Proiectul urmărește dezvoltarea schimbului de expertiză între România și Islanda privind protecția drepturilor persoanelor intersex, cu sprijinul partenerului islandez Intersex Iceland. Rezultatele schimbului de experiență dintre Intersex Iceland și Asociația ACCEPT sunt diseminate în cadrul a trei seminarii dedicate specialiștilor din domeniul educațional, medical dar și a societății civile. În vederea asigurării unui acces extins la informații privind situația persoanelor intersex, partenerii vor elabora un ghid al drepturilor persoanelor intersex precum și un modul de e-learning privind această temă, accesibil de pe platforma lgbtlearning.ro.

Detalii despre evenimentele de proiect puteti găsi aici: http://www.acceptromania.ro/seminarii-pentru-studenti-si-specialisti-pe-tematica-intersex/

Proiectului ”Iceland-Romania Cooperation for Intersex Human Rights” este finanţat prin granturile SEE 2009–2014, în cadrul Programului RO01 – Asistență Tehnică și Fondul Bilateral la Nivel Național, cu suma de 59,740 RON. Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org

Perioada de implementare: mai 2014 – aprilie 2016

Finanțator: Granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România

Buget: 163 104 euro

Coaliția anti-discriminare derulează programul Acces la justiție și remedii adecvate pentru persoanele care sunt victime ale discriminării, program de asistență juridică gratuită online adresat persoanelor care se confruntă cu discriminarea în România, în perioada iunie 2014 – aprilie 2016. Acesta este disponibil pe website-ul antidiscriminare.ro și va avea capacitatea să ofere consiliere juridică pentru 500 de persoane.

Website-ul antidiscriminare.ro este remodelat pentru a deveni o platforma utilitară în domeniul drepturilor omului. Acesta va avea module informative cu privire la legislația antidiscriminare din România, instituțiile care implementează respectiva legislație, știri, evenimente și acțiuni pentru respectarea drepturilor omului din România și din lume.

În plus, website-ul antidiscriminare.ro va dispune de modulele interactive de creare a petițiilor pentru respectarea drepturilor omului și de consiliere juridică antidiscriminare. Acestea vor asigura victimelor discriminării, sau persoanelor care vor să le vină în ajutor, suportul necesar pentru raportarea situațiilor de discriminare cu care se confruntă.

În cadrul programului Acces la justiție, Coaliția Anti-Discriminare va monitoriza legislația anti-discriminare din România și modul de aplicare al acesteia, va traversa un proces de planificare strategică pentru viitoarele inițiative, va crește capacitatea organizațională a membrilor acesteia prin programe de training dedicate și își va dezvolta capacitatea proprie, prin atragerea de noi organizații în cadrul Coaliției Anti-Discriminare.

În paralel, Coaliția depune eforturi pentru atragerea de noi finanțări care să permită constituirea serviciului de asistență juridică gratuită online, în serviciu permanent.

Perioada de implementare: mai 2014 – noiembrie 2015

Finanțator: Granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România

Buget: 31 684 euro

Voluntarii au fost întotdeauna alături de ACCEPT în proiectele importante ale organizaţiei, cum ar fi Bucharest Pride sau Luna Istoriei LGBT. Chiar dacă până în acest moment voluntarii au participat la numeroase activităţi, programul de voluntariat trebuie permanent dezvoltat şi consolidat pentru a oferi noi oportunităţi de implicare şi învăţare.

În acest moment ne dorim să creştem capacitatea voluntarilor de a fi activişti pentru drepturile LGBT prin dezvoltarea de iniţiative proprii. Pentru a realiza acest lucru, voluntarii sunt în proces de acumulare de noi cunoştiinţe şi abilităţi.

Prin proiectul Voluntari pentru drepturi egale punem bazele unui program de mentorat care va creşte capacitatea voluntarilor de a se implică în principalele arii de activitate identificate de ACCEPT – consiliere psihologică, fundraising, aspecte legale care ţin de non-discriminare şi drepturile omului, comunicare şi relaţii publice şi, nu în ultimul rând, implementarea programelor organizaţiei. Acest program de mentorat este structurat în aşa fel pentru a facilita integrarea activităţilor voluntarilor în structura organizaţională actuală a asociaţiei. Pe parcursul acestui proiect, voluntarii vor avea ocazia să întâlnească mai mulţi experţi în drepturile omului şi să îşi lărgească aria de cunoştinţe necesare în activismul pentru drepturile LGBT. Vor fi organizate întâlniri lunare bazate pe nevoile de dezvoltare ale voluntarilor, unde vom aborda subiecte precum drepturile LGBT în România şi în lume, cadrul legislativ, management de proiect, crowdfunding, comunicare etc. Educaţia non formală este paradigmă în care acest proiect va avea loc, ACCEPT beneficiind de consultanţă în acest domeniu pentru a integra mai bine acest aspect în programul de voluntariat.

Programul de mentorat şi întâlnirile cu experţii în domeniul drepturilor omului sunt organizate în contextul modificărilor apărute anul acesta în legea voluntariatului, prin care implicarea că voluntar într-o organizaţie constituie experienţă recunoscută în muncă. ACCEPT doreşte că toţi voluntarii să beneficieze de rerusele create în acest proiect pentru a îşi dezvoltă abilităţile profesionale şi personale, să popularizeze în rândul publicului larg atât drepturile persoanelor LGBT că drepturi ale omului, cât şi cultură voluntariatului.

Voluntarii ACCEPT au participat la sfârşitul lunii septembrie 2014 la o tabăra pentru consolidarea echipei şi identificarea unor iniţiative care să vină în completarea activităţilor de zi cu zi ale organizaţiei. ACCEPT va asigura suportul necesar dezvoltării şi implementării acelor iniţiative pe parcursul următorului an.

Perioada de implementare: 1 ianuarie 2013 – 31 decembrie 2014

Finanțator: Institutului pentru o Societate Deschisă, Budapesta

Perteneri: Coaliția anti-discriminare

Buget: 157 647 USD

Scopul proiectului a constant în sprijinirea sustenabilității instituționale a Asociației Accept în vederea continuării consolidării activităților de lobby și advocacy, precum și a coordonării Coaliției Antidiscriminare din România.

Rezultate:

Accept a continuat să pledeze pentru o legislatie privind parteneriatele civile între persoane de același sex și pentru îmbunătățirea legislației în problematica transgender.
25 de persoane au apelat la ACCEPT pentru consiliere juridică. O mare parte dintre acestea a decis să nu depună nicio plângere formală, temându-se posibile acte ulterioare de discriminare sau victimizare.
8 cazuri de litigiu strategic și reprezentare juridică se află în diferite faze procesuale, inclusiv cazul Becali / Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, acesta continuand la nivelul Curţii de Apel Bucureşti.pentru care ACCEPT a solicitat clarificări din partea Curții Europene de Justiție.
Capacitatea Coaliției Antidiscriminare de a reacționa rapid a fost îmbunătățită, având inițiative comune/intervenții majore în domeniul reformei constituţionale şi al derapajelor discriminatorii ale politicienilor romani.

Perioada de implementare: 1 ianuarie 2014 – 1 februarie 2015

Finanțator: Ambasadei Statelor Unite ale Americii la București

Buget: 20 000 USD

ACCEPT oferă sprijin logistic Ambasadei Statelor Unite ale Americii la Bucureşti pentru implementarea programului LGBT Small Grats. Acest program îşi propune să diminueze stigmatizarea persoanelor LGBT prin diverse acţiuni desfăşurate în ţară şi să dezvolte capacitatea organizaţiilor locale să combată discriminarea comunităţii LGBT.

Rezultate: 4 grant-uri de câte de 5000 USD, în valoare totală de 20 000 USD au fost acordate pentru proiecte depuse de ARAS, PSI, SECS şi ProCivica Oltenia.

Perioada de implementare: martie 2015 – aprilie 2016

Finanțator: Granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România

Buget: 88 790 euro

ACCEPT oferă sprijin tinerilor LGBT din mediul liceal, contribuind la combaterea discriminării de zi cu zi pe baza orientării sexuale sau a identității de gen.

Prin activitățile sale, proiectul dezvoltă un set complementar de măsuri educaționale, de instruire și de advocacy pentru o mai bună înțelegere şi combatere a fenomenului homofobiei în mediul liceal românesc. Fundamentată de o cercetare inovatoare privind atitudinile și percepțiile liceenilor privind tema LGBT, proiectul va implementa în 9 licee din România o curriculă de familiarizare cu privire la orientarea sexuală și identitatea de gen, în contextul prevenirii discriminării.

540 de elevi de liceu vor beneficia de educație anti-discriminare pe durata unui semestru, urmând să participe cu activități care promovează democrația, implicarea, dar și drepturile persoanelor LGBT și ale altor minorități în cadrul Lunii Istoriei LGBT 2016. Complementar, 54 de cadre didactice vor fi formate pentru a implementa curricula în cadrul liceelor și pentru a asigura o reacție adecvată a acestora în cazul unor incidente homofobe.

Module online vor fi disponibile, inclusiv specialiștilor din cadrul ONG-urilor, facilitându-se astfel o abordare unitară inter-sectorială. Trunchiul comun de informații pe tema nediscriminări LGBT, care va sta la baza cursurilor adaptate cadrelor didactice, va servi drept bază pentru cursuri ulterioare destinate altor categorii profesionale.

Proiectul urmează să fie implementat în toate regiunile țării.