Componenta 1, CP2/2017: Creşterea capacităţii ONG-urilor şi a partenerilor sociali de a formula  politici publice alternative

Axa Prioritară: Administraţie publică şi sistem judiciar

Operaţiunea: Dezvoltarea şi introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetăţeni şi mediul de afaceri în concordanţă cu SCAP

Titlu proiect: NOSTRA – Noi standarde comune în administrația publică centrală din domeniul sănatății sexuale și reproductive

Contract de finanţare: 89/02.04.2018

Cod SIPOCA/ MySMIS: 273/ 112956

NOSTRA – Noi standarde comune în administrația publică centrală din domeniul sănatății sexuale și reproductive

DENUMIRE BENEFICIAR:

Asociatia Medicilor Rezidenti  

PARTENER:

Asociatia ACCEPT

OBIECTIV GENERAL:

Consolidarea capacitatii ONG-urilor si a altor actori relevanti din domeniul sanatații sexuale si reproductive de a initia si promova politici publice alternative prin punerea acestora la dispozitia autoritatilor publice centrale pentru îmbunatațirea accesului la servicii de sanatate nediscriminatorii.

Acest obiectiv va fi atins prin obiectivele specifice, contribuindu-se astfel total la obiectivul specific POCA 1.1 “Dezvoltarea si introducerea de sisteme si standarde comune în administrația publica ce optimizeaza procesele decizionale orientate catre cetațeni si mediul de afaceri în concordanța cu SCAP”.

Beneficiul durabil al proiectului rezida din faptul ca va întari pe termen lung capacitatea a 15 ONG-uril de a fi proactive în domeniul drepturilor sexuale si reproductive si nediscriminarii, precum si din faptul ca va sprijini autoritatile publice de profil precum Ministerul Sanatatii si CNCD de a raspunde obligatiilor internationale ale statului roman cu privire la respectarea dreptului la sanatate pentru populatiile vulnerabile.

OBIECTIVE SPECIFICE:

Obiectiv specific 1. Cresterea capacitații a 15 ONG-uri de a formula si promova politici publice alternative în domeniul sanatații sexuale si reproductive.

Acest obiectiv raspunde direct rezultatului POCA asteptat R10: Capacitate crescuta a ONG-urilor si partenerilor sociali de a se implica în formularea si promovarea de propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern.

Obiectivul specific 1 se traduce prin indicatorul de realizare 5S44 ONG-uri si parteneri sociali sprijinite pentru a-si îmbunatați capacitatea de a formula si promova propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern. Astfel vor fi sprijinite 2 ONG-uri.

Obiectivul se traduce si prin indicatorul de realizare 5S45 Personal din ONG-uri si parteneri sociali care participa la activitați de formare. Vor fi instruite 60 de persoane.

Atingerea obiectivului 1 se traduce si prin indicatorul de rezultat 5S6 ONG-uri si parteneri sociali care au formulat si promovat propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern. Astfel vor fi 2 ONG-uri care au formulat si promovat 2 propuneri publice alternative.

In cadrul proiectului. R10 va fi atins prin activitatile 2 si 3, cu rezultatele de proiect aferente 1-5.

Obiectiv specific 2.  Dezvoltarea a doua (2) politici publice alternative de catre ONG-urile din domeniul sanatații sexuale si reproductive, care sa fie acceptate.

Acest obiectiv raspunde rezultatului POCA asteptat R11: Propuneri alternative la politicile publice venite din partea ONG-urilor, acceptate. Astfel vor fi formulate, elaborate si acceptate 2 politici publice alternative. Atingerea obiectivului 2 se traduce si prin indicatorul de rezultat 5S6 ONG-uri si parteneri sociali care au formulat si promovat propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern. Astfel vor fi 2 ONG-uri care au formulat si promovat 2 propuneri publice alternative. In cadrul proiectului, R11 va fi atins prin activitatile 4 si 5, cu rezultatele de proiect aferente 6-10.

REZULTATE:

R10: Capacitate crescuta a ONG-urilor si partenerilor sociali de a se implica în formularea si promovarea de propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern

  • Rezultat proiect 1 – Rețea naționala în domeniul sanatații sexuale si reproductive, creata.
  • Rezultat proiect 2 – Personal din ONG-uri instruit în domeniile elaborarii si promovarii de politici publice, precum si in domeniiile egalitații de sanse si non-discriminarii, si drepturilor omnului.
  • Rezultat proiect 3 – Materiale suport în domeniul sanatații sexuale si reproductive, elaborate.
  • Rezultat proiect 4 – Grupuri de lucru tematice constituite si întâlniri tematice, desfasurate.
  • Rezultat proiect 5 – Instrument de monitorizare si evaluare a politicilor publice în domeniul sanatații sexuale sireproductive, elaborat.

R11: Propuneri alternative la politicile publice venite din partea ONG-urilor, acceptate

  • Rezultat proiect 6 – Întâlniri de lucru între ONG-uri si autoritațile publice centrale în domeniu, organizate si desfasurate.
  • Rezultat proiect 7 – Protocol de Colaborare si Dialog Social în domeniul sanatații sexuale si reproductive, elaborat si semnat.
  • Rezultat proiect 8 – Mese rotunde de formulare politici publice alternative, organizate si desfasurate.
  • Rezultat proiect 9 – Politici publice alternative, elaborate.
  • Rezultat proiect 10 – Memorandum elaborat si asumat de implementare a propunerilor de politici publice acceptate.

DATA DE ÎNCEPERE: 02.04.2018

 PERIOADA DE IMPLEMENTARE: 16 luni

 VALOAREA TOTALĂ:

863.079,40 Lei (din care 845.817,82 valoare eligibila nerambursabila și 17.261, 58, contribuție proprie a Beneficiarului  )