Perioada de implementare: 1 iulie 2013 – 31 decembrie 2013

Finanțator: Fondul pentru Inovare Civică

Buget: 48 012 Lei

Proiectul și-a propus dezvoltarea unui sistem de prevenire şi intervenţie pentru combaterea şi prevenirea discriminării legate de orientarea sexuală pentru liceele din România.

O1. Dezvoltarea si testarea unui instrument de măsurare a nivelului în care liceele sunt un mediu sigur pentru elevii LGBT.

O2. Elaborarea şi livrarea unui modul de formare pentru profesori, dedicat protejării elevilor de reacţiile homofobe din spatiul şcolar.

O3. Elaborarea şi promovarea în sistemul şcolar a unui set de recomandări pentru combaterea şi prevenirea discriminării legate de orientarea sexuală.

Beneficiari direcţi estimaţi: 40 de profesori şi consilieri şcolari; minim 400 de elevi.

Numărul final al profesorilor şi consilierilor şcolari care au participat la un modul de formare şi vor constitui o reţea de multiplicatori a rezultatelor proiectului este de 53. Pe lângă aceştia, au mai fost instruiţi- fără costuri suplimentare- 19 studenţi la Facultatea de Psihologie a Universităţii Transilvania din Braşov.

In total peste 750 elevi, împreună cu părinţi şi alte cadre didactice şi consilieri şcolari au fost beneficiarii activitaţilor multiplicatoare implementate de profesorii şi consilierii şcolari care au participat la modulul de formare.

Indirect, de acest proiect beneficiază cadre didactice şi elevi din liceele din România- care au acum acces la instrumentele şi documentele produse în timpul proiectului (instrument de măsurare a nivelului in care liceele sunt un mediu sigur pentru elevii LGBT, suport de curs adresat profesorilor şi dedicat protejării elevilor de reacţiile homofobe, şi un set de recomandări privind combaterea si prevenirea discriminării legate de orientarea sexuală). Ministerul Educaţiei Naţionale, şi alte instituţii şi autorităţi cu rol de coordonare a procesului educaţional, au acces la un set de recomandari pentru combaterea şi prevenirea discriminării legate de orientarea sexuală.