Pentru a deveni membru ACCEPT:

Citeşte cu atenţie statutul asociației, în special cap.4 care se referă la membrii şi beneficiarii organizaţiei;
Conform art. 10 din statut “poate fi membru al asociaţiei orice persoană majoră care a depus o cerere de membru şi care, prin activitatea să, a contribuit activ la promovarea scopului mai sus menţionat timp de cele puţin trei luni înainte de dată depunerii cererii de membru şi, în acelaşi timp, a luat cunoştinţă şi este de acord cu prezentul statut”.
Depune o cerere la sediul asociaţiei în care soliciţi calitatea de membru, însoţită de o scrisoare de motivaţie şi o declaraţie pe propria răspundere că nu ai cazier judiciar.
Conform statutului organizaţiei, cererea de membru va fi depusă cu cel puţin 15 zile înainte de dată Adunării Generale.
Cererile primite sunt discutate în Adunarea Generală a organizaţiei care se întruneşte o dată pe an şi care va decide prin vot acceptarea/respingerea tuturor solicitărilor.
Documentaţia (cererea semnată, scrisoarea de motivaţie şi declaraţia pe propria răspundere) poate fi depusă direct la sediul organizaţiei, documentele pot fi scanate şi trimise pe e-mail la accept@acceptromania.ro sau prin poştă la adresa: Str. Lirei nr. 10, cod 021422, Bucureşti, sector 2