Asociaţia ACCEPT este prima organizaţie neguvernamentală de drepturile omului din România care apară şi promovează drepturile LGBT (lesbiene, gay, bisexuali, persoane transgender) la nivel naţional.

Misiune

Apărarea şi promovarea drepturilor persoanelor LGBT (Lesbiene, Gay, Bisexuali, Transgender) din România, ca drepturi ale omului.

Viziune

O societate în care orientarea sexuală şi identitatea de gen sunt considerate simple caracteristici ale fiinţei umane.

Scop

Schimbarea mentalităţii privind LGBT din România.

Valori

 • Respectul faţă de drepturile omului.
 • Respectăm dreptul la demnitate personală şi de grup.
 • Respectul faţă de diversitate.
 • Considerăm fundamentală respectarea convingerilor, a valorilor, a sentimentelor şi a identităţii.
 • Respectul faţă de propria persoană şi faţă de comunităţile din care facem parte.
 • Susţinem şi încurajăm afirmarea identităţii şi respectul de sine.
 • Acţionăm cu profesionalism.
 • Promovăm principiile transparenţei instituţionale.
 • Combaterea intoleranţei şi a discriminării faţă de persoane şi de grupuri pe criteriul orientării sexuale şi al identităţii de gen.
 • Acţionăm cu profesionalism.
 • Promovăm principiile transparenţei instituţionale.
 • Combaterea intoleranţei şi a discriminării faţă de persoane şi de grupuri pe criteriul orientării sexuale şi al identităţii de gen.

Obiective

 • apărarea prin toate mijloacele legale a persoanelor lezate în drepturile şi libertăţile lor fundamentale, aşa cum sunt prevăzute în Constituţia României şi în tratatele internaţionale ratificate de statul român;
 • educarea societăţii şi mass-media cu privire la LGBT;
 • organizarea de acţiuni pentru respectarea drepturilor şi libertăţilor persoanelor LGBT;
 • dezvoltarea solidarităţii între membrii comunităţii LGBT;
  colaborarea cu organizaţii care promovează interesele minorităţilor;
 • dezvoltarea de servicii care răspund nevoilor specifice LGBT din România.