență;
 • Integrarea homofobiei și transfobiei ca factori agravanți în legi împotriva infracțiunilor motivate de ură și discursui care intigă la ură;
 • Recunoașterea faptului că persecuția persoanelor pentru că sunt (sau sunt percepute ca fiind) LGBTI poate constitui un motiv valabil pentru azil, și prin a nu returna astfel refugiați într-un loc în care viața sau libertatea lor ar putea fi amenințată.

Organizația Națiunilor Unite et alt. au documentat violență fizică și psihică pe scară largă  împotriva persoanelor LGBT în față toate regiunile – inclusiv crime, atacuri, răpiri, violuri, violență sexuală, precum și tortură și relel tratamente în cadru instituțional și alte medii. Tineret LGBTI și femeile lesbiene, bisexuale și transgender au un risc deosebit de a se confrunta cu violență fizică, psihologică și sexuală în familie și comunitate. Persoanele LGBT se confruntă adesea cu violență și discriminare atunci când caută refugiu în fața persecuției și în situații de urgență umanitare. Ele pot confrunta, de asemenea, cu abuz in domeniul sănătății, inclusiv  în cadrul așa-numitelor “terapii” imorale și dăunătoare pentru a schimba orientarea sexuală, sterilizarea forțată sau constânsă de împrejurări, examinări genitale și anale forțate, și interventii chirurgicale inutile si tratamente asupra copiilor intersex fără consimțământul lor. În multe țări, răspunsul la aceste încălcări este inadecvat, ele sunt slab raportate și , deseori,  nu sunt investigate și cercetate în mod corespunzător, ceea ce duce la impunitate pe scară largă și absența justiție, remediilor si suportului pentru victime. Apărătorii drepturilor omului care combat aceste încălcări sunt în mod frecvent persecutați și se confruntă cu restricții discriminatorii cu privire la activitățile lor.

Abrogarea legilor discriminatorii

Statele ar trebui să respecte standardele internaționale privind drepturile omului, inclusiv prin revizuirea, abrogare și instituirea unui moratoriu privind aplicarea:

 • Legilor care incriminează relațiile consensuale între adulți de același sex;
 • Legile care incriminează persoanelor transgender pe baza expresiei lor de gen;
 • Alte legi folosit pentru a aresta, pedepsi sau discriminea persoanele pe motive de orientare sexuală, identitatea de gen sau expresie de gen.

În 76 de țări există legi care încă incrimineze relațiile consensuale între adulți de același sex, expunând persoanele LGB la riscul de arestare arbitrară, de urmărire penală, închisoarea – chiar pedeapsa cu moartea, în cel puțin cinci țări. Legile care incriminează travestiul sunt utilizate pentru a aresta și a pedepsi persoanele transgender. Alte legi sunt utilizate pentru a hărțui, reține, discriminar sau restricționa libertatea de exprimare, de asociere și de întrunire pașnică a persoanelor LGBT.  Aceste legi discriminatorii contribuie la perpetuarea stigmatizării și discriminării, precum și infracțiunilor motivate de ură, abuzurile poliției, torturii și relelor tratamente, violentei în familie si comunitate, și afectează negativ sănătatea publică prin împiedicarea accesului la serviciile de sănătate și prevenire HIV.

Protejarea persoanelor împotriva discriminării

Statele ar trebui să respecte standardele internaționale ale drepturilor omului privind nediscriminarea, inclusiv prin:

 • Interzicerea discriminării împotriva adulților LGBT, adolescenților și copiilor în toate contextele – inclusiv în domeniul educației, ocupării forței de muncă, asistenței medicale, locuirii, protecției sociale, justiției penale și în cazuri de azil și de detenție;
 • Asigurarea recunoașterea legală a identității de gen a persoanelor transgender, fără cerințe abuzive;
 • Combaterea prejudecăților societății împotriva persoanelor LGBTI prin dialog, educație publică și formare profesională;
 • Asigurarea că persoanele LGBTI sunt consultate și participă la inițierea, implementarea și monitorizarea legilor, politicilor și programelor care îi afectează, inclusiv Dezvoltare și Inițiative umanitare.

Persoanele LGBTI se confruntă cu discriminare larg răspândită și excludere în toate contextele – inclusiv mai multe forme de discriminare bazate pe alți factori, cum ar fi sex, rasă, etnie, vârstă, religie, sărăcie, migrație, dizabilitate și stare de sănătate. Copiii se confruntă cu hărțuirea, discriminarea sau expulzarea din școli pe baza orientării lor sexuale și identiății lor de gen reale sau percepute sau, sau ale părinților lor. În rândul tinerilor LGBTI respinși de familiile se observă niveluri disproporționate de sinucidere, un număr mare de persoane fără adăpost și insecurității alimentare. Deși discriminarea și violența contribuie la marginalizarea persoanelor LGBTI și crește vulnerabilitatea lor la o înrăutățire a stării de sănătate, inclusiv infectarea cu HIV, acestea se confruntă refuzul în accesul la servicii de sănătate, atitudini discriminatorii și patologizarea identiții lor în sistemul medical si nu numai.  Persoanelor transgender le este refuzată frecvent recunoașterea legală a genului sau se confruntă cu cerințe abusive pentru a o obține, cum ar fi sterilizarea forțată, tratament medical sau divorț. Excluderea persoanelor LGBTI din inițierea, implementarea și monitorizarea legilor și politicilor care îi afectează perpetuează marginalizarea lor socială și economică.

Sportul Națiunilor Unite
Organizațiile noastre sunt gata să sprijine și să asiste statele membre și alte părți interesate în timp ce lucrează pentru a aborda provocările evidențiate în această declarație – inclusiv prin modificări constituționale, legislative și politice, consolidarea instituțiilor naționale, și de educație, formare și alte inițiative de a respecta, proteja , de a promova și de a îndeplini drepturile omului ale tuturor persoanelor LGBTI.”

Sursa: http://unhcr.org/56092fcc6.html

cover noichl

Parlamentul European a aprobat raportul Noichl

Pe 9 iunie eurodeputații au votat în favoarea raportul privind Strategia Uniunii Europene pentru egalitate între femei și bărbați post 2015, redactat de Maria Noichl, reprezentantă a social democraților. Parlamentul European dă astfel un semnal clar și puternic Comisiei Europene, care îi va permite acesteia să propună o strategie ambițioasă în materie de egalitate de gen pentru perioada 2016-2020.

Raportul Noichl identifică aspecte care sunt vitale în promovarea egalității de gen, toate în cadrul domeniilor de competență ale Uniunii Europene: combaterea stereotipurilor de gen în domeniul muncii, creșterea gradului de conștientizare în domeniul violenței împotriva femeilor, reducerea inegalităților salariale între femei și bărbați, adoptarea flexibilității în efectuarea orelor de muncă pentru a permite femeilor și bărbaților să reconcilieze viața lor profesională cu cea de familie. Raportul Noichl se concentrează pe egalitate de gen și drepturile femeilor, și accentuează nevoia ca femeile să dețină un control deplin asupra sănătății și drepturilor lor sexuale și reproductive, în limita competențelor Comisiei și în acord cu alte poziții adoptate în trecut de Parlamentul European.

Mai mult, raportul reiterează un semnal dat de Parlamentul European și în trecut Comisiei: în UE, avem nevoie de o strategie privind respectul față de drepturile persoanelor LGBT ca drepturi ale omului. Comisia Europeană ezită să propună o strategie privind egalitatea și nediscriminarea persoanelor LGBT, deși Parlamentul European a avut pe parcursul ultimilor ani o poziție clară în favoarea acestui demers.

În plen, raportul a primit 341 de voturi pentru, 281 împotrivă și 81 de abțineri. Asociația ACCEPT, alături de alte organizații ale societății civile, au contactat toți europarlamentarii români, solicitându-le susținerea egalității de gen, a drepturilor sexuale și reproductive și a respectului față de drepturile persoanelor LGBT în întreaga Uniune Europeană. Acest demers de advocacy a coalizat numeroase organizații de drepturile omului din toate statele membre, contribuind astfel la adoptarea Raportului Noichl. Toți social democrații români care au susținut acest demers politic, alături de cele două reprezentante ale României în Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE), Renate Weber și Norica Nicolai (PNL). Reprezentanții României în Partidul Popularilor Europeni (EPP) au votat, în general, contra raportului. Cu toate acestea, o parte dintre politicieni români parte a PPE au decis să susțină egalitatea în Europa, fie printr-un vot pozitiv (Iuliu Winkler de la UDMR) fie prin abținere care nu împiedică adoptarea rezoluției (Monica Macovei și Cristian Preda ca independenți afiliați popularilor, dar și Marian Jean Marinescu de la PNL și Siegfrid Mureșan – PMP) sau non-vot (Daciana Sârbu pentru PSD și Mircea Diaconu independent afiliat la ALDE).

Puteți urmări dezbaterea din cadrul Parlamentului European aici:

Societatea civilă propune patru candidaturi pentru Colegiul Director Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării și solicită Parlamentului o procedură transparentă

Coaliția anti-discriminare, formată din nouă organizații non-guvernamentale care apară și promovează drepturile omului, susține candidaturile a patru reprezentanți ai societății civile pentru Colegiul Director al Colegiul Director al Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD), depuse azi, 6 martie 2015, la Parlament.

Cei patru candidați sprijiniți de societatea civilă sunt:

Oana Băluţă, conferenţiar universitar la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, Universitatea Bucureşti, expertă în egalitate de gen;
Cerasela Bănică, expertă în domeniul combaterii discriminării romilor;
Cristinel Buzatu, expert jurist, colaborator al Agenţiei pentru Drepturile Omului a Uniunii Europene;
Crina Morteanu, expertă în egalitate de gen şi promovarea drepturilor minorităţilor.

La 12 ani după înființarea CNCD, partidele politice parlamentare trebuie să propună și să numească șase noi membri ai Colegiului Director dintr-un total de nouă. Politizarea excesivă a acestui proces reprezintă un risc real pentru continuitatea și consolidarea instituțională a CNCD. Viitorul Colegiu Director, în măsura în care își tratează mandatul cu responsabilitate, are datoria de a spori capacitatea instituțională și profesională a CNCD. În consecință, este necesar ca partidele politice să propună persoane competente și cu un interes dovedit în domeniul combaterii discriminării pentru mandatele de membru al Colegiul Director al CNCD. Credibilitatea unui organism specializat în combaterea discriminării, din perspectiva legislației europene, este asociată direct nu doar cu independența de care trebuie să se bucure acesta, ci și cu calitatea activității și profesionalismul membrilor săi.

Odată cu cele patru candidaturi depuse azi, organizațiile semnatare solicită Parlamentului respectarea principiilor transparenței, reprezentativității, independenței și profesionalismului în cadrul procesului de propunere și nominalizare a membrilor Colegiului Director al CNCD. Un proces transparent de desemnare, cu respectarea procedurilor de nominalizare stabilite prin lege, publicarea oficială în timp util a propunerilor și a documentelor privind candidații care să facă dovada pregătirii și experienței lor profesionale (curriculum vitae, cazier judiciar, declarații pe proprie răspundere), precum și asigurarea publicității audierilor candidaților.

Coaliția anti-discriminare, alături de alte 17 organizații, își exprimă disponibilitatea de cooperare cu membrii Parlamentului în cursul procesului de nominalizare (ce se va încheia la data de 22 aprilie) în scopul garantării eficienței instituționale a Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării.

Persoane de contact:
Florin Buhuceanu, Director al Asociației ACCEPT, 0728530729, florin@acceptromania.ro
Maria Nicoleta Andreescu, Director executiv al Asociației pentru Apărarea Drepturilor Omului – Comitetul Helsinki, 0733078721, nandreescu@apador.org
• Organizațiile care sprijină cele patru candidaturi la Colegiul Director al CNCD:
Agenția de Dezvoltare Comunitară Împreună
Asociația ACCEPT
Asociația ActiveWatch
Asociația pentru Apărarea Drepturilor Omului din România – Comitetul Helsinki – APADOR-CH
Asociația ANAIS
Asociația Funky Citizens
Asociația Grupul Român pentru Apărarea Drepturilor Omului – GRADO
Asociația Română Anti-SIDA – ARAS
Asociația Transcena
Asociația Mediawise Society
Centrul European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilități – CEDCD
Centrul Parteneriat pentru Egalitate – CPE
Centrul pentru Jurnalism Independent – CJI
Centrul de Dezvoltare Curriculară și Studii de Gen: FILIA
Centrul Român pentru Jurnalism de Investigații – CRJI
Centrul de Mediere și Securitate Comunitară
Centrul de Resurse pentru Participare Publică – CeRe
Centrul Euroregional pentru Inițiative Publice – ECPI
Centrul Romilor pentru Intervenție Socială și Studii – Romani CRISS
Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile – FDSC
Fundația Șanse egale pentru femei – ȘEF
Institutul pentru Politici Publice – IPP
Liga Pro Europa
Societatea de Educație Contraceptivă și Sexuală – SECS
Asociația Pas Alternativ
Asociația de planificare familială din România – APFR

channel 4

Scrisoare deschisă doamnei Katie Buchanan, producătoarea reportajului “The Romanians are coming”

SCRISOARE DESCHISĂ: Channel 4 – “The Romanians are Coming”
ActiveWatch și Romano Butiq, alături de APADOR CH, ACCEPT, CPE, FILIA și ECPI, au transmis o scrisoare de felicitări în atenția redacției Channel 4 cu privire la seria de reportaje “The Romanians are Coming”.

Stimată doamnă Katie Buchanan,
Organizațiile semnatare ale acestui mesaj țin să vă adreseze felicitări pentru primele două episoade din reportajul “The Romanians are coming” difuzat pe Channel 4.
Am decis să facem public acest demers al nostru pentru a contrabalansa numeroasele mesaje critice la adresa aceluiași program, mesaje care au fost lansate atât de membri ai comunității române din Marea Britanie, cât și de oficialități ale statului Român – ambasadorul României la Londra, Ministrul Afacerilor Externe, parlamentari – susținuți în demersul lor de premierul României, domnul Victor Ponta.
Noi am înțeles mesajul reportajului realizat de echipa dumneavoastră ca fiind adresat în primul rând acelor voci din Marea Britanie care stigmatizează românii imigranți din țara dumneavoastră ca fiind “hoți”, “cerșetori”, “profitori de asistență socială” etc. Sunt citați în reportaj, de altfel, atât cetățeni britanici cât și politicieni care vorbesc despre “necesitatea opririi accesului bandelor criminale românești” (“Romanian criminal gangs”). Reportajul vostru aduce în atenția publicului destinele câtorva imigranți români care contrazic dureros percepțiile stigmatizante.
Am apreciat, în perfectă disonanță cu criticii reportajului, atenția pe care realizatorii au acordat-o principalei cauze a emigrației românilor: sărăcia extremă. Conform Eurostat, România este pe locul al doilea în topul sărăciei din țările membre EU, devansată doar de Bulgaria. Când 41,7% din populația unei țări (aproximativ 8 milioane de persoane) este expusă supusă riscului de sărăcie și excluziune socială nu se mai poate vorbi despre “clișee incorecte” ori despre un mod “distorsionat și părtinitor” așa cum îi scrie, supărat, domnul Bogdan Aurescu – ministrul de externe al României – omologului său britanic, Philip Hammond. Dimpotrivă, jurnaliștii voștri ar putea fi acuzați cel mult de un exces de empatie față de eroii reportajului, victime ale unor guvernări (românești) catastrofale. Ei nu stigmatizează românii ca hoți, cerșetori etc. ci îi prezintă ca oameni extrem de amărâți în căutarea disperată a unei soluții de supraviețuire pentru ei și familiile lor.
Din acest motiv considerăm protestele oficialilor români ca fiind generate fie de ignorarea conținutului real al reportajului, fie de o teribilă ipocrizie care îi face să vă acuze că ați expus sărăcia românilor, sărăcie pe care ei – reprezentanți ai celor care au generat această uriașă problemă – se străduiesc să o ignore și să o ascundă.
Cât despre protestele reprezentanților comunității românilor de succes din Marea Britanie – o minoritate care, este adevărat, că nu se regăsește în tipologia eroilor reportajului – acestea considerăm că ar fi trebuit să fie adresate exclusiv autorităților din România, autoare ale dezastrului social care generează, între altele, emigrația.
Mulțumim,
ActiveWatch
RomanoButiQ
APADOR CH – Asociația pentru Apărarea Drepturilor Omului în România – Comitetul Helsinki
ACCEPT
CPE – Centrul Parteneriat pentru Egalitate
FILIA – Centrul de dezvoltare curriculara si studii de gen
ECPI – Euroregional Center for Public Initiatives

casastud_toata

CSS București a anulat evenimentul „Tulburarea identității de gen și viitorul omenirii”

Asociația ACCEPT a solicitat informații Casei de Cultură a Studenților București (CSS București) cu privire la găzduirea conferinței „Tulburarea identității de gen și viitorul omenirii” în cadrul căreia are loc lansarea cărții lui Virgiliu Gheorghe – “Fața nevăzută a Homosexualității”. Evenimentul este organizat de Societatea Studenților Universității București în parteneriat cu Editura Christiana și a fost anunțat pentru miercuri, 18 februarie, de la ora 18.00, la Casa de Cultură a Studenților.

CSS București, prin intermediul directorului său Ștefan Mocioacă, ne-a informat asupra faptului că instituția a decis anularea  evenimentului.  CSS București își motivează decizia: organizatorii nu au anunțat instituția despre lansarea de carte din cadrul conferinței. Conform CSS București, volumul scris de Virgiliu Gheorghe exprimă în termeni duri și discriminatorii poziția față de homosexualitate.

„Cu toate că respectăm punctele de vedere ale oricărei persoane și încurajăm libertatea de exprimare sub orice forme, atâta vreme cât aceasta este în limitele legii, considerăm că lansarea acestei cărți și promovarea unor astfel de mesaje în cadrul Casei de Cultură a Studenților București contravin principiilor de funcționare ale instituției, activităților desfășurate și Regulamentului Cadru de Organizare și Funcționare al acesteia, precum și politicilor publice în domeniul tineretului adoptate de către Ministerul Tineretului și Sportului, entitate în subordinea căreia se află Casa de Cultură.”

Și Universitatea București s-a dezis categoric de organizatorii evenimentului. „Universitatea din București precizează că evenimentul Tulburarea identității de gen și viitorul omenirii […] nu este organizat în colaborare cu Universitatea din București și nu se desfășoară cu sprijinul sau sub egida Universității din București.

Universitatea din București își reafirmă angajamentul față de diversitatea culturală și de opinie și față de dreptul la liberă exprimare. Universitatea promovează un mediu academic în care drepturile și demnitatea umană ale studenților, ale cadrelor didactice și ale personalului administrativ sunt respectate. În același timp, Universitatea din București sprijină o cultură incluzivă, în care opiniile și drepturile tuturor grupurilor sunt reprezentate în mod echitabil.”

 

 

antidiscriminare.ro – Victimele discriminarii mai aprope de justitie

Coalitia anti-discriminare lanseaza noul website antidiscriminare.ro, prima platforma utilitara in domeniul anti-discriminarii si drepturilor omului din Romania, in cadrul conferintei ‘Acces la justitie pentru persoanele care sunt victime ale discriminarii.’

Victimele si martorii actelor de discriminare vor putea utiliza platforma online pentru a le raporta catre institutiile abilitate. Pana in aprilie 2016, 500 de utilizatori vor beneficia de asistenta juridica primara gratuita, oferita prin intermediul website-ului.

Platforma antidiscriminare.ro dispune de modulele interactive de creare a petitiilor pentru respectarea drepturilor omului si de consiliere juridica anti-discriminare. Acestea vor asigura victimelor discriminarii, sau persoanelor care vor sa le vina in ajutor, suportul necesar pentru raportarea situatiilor de discriminare cu care se confrunta.

In plus, website-ul antidiscriminare.ro a fost remodelat pentru a deveni o platforma utilitara in domeniul drepturilor omului. Acesta este compus din module informative cu privire la legislatia anti-discriminare din Romania, institutiile care implementeaza aceasta legislatie, stiri, evenimente si actiuni pentru respectarea drepturilor omului din Romania si din lume.
In cadrul proiectului ‘Acces la justitie si remedii adecvate pentru persoanele care sunt victime ale discriminarii’, Coalitia si-a planificat sa monitorizeze legislatia anti-discriminare din Romania si modul de aplicare a acesteia, sa isi stabileasca o strategie pentru urmatorii trei ani, sa creasca capacitatea organizationala a membrilor acesteia prin programe de training dedicate si sa se dezvolte prin atragerea de noi organizatii in cadrul Coalitiei anti-discriminare. In paralel, Coalitia depune eforturi pentru atragerea de noi finantari care sa permita constituirea serviciului de asistenta juridica gratuita online, in serviciu permanent.

La evenimentul de lansare a platformei antidiscriminare.ro au participat Csaba Ferenc Asztalos, presedintele Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii, Mircea Toma, presedintele ActiveWatch, Iustina Ionescu, avocata, Carolina Marin, managerul proiectului, reprezentanti ai societatii civile si ai mass media, persoane afectate de discriminare in Romania.

Csaba Ferenc Asztalos, presedintele Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii
„Este necesara elaborarea unui cod al nediscriminarii in Romania, un cod care sa clarifice competentele fiecarei institutii abilitate in domeniul combaterii discriminarii, un cod cu care sa opereze toate institutiile statului.”

Mircea Toma, presedintele ActiveWatch
„Discriminarea este permanent prezenta in spatiul public romanesc. Mai mult, cercetarile arata ca societatea romaneasca se plaseaza pe ultimul loc in clasamentul discriminarii in spatiul Uniunii Europene. In particular fenomenul discriminarii fata de persoanele cu orientare sexuala diferita de cea heterosexuala se manifesta in Romania cu o intensitate de doua ori mai mare decat media europeana.”

Iustina Ionescu, avocata, program manager al Centrului Euroregional pentru Initiative Publice
„Experienta de peste 20 de ani a organizatiilor neguvernamentale vrem sa o punem in slujba cetatenilor. Toata aceasta experienta va fi sintetizata pe website-ul antidiscriminare.ro, de unde persoanele discriminate isi vor putea descarca modele de sesizari catre CNCD sau alte institutii abilitate.”

Matei Ghigiu, Organizatia Nationala a Persoanelor cu Handicap din Romania
„Suntem inainte de votare. Exista un spot la TV care ne invita pe cei care avem dizabilitati motorii sau mobilitate redusa, sa apelam la urna mobila. Eu insa vreau sa merg la vot in scaunul rulant. La sectia de votare, am de urcat patru trepte la intrare si inca sase pana in sala de vot. Cabina de vot, apoi este improprie pentru persoanele in scaun rulant. Asa ca voi fi nevoit intai sa apelez la forta fizica a prietenilor ca sa pot ajunge pana in sala de votare, iar mai apoi va trebui sa votez pe genunchi, pentru ca pupitrul este mult deasupra capului unei persoane asezate in scaun rulant.”

Cristian Irimescu, student la UMF „Carol Davila”, Bucuresti
„La liceu am intrat pe locurile alocate romilor. M-am gandit atunci ca daca exista locuri destinate romilor, eu trebuie sa candidez pe acele locuri ca sa nu ocup locul unui alt candidat, nerom. Am avut apoi uimirea sa descopar ca pe listele de admitere eram trecut ultimul pe lista, chiar daca media mea era mult peste media ultimului admis, iar in dreptul numelui meu aparea scris <rom>.”

Daniela Prisacariu, Asociatia Accept
„ Vreau sa fac un apel de solidarizare si implicare din partea oamenilor care cred ca violenta in orice forma a acesteia nu este de tolerat. A venit momentul sa trecem peste credinta ca doar violenta brutala cu sange si spitalizare este demna de a fi luata in considerare si pedepsita. Nici o persoana nu trebuie sa fie supusa violentei si dezumanizarii datorita identitatii sale. De la copii de etnie roma izolati in ultimele banci, la femeia fluierata si pipaita pe strada, la persoanele cu dizabilitati excluse din spatiul public, la persoanele transgender care sunt obligate sa isi ascunda identitatea la locul de munca si in familie, pana la boicotarea unui eveniment cultural si adresarea de injurii celor prezenti: toate acestea sunt forme de violenta! Violenta perpetuata zi de zi, pe care autoritatile nu o considera valida, si ai caror agresori si responsabili raman nepedepsiti.”

Carolina Marin, managerul proiectului Acces la justitie pentru persoanele care sunt victime ale discriminarii
„Proiectul Coalitiei anti-discriminare este important pentru ca raspunde la doua realitati extrem de importante: in primul rand, aceea a discriminarii – fenomen care exista si se manifesta puternic in societatea romanesca, afectand in special anumite grupuri de persoane, pe anumite criterii; in al doilea rand, aceea a nevoii de informare, de cunoastere, de sprijin a celor care sunt afectati de discriminare si care adesea nu isi cunosc drepturile, nu cunosc mecanismele de remediu, procedurile sau institutiile abilitate carora se pot adresa pentru a li se face dreptate. Din punct de vedere strategic, Coalitia anti-discriminare isi propune in urmatorii trei ani sa contribuie la imbunatatirea mecanismelor de sanctionare a discriminarii prin procese consultative la care va invita atat actori institutionali relevanti, cat si membri ai societatii civile. Mai mult, un obiectiv major al Coalitiei este incurajarea comportamentelor nediscriminatorii si de respingere a discriminarii, in speranta schimbarii atitudinilor sociale din Romania.”

‘Acces la justitie si remedii adecvate pentru persoanele care sunt victime ale discriminarii este un proiect implementat de Asociatia ACCEPT alaturi organizatiile partenere pentru consolidarea Coalitiei anti-discriminare. Coalitia este o structura nonguvernamentala informala de advocacy, formata din organizatii active in domeniul drepturilor omului in Romania. Proiectul este finantat prin granturile SEE 2009 – 2014, in cadrul Fondului ONG in Romania. Pentru informatii oficiale despre granturile SEE si norvegiene accesati www.eeagrants.org.’

 

Curtea de Apel Bucuresti confirma hotararea CNCD: panourile publicitare de la Cosbuc ale Pro-Vita si ale Aliantei Familiilor instiga la discriminare

Curtea de Apel Bucuresti mentine hotararea Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii prin care Pro-Vita pentru Nascuti si Nenascuti si Alianta Familiilor din Romania sunt sanctionate pentru discriminare pe criteriul orientarii sexuale.

In sedinta publica din 17 septembrie 2014, Curtea de Apel Bucuresti respinge actiunea Pro-Vita si Aliantei Familiilor impotriva hotararii CNCD, ca fiind nefondata.

cosbuc

Firul evenimentelor

februarie 2013 – Alianta Familiilor si Provita instaleaza doua panouri pe Calea Mosilor pe care introduc textul: “ti-ai vedea baietelul… HOMOSEXUAL? ti-ai inchipui fetita… LESBIANA? pe Olari, in capatul strazii, se fac niste chestii…”. Cele doua panouri apar in contextul „Lunii istoriei LGBT”, eveniment organizat anual in Romania de Asociatia ACCEPT, si fac referire in mod evident la Colegiul National Bilingv „George Cosbuc” pozitionat pe Strada Olari din Bucuresti. ActiveWatch sesizeaza CNCD cu privire la mesajul discriminariu promovat de cele doua panouri.

septembrie 2013 –  CNCD hotaraste costatarea faptei de discriminare, sanctionarea Pro-Vita si Aliantei Familiilor cu amenda contraventionala in cuantum de 1000 de lei pentru fiecare, in urma petitiei depuse de ActiveWatch.

decembrie 2013 – Pro-Vita si Alianta Familiilor cer anularea hotararii CNCD la Curtea de Apel Bucuresti, chemand in judecata CNCD si ActiveWatch, in calitate de parati.

aprilie 2014 – Are loc prima infatisare la Curtea de Apel Bucuresti. Asociatia ACCEPT solicita sa intervina in cadrul procesului, in sprijinul ActiveWatch, solicitare admisa de instanta.

10 septembrie 2014 – Pro Vita si Alianta Familiilor raspund interogatoriului depus de ActiveWatch si Asociatia ACCEPT recunoscand pentru prima data, in cadrul procesului, ca cele doua panouri fac referire directa la Colegiul National Bilingv “George Cosbuc”. De asemenea, ActiveWatch raspunde interogatoriului Provita si Alianta Familiilor, explicand in detaliu mesajul homofob al panourilor.

17 septembrie 2014 – Curtea de Apel Bucuresti respinge actiunea Pro-Vita si Aliantei Familiilor impotriva hotararii CNCD, ca fiind nefondata.

„Faptul ca in prezent avem o lege care condamna incitarea la ura si discriminare, face ca acele organizatii care promoveaza discursul discriminatoriu la adresa minoritatilor sa recurga la exprimari aluzive care transmit in fapt acelasi mesaj negativ. Mesajul de pe panourile instalate de Pro-Vita si Alinata Familiilor incita la discriminare dar incearca sa nu o faca in mod explicit. Mesajul incitator a fost insa corect identificat de cele doua institutii care au judecat cazul.” a declarat Mircea Toma, Presedintele ActiveWatch

„Asistam, in ultima vreme, la o nuantare a discursului de incitare la ura si discriminare. Actorii prezenti si pe scena publica din Romania nu mai au un discurs direct, de indemnare la violenta, ci practica forme de atacuri mai voalate, care se cumuleza cu actiuni pe retelele de socializare, online, etc. Atat Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii, cat si Curtea de Apel Bucuresti au inteles ca esenta acestor manifestari publice este aceeasi – incitarea la ura si discriminare.” a declarat Iustina Ionescu, avocata care a reprezentat ActiveWatch si Asociatia ACCEPT in acest caz.

ACCEPT cauta un fundraiser

Asociatia ACCEPT cauta o persoana pentru a indeplini functia de ‘Responsabil strangere de fonduri’ in cadrul proiectului “Acces la justitie si remedii adecvate pentru persoanele care sunt victime ale discriminarii” (RO2013_C5.1_20) proiect finantat prin Fondul ONG in Romania, Mechanismul Financiar al Spatiului Economic European 2009-2014.

Cerinte minime: experienta min. 2 ani in sectorul non-guvernamental, experienta in fundraising sau scriere de proiecte, atitudine pro-activa, cunoasterea limbii engleze la nivel avansat.

Persoana selectata urmeaza a fi angajata cu contract de munca part-time (10 h/saptamana) pe perioada determinata (septembrie 2014 – martie 2016).

CV-ul (in limba romana) si scrisoarea de intentie (redactata in limba engleza) vor fi trimise pana la data de 15 septembrie (inclusiv), la adresa de email carolina@acceptromania.ro. Aplicatiile incomplete nu vor fi luate in considerare.

Interviurile vor fi programate in intervalul 17-18 septembrie.

ANUNT: Puteti trimite CV-ul si scrisoare de intentie pana la data de 18 septembrie. Interviurile vor avea loc pe 19 septembrie.

La World Class parintii care au copii de sex opus nu au voie sa ii schimbe in vestiar, ci doar in toaleta publica!

Astazi a avut loc prima audiere la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii impotriva World Class. Din luna aprilie 2014, clubul World Class a introdus o regula neobisnuita pentru cluburile de profil din Romania, dar si din intreaga Europa: parintii nu mai pot sa-si ia cu ei in vestiar copiii de sex opus, indiferent de varsta lor; World Class le “pune la dispozitie” ca alternativa toaleta publica. Totul a inceput de la un incident cu caracter homofob.

Asociatia ACCEPT a sesizat Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii intr-un caz initiat de Lestat Monroe impotriva filialei din Romania a lantului international de servicii de sport si sanatate World Class, referitor la fapte de discriminare pe criterii de sex, orientare sexuala  si statut familial in accesul la servicii. World Class Romania nu a luat masuri pentru a proteja o familie formata din doi tati si copiii lor de agresiunea unor persoane homofobe, ba din contra, a creat o noua regula pentru a limita accesul lui Lestat Monroe si al familiei sale la serviciile clubului. Astazi a avut loc prima audiere, solutionarea cazului fiind amanata pentru 6 octombrie.

Lestat Monroe si familia sa au fost agresati de catre un grup de persoane neidentificate pe 29 martie 2014 in vestiarul folosit de clientii care utilizeaza bazinul de inot la World Class Health Academy Downtown, situat in incinta Hotelului Radisson Blu (link). Agresorii – doua persoane de sex masculin – au observat o familie homoparentala, formata din Lestat , partenerul sau de viata si cei doi copii gemeni ai lor, un baiat si o fata in varsta de trei ani. Cei doi agresori au contestat violent prezenta unei fetite in vestiarul pentru barbati; parintii le-au explicat ca regula general valabila in Europa este ca un copil cu varsta de pana la sapte ani sa fie schimbat de parinti in vestiarul disponibil lor, indiferent de genul copilului.  Agresorii au refuzat dialogul si au inceput sa ii insulte si sa ii bruscheze pe cei doi tati, de fata cu copiii, facand referiri derogatorii la orientarea lor sexuala.

Desi administratorul clubului, Dan Ciornei, a fost anuntat si a asistat la o parte din agresiune, nu a luat nici o masura imediata pentru a remedia situatia. Dupa incident, World Class Downtown a afisat o noua regula prin care interzice accesul parintilor in vestiar cu un copil de sex opus. Aceasta masura are ca rezultat interzicerea in fapt a accesului la bazin pentru familia lui Lestat, dar si pentru alte sute de familii, clienti sau potentiali clienti World Class. In baza noii reguli, mamele sau tatii care fac parte din familii monoparentale nu mai pot merge cu un copiii de sex opus la inot in intreaga retea World Class. Mai mult, orice parinte, indiferent de tipul de familie din care face parte, ar trebui sa aiba dreptul de a isi insoti copilul in vestiar cand merge la un club de inot. Contactata in acest caz, Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie sustine aceasta viziune:  „…primordiala este siguranta copilului care poate fi asigurata cel mai bine daca acesta este insotit de un parinte/persoana de ingrijire. […] Persoanele in masura sa evalueze impactul unei astfel de situatii asupra copilului sunt chiar parintii sai intrucat cunosc cel mai bine nivelul si nevoia de intimitate, de spatiu personal precum si credintele privind nuditatea care sunt impartasite in interiorul familiei.” (Adresa nr.1066/SJ/RP/28.05.2014 –)

Ceea ce este cel mai grav este ca de la introducerea regulii, singura facilitate pusa la dispozitia parintilor pentru a-si schimba copiii de sex opus este o toaleta publica utilizata de sute de persoane in fiecare zi – un pericol pentru sanatatea micutilor.

Lestat Monroe a solicitat conducerii World Class anularea regulii discriminatorii, dar acestia au refuzat: „Sunt socat sa vad ca o companie condusa de un suedez aparent educat (Mikael Fredholm) si detinuta de investitori straini (Resource Partners) a incercat sa musamalizeze acest incident si sa ne faca „sa disparem” ca familie homoparentala. A fost de asemenea descurajant ca cineva precum managerul regional al World Class si fostul cantaret Marius Nedelcu a sustinut atat de agresiv noua regula a vestiarului (ceea ce inseamna ca sustine comportamentul agresiv si homofob al agresorilor). Marius a avut mereu o atitudine prietenoasa fata de persoanele gay in cei 11 ani de cand il cunosc, dar incepand de luna trecuta, mi-a spus ca biroul central World Class nu va permite managerului clubului, Dan Ciornei (care a fost martor la altercatie), sa ma insoteasca la politie ca sa depun o plangere impotriva persoanelor care mi-au amenintat familia,” a declarat Lestat Monroe.

ACCEPT a decis sa sesizeze CNCD in cazul initiat de Lestat.  “Un asemenea caz e cu atat mai important cu cat multi membri ai comunitatii LGBT evita adesea expunerea publica din cauza intolerantei generalizate din societatea romaneasca. Cu toate acestea, este foarte important ca persoanele discriminate sa ia atitudine si sa nu se lase intimidate, chiar atunci  cand autorul discriminarii e o companie. Incurajam persoanele discriminate, indiferent pe ce criteriu, sa lupte pentru apararea drepturilor ce le-au fost incalcate. Doar asa putem dovedi ca nimeni nu este mai presus de lege!” A declarat Florin Buhuceanu, Director al Asociatiei ACCEPT.

“Cred ca este important ca persoanele LGBT sa stie ca exista mai multe precedente in Romania in care angajatori, prestatori de servicii, politicieni sau persoane de rand au fost obligate sa raspunda pentru faptele lor de discriminare impotriva persoanelor LGBT – unele dintre acestea au fost duse in fata autoritatilor chiar de organizatia ACCEPT. Procedura de examinare a cauzei in instanta de judecata sau la CNCD poate fi cu usile inchise, ceea ce asigura o anumita protectie a vietii private. Orice potentiale retalieri ca urmare a depunerii unei plangeri impotriva discriminarii sunt la randul lor sanctionate de lege,” a declarant Iustina Ionescu, avocata de drepturile omului.

Astazi a avut loc prima audiere, World Class fiind reprezentat de avocat, care a o depus intampinare si a cerut termen pentru a-si pregati apararea. “ACCEPT a depus probe audio-video din care rezulta ca  World Class aplica selectiv regula respectiva, in sensul in care daca este vorba despre femei sau barbati care fac parte din cupluri heterosexuale, angajatii World Class inchid ochii si le permit sa-si schimbe copiii de sex opus in vestiar. Aceasta dovedeste o data in plus ca o astfel de regula este neadcvata si da nastere unor noi abuzuri,” a adaugat Iustina Ionescu.

Urmatoarea audiere este pe 6 octombrie cand se vor tine dezbaterile pe fondul cauzei.

Pentru informatii suplimentare, ii puteti contacta pe Iustina Ionescu, avocata, 0722 253 789, iionescu@ecpi.ro, sau pe Florin Buhuceanu, Director ACCEPT, la 0728 530 729, florin@acceptromania.ro.